Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Meslek Yaşamı İnsan Sağlığına Hizmetle Geçmiş Bir Veteriner Hekim, Dr. Necmettin Alkış


Veteriner Hekimlerin hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığına da önemli hizmetler yaptığını kişiler ve örgütler olarak ne kadar yazsak, anlatmaya da çalışsak ne yazık ki sağlık sınıfının diğer paydaşlarına bir türlü kabul ettiremedik. Bu yazıda insan sağlığına çok büyük hizmetlerde bulunan, uluslararası camiada çok iyi tanınan, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yapan Veteriner Hekim, Bakteriyoloji Uzmanı, Dr. Necmettin alkışın kendi anlatımı ile yaşam öyküsünü bulacaksınız. “12 Ekim 1929 yılında Kars’ta doğdum. Babamın memuriyeti dolayısı ile ilkokulu Kars, Şavşat ve Artvin’de tamamladım. Orta öğrenimime Trabzon’da başladım ve 1949 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girerek […]

Türk Veteriner Hekimliğinde İz Bırakanlar


Ben bir veteriner tarihçisi değilim. Sadece Ülkemin ve kutsal mesleğimin tarihine meraklı biriyim. Yıllardır okuduklarımdan ve yaşadıklarımdan mesleğimize üstün hizmetleri dokunan ve mesleğimizi kamuoyunda onurla temsil eden onlarca veteriner hekim olduğunu öğrendim. Ancak bu insanların çoğu mesleki kamuoyumuzda yeterince tanınmıyordu. Buradan yola çıkarak önce bu meslek büyüklerimizin biyografilerini yazıp web siteme koydum ve bu suretle meslek kamuoyunda tanınmalarını sağlamayı amaçladım. Biyografiler on binlerce kişi tarafından okundu. Kitapta biyografileri yer alan otuz iki meslek büyüğümüzden on ikisi ya hocam oldular ya da bir şekilde tanıma onuruna eriştiğim kişilerdi. Aslında bu meslek büyüklerimizin biyografileri veteriner tarihçisi hocalarımız ve arkadaşlarımız tarafından değişik yayın […]

Ebedi Aşk (Hikaye)


Saatin alarmıyla uyandı. Önce yatakta bir süre gerindi. Sonra küçük, loş, dağınık odaya sakince göz gezdirdi. Akşamki yemeğin bulaşıkları hala masanın üzerinde duruyordu. Yavaşça yataktan kalktı. Pencereyi açtı. Sabah güneşi loş odayı aydınlattı. İçeriye serin bahar havası doldu. Kedi de alarma uyanmıştı. O da gerinip yalanmaya başladı. Hayattaki tek dostu yalnızlığını gideren kedisiydi. Sabahları ilk işi onun yemliğini ve suluğunu doldurmaktı. Televizyonu açtı. Kadın programları başlamıştı. Sevmedi kapattı. Dışarıda gün başlamıştı bile. İşlerine giden insanların, okullarına giden çocukların koşuşturmalarını izledi bir süre. Lavaboya gidip elini yüzünü yıkadı. Mutfaktaki ocağın üstüne cezve ile su koydu. Uzun süredir kahvaltı yapmıyordu. Sabahları sadece […]

Neden Hayvan İthal Ediliyor?(Video)


Lütfen aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.youtube.com/live/FBe5sccZzKM?si=jzwjyfCV__ip7tIU

Farabi’den Avni Anıl’a Türk Sanat Musikisine Değer Katanlar


FARABİ Türkistan’ın Farab kentinde doğmuş ve M.S 870-950 yılları arasında yaşamıştır.  Farabi; filozofi, tıp, fen bilimleri ve matematik alanlarında uzman bir bilim adamıdır. Farabi’nin musiki konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğu ve seçkin icracılığının yanı sıra uzman bir teorisyen olduğu bildirilmektedir. Farabi üç adet musiki kitabı yazmıştır.     1 – el – Kebir’i Kitab’ul Musiki: Farabi’nin günümüze de ışık tutan bu eseri musiki sanatının inceliklerini içeren bir kitaptır. Bu eserin birinci bölümünde nağmenin tanımlanması, seyir, ritim, vuruşlar, melodilerin bestelenmesi, ikinci bölümde ise insan hançeresi ile nağmeler, ses öğeleri, mısralar,  melodi söz uyumu, seslendirme çeşitleri, sesli melodilerle beste yapma, bir ezginin […]

