Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Tahinin Yararları


Tahin kızarmış ve öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir yiyecektir. Dünya çapında birçok yemekte özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan harika bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Aynı zamanda enerji üretimi için önemli olan B1 vitamini ve B6 vitamini açısından da zengindir. Tahindeki yağın yaklaşık %50’si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunların iltihap giderici özellikleri vardır ve kronik hastalık riskinin azalmasına neden olurlar. Tahin vücuttaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller vücutta yüksek seviyelerde bulunduğunda dokulara zarar […]

Sıra Dışı Bir Bilim İnsanı, Prof.Dr.Aydın Evren


Aydın Evren 1930 yılında Kırşehir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1956 yılında mezun oldu. Askerlik görevini takiben bir yıl süreyle Ankara Et Kombinasında veteriner hekim olarak çalıştı. 1960 yılında Ankara Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsüne asistan oldu. 1965 yılında doktorasını tamamladı. Daha sonra Fransa’da çeşitli üniversitelerde deneysel embriyoloji, hücre ve organ kültürleri üzerinde çalışmalar yaptı.1972 yılında “DDT’nin Tavuk ve Bıldırcın Embriyolarının Gelişmesine Etkisi” konulu tezini tamamlayarak doçent unvanı kazandı. Bu araştırma sonuçları Fransa’nın DDT’yi yasaklamasına neden oldu. Aydın Evren daha sonra çalışmalarını beyin sitogenezisi üzerinde yoğunlaştırdı. Aydın Evren Fırat, Uludağ, 100.Yıl ve Kafkas Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde farklı yıllarda ve […]

Hazim Gökçen Özgeçmis


Web Sitesi: www.hazimgokcen.net A K A D E M İ K   F A A L İ Y E T L E R İ 1970- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezuniyet 1971- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Asistanlık 1976- “ Dr.Med.Vet. “ Unvanının Alınması 1982- “ Üniversite Doçentliği “ Unvanının Alınması 1982- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine Nakil 1988- “ Üniversite Profesörü “ Unvanının Alınması İ D A R İ   F A A L İ Y E T L E R İ 1982-1985        Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı Başkanlığı 1983-1991        Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı 1985-1991        Hastalıklar ve Klinik bilimleri Bölüm Başkanlığı 1983-1991        Dekan Yardımcılığı […]

Hazim Gokcen Resume


Web: www.hazimgokcen.net Education: – University of Wisconsin (2000): Certificate of Dairy Herd Management Course – University of Ankara (1976) : Ph.D. Doctor of Veterinary Medicine – University of Ankara (1970) : B.Sc. Veterinary Medicine-Surgeon Teaching & Research Experience: – Technische Universiteat in Munchen (1995) : Various Research & Teaching Activities – University of Giessen (1991) : Various Research & Teaching Activities – Uludag University (1988) : Full Professor – Ankara University (1982) : Associate Professor – Technische Universiteat in Munchen (1974) : Research Assistant Professional Experience: – Managing Director (Tekno-Vet. Company) 1999-2000 – Owner and Managing Director (Gokcen Vet. Company) […]

Toprağı Aç, Hayvanı Aç, İnsanı Aç Türkiye


Bundan tam yarım yüzyıl önce yani 70’li yılların başında Türkiyetarımsal üretim bakımından kendine yeterli olan hatta yurt dışınacanlı hayvan, bitkisel ve hayvansal ürünler ihraç eden bir ülke idi.Ne var ki 1980 askeri darbesinden sonra hayata geçirilen neo liberalpolitikalar sonucunda yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tarımda vehayvancılıkta da dışa bağımlılığın ilk tohumları atıldı. Bugün gelinennoktada çoğu tarım ürünü, canlı hayvan ve kırmızı et ile üretimdekullanılan gübre, tohum, yem hammaddeleri, ziraat ve veterinerilaçları, hayvan aşıları, donmuş boğa sperması gibi ürünlerin ithalatıyoğunluk kazandı.  Girdilerin çoğunun ithal edilmesi her dövizartışında üretim maliyetlerinin ve fiyatların artmasına, üreticininzarar edip tüketicinin pahalı gıda tüketmesine ve son tahlildeenflasyonun […]

