Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Sorunlar ve Çözümleri


Türkiye hayvancılığı son günlerde üç büyük kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde yoğun olarak yaşanan maliyet krizidir. Son altı ay içerisinde olağan üstü artan girdi maliyetleri hayvancılığı büyük bir darboğaza sokmuş, binlerce işletme kapanmış, yüz binlerce damızlık inek kesilmiştir. Hayvancılıktaki ikinci kriz günümüzde yaşanan, gelecekte ise artması beklenen iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu krizin sonucu ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk sorunu meraların kurumasına, yem bitkileri üretiminde verimin düşmesine neden olmaktadır. Üçüncü ve en büyük kriz ise köyden kente genç nüfus göçüdür. Bu kriz sonucu kısa bir süre içinde köylerde genç nüfus kalmayacağından hayvancılık ve yem bitkileri üretimi […]

30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Türk Veteriner Hekimliği kadim yani geçmişi çok eskilere dayanan bir meslektir. 92 yıllık bir Dernek, 68 yıllık bir Birlik, 180 yıllık bir öğretim kurumu, 136 yıllık bir kamu örgütü deneyimi vardır. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında Türk Veteriner Hekimliği hakkında şu ifadelerde bulunmaktadır. “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin, Darülfünun’un kurulmasıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların etkisiyle ve mensuplarının kitleselleşmesiyle birlikte gitmiştir”. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1943 yılında söylediği  “Milletin fende gelişmesinde veteriner hekimler başrol sahibi […]

Tahinin Yararları


Tahin kızarmış ve öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir yiyecektir. Dünya çapında birçok yemekte özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan harika bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Aynı zamanda enerji üretimi için önemli olan B1 vitamini ve B6 vitamini açısından da zengindir. Tahindeki yağın yaklaşık %50’si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunların iltihap giderici özellikleri vardır ve kronik hastalık riskinin azalmasına neden olurlar. Tahin vücuttaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller vücutta yüksek seviyelerde bulunduğunda dokulara zarar […]

Sıra Dışı Bir Bilim İnsanı, Prof.Dr.Aydın Evren


Aydın Evren 1930 yılında Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1956 yılında mezun oldu. Askerlik görevini takiben bir yıl süreyle Ankara Et Kombinasında veteriner hekim olarak çalıştı. 1960 yılında Ankara Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsüne asistan oldu. 1965 yılında doktorasını tamamladı. Daha sonra Fransa’da çeşitli üniversitelerde deneysel embriyoloji, hücre ve organ kültürleri üzerinde çalışmalar yaptı.1972 yılında “DDT’nin Tavuk ve Bıldırcın Embriyolarının Gelişmesine Etkisi” konulu tezini tamamlayarak doçent unvanı kazandı. Bu araştırma sonuçları Fransa’nın DDT’yi yasaklamasına neden oldu. Aydın Evren daha sonra çalışmalarını beyin sitogenezisi üzerinde yoğunlaştırdı. Aydın Evren Fırat, Uludağ, 100.Yıl ve Kafkas Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde farklı yıllarda ve […]

Hazim Gökçen Özgeçmis


Web Sitesi: www.hazimgokcen.net A K A D E M İ K   F A A L İ Y E T L E R İ 1970- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezuniyet 1971- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Asistanlık 1976- “ Dr.Med.Vet. “ Unvanının Alınması 1982- “ Üniversite Doçentliği “ Unvanının Alınması 1982- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine Nakil 1988- “ Üniversite Profesörü “ Unvanının Alınması İ D A R İ   F A A L İ Y E T L E R İ 1982-1985        Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı Başkanlığı 1983-1991        Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı 1985-1991        Hastalıklar ve Klinik bilimleri Bölüm Başkanlığı 1983-1991        Dekan Yardımcılığı […]

Hazim Gokcen Resume


Web: www.hazimgokcen.net Education: – University of Wisconsin (2000): Certificate of Dairy Herd Management Course – University of Ankara (1976) : Ph.D. Doctor of Veterinary Medicine – University of Ankara (1970) : B.Sc. Veterinary Medicine-Surgeon Teaching & Research Experience: – Technische Universiteat in Munchen (1995) : Various Research & Teaching Activities – University of Giessen (1991) : Various Research & Teaching Activities – Uludag University (1988) : Full Professor – Ankara University (1982) : Associate Professor – Technische Universiteat in Munchen (1974) : Research Assistant Professional Experience: – Managing Director (Tekno-Vet. Company) 1999-2000 – Owner and Managing Director (Gokcen Vet. Company) […]

Toprağı Aç, Hayvanı Aç, İnsanı Aç Türkiye


Bundan tam yarım yüzyıl önce yani 70’li yılların başında Türkiyetarımsal üretim bakımından kendine yeterli olan hatta yurt dışınacanlı hayvan, bitkisel ve hayvansal ürünler ihraç eden bir ülke idi.Ne var ki 1980 askeri darbesinden sonra hayata geçirilen neo liberalpolitikalar sonucunda yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tarımda vehayvancılıkta da dışa bağımlılığın ilk tohumları atıldı. Bugün gelinennoktada çoğu tarım ürünü, canlı hayvan ve kırmızı et ile üretimdekullanılan gübre, tohum, yem hammaddeleri, ziraat ve veterinerilaçları, hayvan aşıları, donmuş boğa sperması gibi ürünlerin ithalatıyoğunluk kazandı.  Girdilerin çoğunun ithal edilmesi her dövizartışında üretim maliyetlerinin ve fiyatların artmasına, üreticininzarar edip tüketicinin pahalı gıda tüketmesine ve son tahlildeenflasyonun […]

Hayvancılıktan Sonra Veteriner Hekimlikte de Alarm Zilleri Çalıyor


Türkiye hayvancılığının günümüzde yaşadığı krizi hepimiz yakından biliyoruz. Ancak hızla yaklaşan iki büyük tehlike daha da ağır sonuçlar doğuracak ve hayvancılığı bitirme noktasına getirecektir. Bu iki tehlike Küresel Isınma ve Kırdan Kente Göçtür. Günümüzdeki krizin başlıca nedeni girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Son aylarda başta fabrika yemi olmak üzere mazot, elektrik, yapay gübre, yem bitkisi tohumu, veteriner aşı ve ilaçları, donmuş boğa sperması gibi girdilerin fiyatları dövizdeki yükselişe bağlı olarak olağan üstü boyutlarda artmıştır. Bu durum karşısında çiğ süt üreticilerinin önemli bir bölümü ya kar edemediklerinden ya da vadesi gelen kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı damızlık inek ve düvelerini kestirerek işletmelerini kapatmak zorunda […]

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında Ulukışla’nın Rolü


Türkiye Hayvancılığının ve Veteriner Hekimliğinin Geleceği


Türkiye hayvancılığının günümüzde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç ana sorunu vardır. Diğer bütün sorunlar bu üç ana sorundan kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli sorun günümüzde hayvancılıkta yaşanan büyük krizdir. Bu krizin nedeni dövizin olağanüstü artışı sonucu girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Başta fabrika yemi olmak üzere elektrik, gübre, tohum, mazot, veteriner ilaç ve aşılarında büyük fiyat artışları yaşanmıştır. Örneğin bir kilo fabrika yemi 5 lirayı bulurken soğutulmuş inek sütünün maliyeti 4.95 lira, referans satış fiyatı da 4.70 lira olmuştur. Yani üreticiler bir litre süt satıp bir kilo fabrika yemi alamaz duruma düşmüşlerdir. Aynı şekilde 3 yıl önce bir kilo karkas etin […]
css.php