Türk Veteriner Hekimliğinde Başlıca Dönüm Noktaları


Türk veteriner hekimliğinin tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarının bazıları veteriner hekimliğin yararına bazıları da zararına olmuştur. Türk veteriner hekimliğinin ilk dönüm noktası 1842 yılında öğretimin başlamasıdır. Süvari Okulunda bir sınıf açılarak sadece okuma yazma bilen 12 er ile yola çıkılmıştır. Dünyada ilk kez 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde açılan veteriner fakültesi ile Osmanlıda başlayan veteriner hekimliği öğretiminin amaçları arasında farklılık vardır. Lyon’daki veteriner fakültesi 18.Yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran ve yaklaşık 500.000 sığırın ölmesine yol açan veba hastalığı ile mücadele edecek sivil veteriner hekimler yetiştirmek amacıyla açılmışken, Osmanlı’daki veteriner hekimliği öğretimi ordunun önemli lojistik gücü olan atların […]

Cumhuriyetin Işığında Veteriner Hekimlik, Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk


9 Aralık Uluslararası Veteriner Hekimlik Günü’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen, bu özel ve anlamlı söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Söyleşiyi gerçekleştiren Zeynep Özrendeci, Mainz Üniversitesi’nde viral RNA modifikasyonları üzerine doktora yapmakta olup devletin yurt dışına yükseköğrenime gönderdiği resmi bursiyerlerdendir. Kendisi, bilimsel araştırmalarının yanı sıra milli bilinç ve eğitimin önemine dair bağımsız gönüllü çalışmalar gerçekleştirmektedir. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Hazım Gökçen ise, veteriner hekimlik alanında uzman ve mesleğinin milli tarihine vakıf bir bilim insanıdır. Kendisi bu söyleşide Cumhuriyet dönemi veteriner hekimliği tarihine dair zengin bilgi birikimi ve deneyimleriyle bizlere eşsiz bir perspektif sunacak: ZÖ: Öncelikle söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür eder, […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi


Türkiye’de veteriner hekimliği örgütlenmesi dört bölümaltında incelenebilir. 1- KAMUDA ÖRGÜTLENME: En çok veteriner hekim istihdamı kamukesimindedir. Kamu kesiminin kapsamı içerisine günümüzde Tarım veOrman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,belediyeler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve üniversiteler girmektedir. Bukurumların içinde Tarım ve Orman Bakanlığında yaklaşık on binveteriner hekim istihdam edilmektedir. Ancak bu bakanlık içerisindeveteriner hekimler etkisiz ve yetkisiz olarak hekimlik hizmetleridışında daha çok büro hizmetleri yapmaktadır. Ayrıca veterinerhekimler bu bakanlıkta üvey evlat muamelesi görmektedir. Bu durumyıllardır mesleğimizin kamu kesimindeki gelişimini olumsuz olaraketkilemiştir. İllerdeki ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlerinin%80’i veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekimliğin tarımile bir ilgisi de yoktur. Zamanında […]

Atatürk ve Hayvancılık


Atatürk her şeyden önce büyük bir hayvan severdi. En sevdiği atlarından biri ruama yakalanmış ve Ankara’daki fakültemizde karantinaya alınmıştı. Atın öleceği anlaşılınca hocalarımız son bir kez görmesi için Ata’ya haber verdiler. Ziyaret bitince ata atını sevmek okşamak istedi. Ama hocalarımız hastalık bulaşıcı olduğu için buna izin vermediler. Bunun üzerine Ata’nın gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Atatürk çiftlik hayvanları konusunda da çok duyarlı ve bilgili idi. Bu özelliğini babası öldüğünde annesi ve kız kardeşi ile gittikleri ve uzun zaman geçirdikleri dayısının çiftliğinde kazandığı söylenir. Çoğumuzun seyrettiği bir videosu vardır. İran Şahına Atatürk Orman Çiftliğini gezdirirken bir yandan Simental bir ineğin başını okşar […]

Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Veteriner Hekimliği Yükseköğretimine Kısa Bir Bakış


Veteriner Hekimliği öğretim kurumlarının tümü Osmanlıdaki ıslahat (yenileşme) hareketlerinin hemen akabinde başlamıştır. !939 yılında Padişah Abdülmecit döneminde Osmanlıdaki ilk yenileşme hareketi olan Tanzimat ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte anayasal monarşiye geçilmiş, Meclisi Umumi kurulmuş, Kanuni Esasi kabul edilmiştir. Tanzimat’tan üç yıl gibi kısa bir süre sonra, 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okulu’na eklenen bir sınıfla veteriner hekimliği öğretimi başlamıştır. Dünya’da sığır vebasının yaygınlaşmasının ve büyük ekonomik kayıplar oluşturmasının önüne geçilmesi amacıyla 1762 yılında Fransa’da Lyon’da açılan ilk veteriner fakültesinin aksine Osmanlıda sırf ordudaki atların bakımı ve hastalıklarının önlenmesi amacıyla öğretim başlatılmıştır. Sırası gelmişken bu konuda sıklıkla ifade edilen iki önemli yanlışı […]
css.php