Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

2022 YKS Veteriner Fakülteleri Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Değerli meslektaşlarım, 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda veteriner fakültelerine giriş taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk verilere dayanarak yapmış olduğum kısa bir analizi bilgilerinize sunuyorum. – Puana göre yaptığım sıralamada 29 fakülte içinde ilk beş sırayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi almıştır. Puana göre son beş sırada ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Üniversitesi […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Sorunlarına Farklı Bir Yaklaşım


Bir ülke düşünün, hayvan yetiştiricisinin biri ilçeden köyüne dönmek için taksiye fiyat sorar, 600 TL olduğunu öğrenince vaz geçer. Aklına parlak bir fikir gelir. Hemen tanıdığı veteriner hekimi telefonla arayarak ilçede olduğunu, köyden ineğinin kızgın olduğuna dair haber aldığını, tohumlama için gelip gelemeyeceğini, eğer gelebilecekse kendisini de yoldan almasını rica eder. Veteriner hekim kabul eder, yetiştiriciyi alır, köye gelir, ineği muayene eder, kızgın olmadığını söyler. Yetiştirici “Kusura bakmayın, yanlış bilgi vermişler, ben sizin yol paranızı ödeyeyim” diyerek veteriner hekime 150 TL verir. Böylece şark kurnazlığı ile 450 TL kar etmiş olur.(Yaşanmış gerçek bir olaydır) Bir ülke düşünün, veteriner hekimler 85 […]

Sağlıklı Yaşlanma (Anti-Aging)


Sağlıklı Yaşlanma ve Anti-Aging kitabımın elektronik baskısını burada bulabilirsiniz.

Mesleğimizde Tehlike Çanları daha Hızlı Çalıyor


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz günümüzde ne yazık ki şimdiye kadar örneği görülmemiş biçimde büyük bir varoluş sorunu yaşamakta, tarihinin en önemli yol ayırımına gelmiş bulunmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse mesleğimizde tehlike çanları hızlı bir şekilde çalmaktadır. Bu sözleri Türk veteriner hekimliğinin son 57 yılına gerek öğrencilik, gerek hocalık, gerekse örgütlerde ve fakültelerde yöneticilik yaparken yakından tanıklık etmiş bir kişi olarak söylüyorum. Mesleğimizin güncel sorunlarını bizzat yaşadığınız için benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle bu yazımda o sorunlara hiç girmeden sadece çözüm bağlamında önemli gördüğüm iki hususa değinmek istiyorum. Bugün mesleğimizde yaşanan en önemli […]

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Sorunlar ve Çözümleri


Türkiye hayvancılığı son günlerde üç büyük kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde yoğun olarak yaşanan maliyet krizidir. Son altı ay içerisinde olağan üstü artan girdi maliyetleri hayvancılığı büyük bir darboğaza sokmuş, binlerce işletme kapanmış, yüz binlerce damızlık inek kesilmiştir. Hayvancılıktaki ikinci kriz günümüzde yaşanan, gelecekte ise artması beklenen iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu krizin sonucu ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk sorunu meraların kurumasına, yem bitkileri üretiminde verimin düşmesine neden olmaktadır. Üçüncü ve en büyük kriz ise köyden kente genç nüfus göçüdür. Bu kriz sonucu kısa bir süre içinde köylerde genç nüfus kalmayacağından hayvancılık ve yem bitkileri üretimi […]

30 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Türk Veteriner Hekimliği kadim yani geçmişi çok eskilere dayanan bir meslektir. 92 yıllık bir Dernek, 68 yıllık bir Birlik, 180 yıllık bir öğretim kurumu, 136 yıllık bir kamu örgütü deneyimi vardır. Osman Bahadır “Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim” adlı kitabında Türk Veteriner Hekimliği hakkında şu ifadelerde bulunmaktadır. “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin, Darülfünun’un kurulmasıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların etkisiyle ve mensuplarının kitleselleşmesiyle birlikte gitmiştir”. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1943 yılında söylediği  “Milletin fende gelişmesinde veteriner hekimler başrol sahibi […]

Tahinin Yararları


Tahin kızarmış ve öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir yiyecektir. Dünya çapında birçok yemekte özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan harika bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Aynı zamanda enerji üretimi için önemli olan B1 vitamini ve B6 vitamini açısından da zengindir. Tahindeki yağın yaklaşık %50’si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunların iltihap giderici özellikleri vardır ve kronik hastalık riskinin azalmasına neden olurlar. Tahin vücuttaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller vücutta yüksek seviyelerde bulunduğunda dokulara zarar […]

Sıra Dışı Bir Bilim İnsanı, Prof.Dr.Aydın Evren


Aydın Evren 1930 yılında Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1956 yılında mezun oldu. Askerlik görevini takiben bir yıl süreyle Ankara Et Kombinasında veteriner hekim olarak çalıştı. 1960 yılında Ankara Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsüne asistan oldu. 1965 yılında doktorasını tamamladı. Daha sonra Fransa’da çeşitli üniversitelerde deneysel embriyoloji, hücre ve organ kültürleri üzerinde çalışmalar yaptı.1972 yılında “DDT’nin Tavuk ve Bıldırcın Embriyolarının Gelişmesine Etkisi” konulu tezini tamamlayarak doçent unvanı kazandı. Bu araştırma sonuçları Fransa’nın DDT’yi yasaklamasına neden oldu. Aydın Evren daha sonra çalışmalarını beyin sitogenezisi üzerinde yoğunlaştırdı. Aydın Evren Fırat, Uludağ, 100.Yıl ve Kafkas Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde farklı yıllarda ve […]

Hazim Gökçen Özgeçmis


Web Sitesi: www.hazimgokcen.net A K A D E M İ K   F A A L İ Y E T L E R İ 1970- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezuniyet 1971- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Asistanlık 1976- “ Dr.Med.Vet. “ Unvanının Alınması 1982- “ Üniversite Doçentliği “ Unvanının Alınması 1982- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine Nakil 1988- “ Üniversite Profesörü “ Unvanının Alınması İ D A R İ   F A A L İ Y E T L E R İ 1982-1985        Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı Başkanlığı 1983-1991        Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı 1985-1991        Hastalıklar ve Klinik bilimleri Bölüm Başkanlığı 1983-1991        Dekan Yardımcılığı […]

Hazim Gokcen Resume


Web: www.hazimgokcen.net Education: – University of Wisconsin (2000): Certificate of Dairy Herd Management Course – University of Ankara (1976) : Ph.D. Doctor of Veterinary Medicine – University of Ankara (1970) : B.Sc. Veterinary Medicine-Surgeon Teaching & Research Experience: – Technische Universiteat in Munchen (1995) : Various Research & Teaching Activities – University of Giessen (1991) : Various Research & Teaching Activities – Uludag University (1988) : Full Professor – Ankara University (1982) : Associate Professor – Technische Universiteat in Munchen (1974) : Research Assistant Professional Experience: – Managing Director (Tekno-Vet. Company) 1999-2000 – Owner and Managing Director (Gokcen Vet. Company) […]
css.php