Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Hayvancılığın ve Veteriner Hekimliğin Sorunları Üzerine Kimi Öneriler


———————————————————————————————————                                             Hayvancılığın İşlevleri: 1.        İstihdamı artırarak işsizlik oranını düşürür,2.        Sanayiye ham madde sağlar,3.        Dışsatım gelirlerini artırır,4.        Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunur,5.        Gayri Safi Milli Hasıla’yı artırır,6.        Kişi Başına Düşen Yıllık Milli Geliri yükseltir,7.        Toplumun gelişmesine ve refahına katkıda bulunur,8.        Gelir dağılımı adaletsizliğini önler,9.        Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıklarını giderir,10.        Kırsal kalkınmanın lokomotifidir,11.        Köyden kente göçü önler, tersine göçü hızlandırır.12.        Katma değeri en yüksek üretim alanıdır.                                            Veteriner Hekimliğin İşlevleri: 1.        Hayvan […]

Güncel Mesleki Konular Üzerine Düşünceler


Bilindiği gibi, İzmir’in şirin ilçesi Tire’de bir Veteriner Fakültesiaçılacağı haberi gruplarımızda yoğunlukla tartışılmaya başlandı.Öncelikle gelen maillerde konu başlığı olan “tuvalet açar gibi”tümcesinin yanlış olduğunu, ille de bir benzetme yapılacaksa“gecekondu açar gibi” tümcesini kullanmanın daha doğru olacağınıbelirtmek isterim. Bu konu üzerinde gruplarımızda günlerdir yer alantartışmalar her ne kadar ” doğmamış çocuğa don biçmek” olarakdeğerlendirilebilirse de  meslek bilincimizin taze tutulması açısındanbu tartışmaların  büyük yararı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hemgünümüzdeki, hem de daha önceki benzer tartışmalardan çıkardığımsonuç, meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun Türkiye’de yeniveteriner fakülteleri açılmasına şiddetle karşı çıktığı hususudur. Bende hiç kuşkusuz bu büyük çoğunluk içerisinde yer almaktayım. Anladığımkadarıyla, bu tartışmalarda çoklukla dillendirilen […]

Yaklaşan Genel Seçimler ve Hayvancılık Politikaları


2011 Yılı Milletvekilliği Genel Seçimlerine neredeyse günler kaldı. Buseçimler sadece Ülkemiz için değil hayvancılığımız ve mesleğimiz içinde büyük önem taşıyor. Bu arada kimi meslektaşlarımız gruplaragönderdikleri iletilerde adaylıklarını açıkladılar. Önümüzdekiseçimlerde milletvekili aday adayı olan değerli meslektaşlarımızSerdar Aktop, Gökhan Şimşek, Mustafa Ceylan ve Ali Er’i bu özverilidavranışlarından ve cesaretlerinden dolayı yürekten kutlar, ilerikisiyasal yaşamlarında üstün başarılar dilerim. Gruplara yazdığım çoksayıda yazıda Türkiye’de hayvancılığın ve veteriner hekimliğininsorunlarının tek çözüm yerinin T.B.M.M olduğunu, veteriner hekimlerinmilletvekilliği konusunda Dünya’da ve Türkiye’de en şanslı meslekmensupları arasında yer aldığını, koşulları uygun olanmeslektaşlarımızın düşünsel olarak yakınlık duydukları siyasalpartilerin önce yerel örgütlerine girerek çalışmaları, ardından dayerel ve genel seçimlerde aday olarak […]

Mesleki Tartışmalar


Geçenlerde Zooteknist bir Ziraat Mühendisi arkadaşımızHayvancılık Grubuna ” Veteriner Hekimler sadece hayvan sağlığı veüremesi ile uğraşsın, üzerlerine görev olmayan hayvan besleme konusuile ilgilenmesinler, zaten fakültelerde de bu konuda yeterince dersalmıyorlar” mealinde bir yazı yazdı. Bu yazıya karşıt olarak da sadeceGiresun Veteriner Hekimleri Oda Başkanımız Sayın Derviş Kara ve kendimeslektaşı bir Zooteknist Ziraat Mühendisi’nden yanıt geldi. Neyazıktır ki, gruplarımıza üye olduklarını bildiğim ve zaman zaman dagönderdikleriyazılarını okuduğum fakültelerimizin Hayvan Besleme AnabilimDallarındaki öğretim üyelerinden bugüne kadar cevabi bir açıklamagelmedi. Kuşkusuz bu yazı, ” canım,ne olacak, fanatik bir ziraatmühendisinin hezeyanları” diye de geçiştirilebilir , ama iddia hayvanbesleme öğretiminini de içerdiği için hocalarımızdan aydınlatıcı […]

Güncel Mesleki Tartışmalar Üzerine Kimi Görüşler


 Son günlerde mesleğimizin gündemini işgal eden kimikonulardaki görüşlerimi her zaman olduğu gibi yine sizlerle paylaşmakistiyorum.Geçenlerde gruplara yazdığım mailleri tasnif ederken gözümeçarpan ” Türkiye’de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretimi ” başlıklıyazımı tekrar tartışılması amacıyla hiç değiştirmeden  AB-VeterinerHekim Platformuna’na göndermiştim. Yazım ilk yayınlandığından dahafazla ilgi çekti ve çok sayıda meslektaşımız tarafından irdelendi. Butartışmalarda veteriner halk sağlığına vurgu yapılması dikkati çekenen önemli nokta idi. Bu konuya kendini adamış olan Sayın Adnan Serpen’in de sıkça vurguladığı gibi fakültelerimizin idari yapılanmalarındave öğretim planlarında veteriner halk sağlığı konusuna gerekli önemivermeyişleri gerçekten çok düşündürücü ve üzücü. Türkiye’de veterinerhekimliği yüksek öğretimi kanımca veteriner halk sağlığı, eko-sistem vegıda güvenliği, hayvan […]

