Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Yapay Zeka Teknolojisinin Hayvancılık Çiftliklerinin Yönetimine Etkisi (Tercüme)


Yapay Zeka Teknolojisinin Hayvancılık Çiftliklerinin Yönetimine Etkisi 1Tesfalem Aseged,1ve Takele Shitaw1 Akademik Editör: Diego Alexander Tibaduiza Soyut Bu inceleme, yapay zekanın (AI) hayvancılığı nasıl etkilediğini göstermek için yapılmıştır. Hayvancılık, ekolojik bütünlüğün korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması için gereklidir. Bu derlemede, yapay zekanın (AI) tarihçesi, mevcut ve gelecekteki hayvancılık üzerindeki etkisi ve sakıncaları vurgulanmıştır. “Yapay zeka” terimi ilk olarak 1956’da John McCarthy tarafından icat edildi ve şu anda teknoloji, kümes hayvanları, süt ürünleri ve domuzlar gibi birçok hayvancılık çiftliğinin yönetiminde yaygın olarak uygulanmaktadır. Onlarca yıldır çalışılmasına ve yaygın olarak uygulanmasına rağmen, AI hala en az anlaşılan alt alanlardan biridir. Yapay zeka, çiftçilere […]

Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Bilindiği gibi bu yıl 27 Nisan Dünya’da Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak, Türkiye’de veteriner hekimliğin bugün içinde bulunduğu kötü durum karşısında kutlama yapmak yerine düşünmenin, tartışmanın ve çözüm üretmenin daha doğru olacağı kanısındayım. Türkiye’de veteriner hekimliğin sorunları aşağı yukarı bellidir. Ancak bu sorunların çözümüne dair görüşler farklı olabilir. Aşağıda, Türkiye’de veteriner hekimliğin herkesçe de bilinen temel sorunları maddeler halinde ve özet olarak verilmiştir. Özünde bir tartışma platformu olarak gördüğüm facebook’daki bu paylaşımıma, aşağıda sıraladığım sorunlara ilave yapmak ya da çözüm önerisinde bulunmak isteyen meslektaşlarımın katkısını bekliyorum. Kamu Veteriner Hekimleri Bakanlıkta Başsız Durumdadır 1937 yılında Uluslararası Cenevre Sözleşmesi uyarınca çıkarılan […]

Krizi Başarı İle Atlatmış Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Yenileşme Modeli


İki yılı aşkın bir süredir süt sığırcılığında yaşanan kriz sona ermese de etkisini azaltmış durumda. Krize hazırlıksız yakalanan küçük ve orta ölçekli üreticiler çoğu bankaya ve yem fabrikalarına olan borçlarını ödeyemediler, icra kıskacına girerek tüm damızlıklarını satarak sektörden çıkmak zorunda kaldılar. Büyük ölçekli işletmeler daha çok öz sermayeye dayalı üretim yaptıkları ve başta yem olmak üzere girdileri minimize etmeyi başardıkları için fazla zarara uğramadan faaliyetlerini sürdürebildiler. Şu anda sahada krize direnç gösterebilmiş, her şeye rağmen ayakta durabilmiş binlerce orta ölçekli işletme var. Bu işletmeler krizin etkilerini damızlık inek ve düvelerinden çok genetiği kötü, verimsiz, memesi kör, topal, yaşlı, kısır ineklerini […]

Mikrobiyata(Bağırsak Bakterileri) Konusunda Yeni Bilgiler


Mikrobiyata ya da eski adıyla barsak florası deyimi başta bağırsaklar olmak üzere vücudun değişik organlarında yaşayan bakteri, virüs, protozoon ve mantar gibi mikroorganizmaların toplamını ifade eder. Bu mikroorganizmalar doğum sırasında anneden yavruya geçerler. Binden fazla çeşidi olan bu mikroorganizmaların %80’i bağırsaklarda, geri kalanı ise ciltte, ağızda, vaginada ve solunum sisteminde bulunur. Mikrobiyatayı oluşturan mikroorganizmaların sayısı 100 trilyondur. Bu sayı insan vücudunu oluşturan 10 triyon soma hücresinin 10 katı demektir.   Mikrobiyatayı oluşturan mikroorganizmaların toplam ağırlığı 2.0-2.5 kilogramdır ki bu da normal bir insan ağırlığının %3.0 ı kadardır. MİKROBİYATA DENGESİNİN BOZULMASINA YOL AÇAN ETMENLER İşlenmiş gıdalar (endüstriyel yağlar, früktoz şurubu), Tahıllar […]

Hayvancılıkta Dışa Bağımlılığın Hazin Öyküsü


Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, Lozan görüşmeleri devam ederken İzmir’de toplanan Birinci İktisat Kongresinde karar altına alınan öz kaynaklara dayalı kalkınma ve sanayileşme modeli uyarınca yerli hayvan ırklarının ıslahı, sayılarının çoğaltılması yoluna gidilmiş, dar bütçe olanaklarına rağmen kısa sürede verimleri yüksek, ülke koşullarına uygun, yerli Karacabey Esmeri sığır ırkı oluşturularak halkın yararına sunulmuştur. Bu sayede bir yandan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan hayvan üreticilerinin gelirleri artırılmış bir yandan da ulusal ekonomi güçlendirilmiştir. Islah çalışmaları çok başarılı bir şekilde devam eden, hatta ihracata bile katkıda bulunan sığırcılığa ilk dış müdahale 1948-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Marshall yardımı adı altında yapılmıştır. Türk […]