Hayvancılıktan Sonra Veteriner Hekimlikte de Alarm Zilleri Çalıyor


Türkiye hayvancılığının günümüzde yaşadığı krizi hepimiz yakından biliyoruz. Ancak hızla yaklaşan iki büyük tehlike daha da ağır sonuçlar doğuracak ve hayvancılığı bitirme noktasına getirecektir. Bu iki tehlike Küresel Isınma ve Kırdan Kente Göçtür. Günümüzdeki krizin başlıca nedeni girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Son aylarda başta fabrika yemi olmak üzere mazot, elektrik, yapay gübre, yem bitkisi tohumu, veteriner aşı ve ilaçları, donmuş boğa sperması gibi girdilerin fiyatları dövizdeki yükselişe bağlı olarak olağan üstü boyutlarda artmıştır. Bu durum karşısında çiğ süt üreticilerinin önemli bir bölümü ya kar edemediklerinden ya da vadesi gelen kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı damızlık inek ve düvelerini kestirerek işletmelerini kapatmak zorunda […]

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında Ulukışla’nın Rolü


Türkiye Hayvancılığının ve Veteriner Hekimliğinin Geleceği


Türkiye hayvancılığının günümüzde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç ana sorunu vardır. Diğer bütün sorunlar bu üç ana sorundan kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli sorun günümüzde hayvancılıkta yaşanan büyük krizdir. Bu krizin nedeni dövizin olağanüstü artışı sonucu girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Başta fabrika yemi olmak üzere elektrik, gübre, tohum, mazot, veteriner ilaç ve aşılarında büyük fiyat artışları yaşanmıştır. Örneğin bir kilo fabrika yemi 5 lirayı bulurken soğutulmuş inek sütünün maliyeti 4.95 lira, referans satış fiyatı da 4.70 lira olmuştur. Yani üreticiler bir litre süt satıp bir kilo fabrika yemi alamaz duruma düşmüşlerdir. Aynı şekilde 3 yıl önce bir kilo karkas etin […]

Şarkıların Hikayeleri


Ada Sahillerinde Bekliyorum Ada sahillerinde bekliyorumHer zaman yollarını gözlüyorumYârim seni seviyor istiyorumBeni şâd et Şadiye’m başın içinNerede o mis gibi leylaklarSararıp solmak üzere yapraklarBana mesken olunca topraklarBeni şad et Şadiye’m başın için Neşeli ortamlarda hep el çırparak söylenen bu türküde aslında Suat Bey ve Şadiye Hanım’ın hüzünlü aşkı anlatılır. Şadiye zengin bir ailenin kızıdır. Suat ise fakir bir gençtir. Kader ikisini bir yaz Ada’da buluşturur ve birbirlerine aşık olurlar. Fakat babası, kızını Suat’a vermek istemez. Kış geldiğinde Şadiye ve ailesi Ada’dan ayrılır. Suat ise Ada’da kalır ve sahilde hep Şadiye’nin ona geleceği günü bekler. Bu arada mektuplarla haberleşmeye devam ederler. […]

Hayvan Refahı ve Davranışları


            Hayvan refahı konusu son 60 yıldır dünyanın hayvancılık gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.  Ancak, hayvan refahının uluslararası toplumda tartışılması 2014 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatının öncülüğünde ve 46 ülkenin desteği ile kabul edilen Uluslararası Hayvan Refahı Bildirgesinin yürürlüğe girmesiyle yoğunluk kazanmıştır.            Günümüzde Avrupa Birliği Kuruluşları ve üye ülkelerde hayvan refahı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır.            Hayvan refahının ilk gündeme geldiği yıllarda bu kavram bir tek stres temeline dayandırılmıştır. Ancak sonraki yıllarda hayvan hakları ve davranışlarındaki gelişmeler sonucu hayvanların duygulara da sahip oldukları anlaşılınca refahın iyileştirilmesinde sadece içinde bulunulan fiziki koşulların düzeltilmesinin yeterli olmadığı, duyguların […]
css.php