Güncel Sorunlarımıza İlişkin Düşünceler


             Son günlerde mesleğimizde ve Türkiye hayvancılığındagelişen kimi güncel olaylar üzerindeki öz eleştirilerimi ve çözümönerilerimi sizlerle paylaşmak isterim.           Türk Veteriner Hekimleri Birliği Olağan Genel Kurulu ikiayrı listenin yarıştığı demokratik bir ortamda yapıldı. Başta SayınDr.Mehmet Alkan olmak üzere yeni dönemde görev alan tümmeslektaşlarıma  üstün başarılar dilerim. Kuşkusuz meslek adınayapılan  tüm çalışmalar ve hizmetler çok önemlidir ama bu çalışmalarıntanıtımı yeterince yapılamaz daha doğrusu hizmetler kamuoyu ile etkinbir biçimde paylaşılamazsa arzu edilen yarar sağlanamaz. Nitekim,Kongre açılış konuşmasında Dr.Mehmet Alkan da haklı bir öz eleştiriyaparak medya ile yeterli iletişimin kurulamadığını açık yüreklilikledile getirdi. Bu nedenle […]

Mesleki Silinmişliğimiz


Değerli Meslektaşlarım,Bugün TRT-1 de yayınlanan ” Bu Toprağın Sesi ” adlı programda köpekyetiştiriciliği konu edildi. Konuşmacı  ” Türkiye Köpek Irkları veKöpek Bilimleri Federasyonu ” nun Başkanı bir zat idi. Yine bugün,CNBC -e adlı TV  Kanalında yayınlanan ” Finans Cafe ” programında etfiyatları neden düşmüyor sorusuna yanıt arandı. Programa Set-Bir ‘ inBaşkanı, Ban-Vit’ in Sahibi , Et Üreticileri Birliği’nin  Başkanı vebir Et Lokantası Sahibi konuşmacı olarak katıldı. Geçenlerde etithalatını protesto etmek amacıyla Veteriner Hekimler Odası tarafındanAnkara’nın Sakarya Caddesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne sekiziveteriner hekim, onu öğrenci toplam yirmi kişinin katıldığını bu grubayazılan bir mailden öğrendik. Bir hafta önce Ziraatçiler CemiyetiBaşkanı eski arkadaşım […]

Kırmızı Et Çıkmazı


                                             Son günlerde aşırı fiyatartışı ve ithalat gibi olgularla gündemimize gelen kırmızı et sorunutam anlamıyla derin bir çıkmazın içerisine girmiştir. Her gün medyada” canlı hayvan mı, et mi ithal edelim? ” ya da ” kurban keselim mi,kesmeyelim mi? ” türünden alışılmadık tartışmalara tanık olmaktayız.Geçmişte de kimi zaman ortaya çıkan kırmızı et sorunu eğer gerekliönlemler alınmazsa uzunca bir süre daha gündemimizi işgal edecek gibigörünmektedir. Ancak, kabul etmek gerekir ki artık kısır bir döngühaline gelen bu sorun öyle çok kolay ya […]

Oda Seçimleri ve Sorunlarımız


                     Yurt genelindeki tüm Veteriner Hekim OdalarınınOlağan Genel Kurulları yasa gereği Eylül ayı içerisinde tamamlandı vekalpleri meslek aşkı ile dolu meslektaşlarımız görevlerine başladılar.Odalarımızın yönetimine seçilen tüm meslektaşlarımızı yürekten kutlar,kutsal görevlerinde üstün başarılar dilerim. Ancak bu arada, seçilenmeslektaşlarımın yeni görevlerinin çok önemli, sorumluluklarının dason derece ağır olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü hepimizinde çok iyi bildiği gibi günümüzde Türkiye hayvancılığı can çekişmekte,kutsal mesleğimiz de şanlı tarihinde hiç görülmedik biçimde büyük birkrize sürüklenmiş bulunmaktadır. Aslında sadece hayvancılığın kötüyegitmesi bile mesleğimizin zaten var olan kronik sorunlarını daha daağırlaştırmaktadır. Bir de bunlara, yegane amaçları hayvancılığımızıyok edip […]

Mesleki Faaliyet Cesitliliği


İki gün önce izlediğim ,TRT ‘ de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi”programında Kahramanmaraş hayvancılığı tartışılıyordu ve söz alan birbalık üreticisi en önemli sorunlarının hastalıklar olduğunu, koyduğu300.000 yavrudan sadece 70.000 inin sağ kaldığını, gerisininhastalıktan telef olduğunu söyledi. Bu söylem bana yaklaşık yirmi yılönce Bodrum’da Bursa İl Kontrol Laboratuvarı Müdürü rahmetli arkadaşımEsat Moravalı ile ziyaret ettiğimiz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürününodasında bir su ürünleri kooperatif başkanının söylediği sözlerianımsattı. Kooperatif başkanı benim veteriner fakültesi  hocasıolduğumu öğrenince, ” Hocam, neden su ürünleri hastalıklarındananlayan veteriner hekim yetiştirmiyorsunuz, en büyük sorunumuzhastalıklar ama biz bu hastalıkları önleyecek veteriner hekimbulamıyoruz ” dedi. Bu iki olgu bize mesleğimizin son yirmi yılında […]
css.php