Veteriner Hekimlerin hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığına da önemli hizmetler yaptığını kişiler ve örgütler olarak ne kadar yazsak, anlatmaya da çalışsak ne yazık ki sağlık sınıfının diğer paydaşlarına bir türlü kabul ettiremedik. Bu yazıda insan sağlığına çok büyük hizmetlerde bulunan, uluslararası camiada çok iyi tanınan, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yapan Veteriner Hekim, Bakteriyoloji Uzmanı, Dr. Necmettin alkışın kendi anlatımı ile yaşam öyküsünü bulacaksınız.

“12 Ekim 1929 yılında Kars’ta doğdum. Babamın memuriyeti dolayısı ile ilkokulu Kars, Şavşat ve Artvin’de tamamladım. Orta öğrenimime Trabzon’da başladım ve 1949 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girerek 1953 yılında mezun oldum. Mezuniyeti müteakiben Etlik Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitüsü asistanı olarak çalışmaya başladım ve aynı yıl Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın asistanlık sınavını kazanarak Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne asistan olarak atandım. 1957 yılında uzmanlık sınavına girerek, mezkûr enstitüde uzman bakteriyolog olarak göreve başladım. 1959-1960 yılları arasında askerlik görevimi tamamladım. 1963 yılında doktoramı verdim. 1965 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) adına Tahran’da bulaşıcı bağırsak enfeksiyonları konusunda araştırmalar yaptım. Mevcut enfeksiyonun V. cholera epidemisi olduğu konusunda WHO ve mahalli hükûmete raporlar verdim. Kolera epidemisinin ülkemiz için büyük önem taşıması nedeni ile Enstitümüz sorumluluğunda, tüm sağlık kuruluşlarının (Üniversiteler, Askerî Teşkilat, SSK ve Veteriner Teşkilatı) katkıları ile yoğun çalışmalar başlatıldı. Kolera teşhisinde kullanılan metotların çok pahalı ve geç (24-48 saatte) sonuç vermesi nedeni ile konu üzerinde yoğun araştırmalara başlayarak, teşhis süresini (2,5-8 saate) indirebilen ve deneyimi az olan laboratuvarlarda da kolayca kullanılabilen “ALKIŞ MEDİA”yı buldum. Bu besi yeri ve metot WHO’nun referans laboratuvarlarında uzun ve detaylı tetkiklerden sonra, WHO’nun standart metodu olarak kabul edildi. Aynı yıl WHO tarafından, teşkilatın konsültanlığına (danışmanlığına) atandım. Doğu Pakistan (Bengladeş)’da tetkiklerde bulundum. 1970 yılında Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Bakteriyoloji Tahlil ve Kontrol Şubesi Müdürlüğü’ne getirildim. 1970 yılında Bulgaristan hükümetinin bakanlığımızdan talebi üzerine 15 gün Sofya Üniversitesi ve Bilimler Akademisi’nde, koleranın teşhisi ve epidemiyolojisi konusunda, eğitim ve konferanslar verdim. 1970 yılında, Nijerya’da hüküm süren ve yüksek oranda ölümlere yol açan salgın hastalığın teşhisi ve konsültasyonu için WHO tarafından görevlendirildim. 1978 yılında Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğüne atandım. Aynı yıl mahallî hükûmetin WHO’dan talebi üzere Rusya’da koleranın teşhisi konusunda, eğitim ve konferanslar verdim, Hindistan’da kolera üzerine araştırmalar yaptım. 1981 yılında, WHO’nun Avrupa Bölgesi kanadını teşkil eden 32 ülkenin Mikrobiyoloji Laboratuvarları Baş kanları tarafından Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, Vibrio Referans Laboratuvarı ve ben de referans kişi seçildim. Bu konu sebebiyle zamanın Sayın Başbakanı Bülend Ulusu tarafından bir takdirname ile taltif edildim. 1981 yılı Kasım ayında üst yönetimle görüş ayrılıklarım nedeni ile kendi isteğim üzerine emekliye ayrıldım.”

Necmettin Alkış 21 Şubat 2003 Cuma günü saat 18.15’de Ankara’da vefat etti. 23 Şu bat 2003 Pazar günü Kocatepe Camiinde kılınan öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Değerli meslektaşımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.