Kolesterol Hakkında Yanlış Bilinen Doğrular


Kolesterol lipit de denilen bir kan yağıdır. Karaciğer tarafından üretilir ve kanda serbest halde bulunur, proteinlere bağlı olarak taşınır. Kolesterolün iki çeşidi vardır. LDL (Low Dencity Lipoprotein-düşük yoğunluklu lipoprotein) tarafından taşınan kolesterole halk arasında lanetli/kötü kolesterol, HDL (High Dencity Lipoprotein- yüksek yoğunluklu lipoprotein) tarafından taşınan kolesterole de halk arasında hayırlı/iyi kolesterol adı verilir.. Kolesterol yüksekliği yıllar boyunca tehlikeli ve kalp hastalığı (Ateroskleroz) oluşumuna neden olan bir etken olarak tanıtılmıştır. “Kolesterol ömrü kısaltır” ya da “Kolesterolünü düşür, kalp hastalığını/aterosklerozu önle” türünden klişe sözler gerçek bilimsel araştırmaların değil, global ilaç firmalarının ve bitki desteği üreticilerinin batı tıbbı doktorlarına söylettiği laflardır. Kolesterol ilacı […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretimi Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin bu gününü irdelemeden önce dünü hakkında kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Veteriner Hekimliği öğretim kurumlarının tümü Osmanlıdaki ıslahat (yenileşme) ve aydınlanma hareketlerinden hemen sonra kurulmuştur. 1839 yılında Osmanlıda Tanzimat ilan edilmiştir. Tanzimat Osmanlının ilk yenileşme ve batılılaşma hareketidir. Abdülmecit Meclisi Umumi’yi kurarak ve  Kanunu Esasi’yi kabul ederek Tanzimatı başlatmıştır. Bu tarihten sadece 3 yıl sonra 1842’de İstanbul’da Süvari Okuluna bir sınıf eklenerek ilk veteriner hekimliği öğretimi başlamıştır. 1876 yılında Abdülhamit Birinci Meşrutiyeti ilan etmiştir. Bundan tam 13 yıl sonra ilk sivil baytar mektebi açılmıştır. Bu mektep veteriner hekimliği öğretiminde bir milat teşkil etmektedir. 1908 yılında İkinci […]

Koyunculukta Neler Oluyor?


Anadolu’daki yerli koyun ırkları Türkmenlerin Orta Asya’dan beraberlerinde getirdikleri ile yerli koyunların birleşmesinden meydana gelmiştir. Zaman içinde bölgesel adaptasyonla bugünkü yerli koyun ırkları (Kıvırcık, Akkaraman, İvesi v.b) oluşmuştur. Osmanlı döneminde koyunculuk alanında bir ıslah ya da geliştirme çalışması yapıldığına dair elimizde yeteri belge bulunmamaktadır. Sadece Osmanlının son döneminde ordunun fes ve üniforma ihtiyacını karşılamak için Feshane’de kurulan fabrikanın ince yapağı ihtiyacını karşılamak için İspanya’dan Merinos koyunları ithal edilmiş ve Hayrabolu’da bir çiftlik ile Karacabey Harasında yetiştirilip sayıları çoğaltılmıştır. Burada bir garip duruma dikkat çekmek isterim. Anayurdu Anadolu olan Merinos ırkı padişahın krala hediye etmesi suretiyle İspanya’ya gitmiş, ne gariptir ki […]

Krizin Ardından Süt Sığırcılığı


Türkiye Hayvancılığında periyodik aralıklarla krizler yaşanmaktadır. Geçmişteki krizler bir ya da en fazla iki nedene bağlı olarak ortaya çıkmışken son iki yıldır yaşanan kriz öncekilerden farklı olarak global birçok nedene bağlı olarak oluşmuştur. Bugünkü kriz döneminde enflasyondaki ve dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak fabrika yemi, kaba yem, tohum, mazot, elektrik, bitki ve hayvan ilaçları, aşılar, dondurulmuş boğa sperması, personel giderleri gibi tüm girdi maliyetleri olağan dışı artmıştır. Girdi maliyetlerinin olağan dışı artmasına karşın ürettiği sütün ve etin fiyatını belirleyemeyen yetiştirici kar edememiş, kendi geçimini sağlamak, yem bayilerine, veteriner hekimlere ve bankalara olan borcunu ödeyebilmek için elindeki hayvanları kestirmek durumunda kalmıştır. Son […]

Meslek Yaşamı İnsan Sağlığına Hizmetle Geçmiş Bir Veteriner Hekim, Dr. Necmettin Alkış


Veteriner Hekimlerin hayvan sağlığına olduğu kadar insan sağlığına da önemli hizmetler yaptığını kişiler ve örgütler olarak ne kadar yazsak, anlatmaya da çalışsak ne yazık ki sağlık sınıfının diğer paydaşlarına bir türlü kabul ettiremedik. Bu yazıda insan sağlığına çok büyük hizmetlerde bulunan, uluslararası camiada çok iyi tanınan, Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yapan Veteriner Hekim, Bakteriyoloji Uzmanı, Dr. Necmettin alkışın kendi anlatımı ile yaşam öyküsünü bulacaksınız. “12 Ekim 1929 yılında Kars’ta doğdum. Babamın memuriyeti dolayısı ile ilkokulu Kars, Şavşat ve Artvin’de tamamladım. Orta öğrenimime Trabzon’da başladım ve 1949 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine girerek […]
css.php