Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Farabi’den Avni Anıl’a Türk Sanat Musikisine Değer Katanlar


FARABİ Türkistan’ın Farab kentinde doğmuş ve M.S 870-950 yılları arasında yaşamıştır.  Farabi; filozofi, tıp, fen bilimleri ve matematik alanlarında uzman bir bilim adamıdır. Farabi’nin musiki konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğu ve seçkin icracılığının yanı sıra uzman bir teorisyen olduğu bildirilmektedir. Farabi üç adet musiki kitabı yazmıştır.     1 – el – Kebir’i Kitab’ul Musiki: Farabi’nin günümüze de ışık tutan bu eseri musiki sanatının inceliklerini içeren bir kitaptır. Bu eserin birinci bölümünde nağmenin tanımlanması, seyir, ritim, vuruşlar, melodilerin bestelenmesi, ikinci bölümde ise insan hançeresi ile nağmeler, ses öğeleri, mısralar,  melodi söz uyumu, seslendirme çeşitleri, sesli melodilerle beste yapma, bir ezginin […]

Türk Sanat Musikisinde Usul Olgusu


Türk Sanat Müziğinde makamlardan sonra gelen en önemli olgu usuldür. Usul çeşitli zaman ve kuvvetteki vuruşların sıralanmasından oluşan kalıplaşmış sayı ve vuruş gruplarına denir. Usul ölçü ve ritim olgularını kapsar. Ölçü usul rakamlarının gösterdiği değerlerin tümü demektir.  Ölçü portede dikine çizgilerle gösterilir. Müziğin iki ana unsurundan birisi ses diğeri de ritimdir. Ritim deyiminin Türk müziğindeki karşılığı usuldür. Usulü meydana getiren elemanlar ise vuruşlar ve bu vuruşların çeşitli zamanlarda ve kuvvetlerde olmasıdır. Bir usulün oluşabilmesi için en az iki zamana ihtiyaç vardır. Her şarkı notasının en başında anahtar ve donanımdan sonra usul rakamları olarak adlandırılan üst üste yazılmış sayılar yer alır. […]

Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayran Olayım(Video)


https://fb.watch/kQbIMLMlFA/?mibextid=j8LeHn

Zamanı Var Ki Her Bezmim Anarsın


Şarkıların Hikayeleri


Ada Sahillerinde Bekliyorum Ada sahillerinde bekliyorumHer zaman yollarını gözlüyorumYârim seni seviyor istiyorumBeni şâd et Şadiye’m başın içinNerede o mis gibi leylaklarSararıp solmak üzere yapraklarBana mesken olunca topraklarBeni şad et Şadiye’m başın için Neşeli ortamlarda hep el çırparak söylenen bu türküde aslında Suat Bey ve Şadiye Hanım’ın hüzünlü aşkı anlatılır. Şadiye zengin bir ailenin kızıdır. Suat ise fakir bir gençtir. Kader ikisini bir yaz Ada’da buluşturur ve birbirlerine aşık olurlar. Fakat babası, kızını Suat’a vermek istemez. Kış geldiğinde Şadiye ve ailesi Ada’dan ayrılır. Suat ise Ada’da kalır ve sahilde hep Şadiye’nin ona geleceği günü bekler. Bu arada mektuplarla haberleşmeye devam ederler. […]

Türk Sanat Musikisinde Form Olgusu


Edebiyattaki roman, hikaye, şiir gibi değişik formlar olduğu gibi müzikte de sözlü ve sözsüz çok sayıda form vardır. Türk sanat musikisinde aynı makamda bestelenmiş eserler birbirine az ya da çok benzeseler de aralarında şarkı, türkü, gazel gibi farklı formlar bulunur. Türk Sanat Musikisi form bakımından önce ikiye ayrılır. 1) Saz Musikisi (Peşrev, saz semaisi), 2) Sazlı-Sözlü Musiki (Şarkı, Türkü) 1)SAZ MUSİKİSİ: Yalnızca sazların icra etmesi için yazılmış saz eserleri Türk sanat musikisi içinde önemli bir yere sahiptirler. Saz eserlerinin başlıcaları şunlardır. Peşrev: Peşrev önde giden demektir. Peşrev bir faslın en başında çalınan saz eseridir. Saz eserlerinin arasında en büyük form […]

Türk Sanat Müziğinde Makam Olgusu


Türk sanat müziğinde her şarkının bir makamı vardır. Makam deyimini ilk kez 14.Yüzyılda yaşayan Abdülkadir Maragi kullanmıştır. Makamın kelime anlamı bulunulan yer, ayrıcalıklı oturma yeridir. Günümüzde bilinen 590 makamdan sadece 150’si kullanılmaktadır. Bunlardan 40 tanesinde en çok eser bestelenmiştir. Makamların sayısının bu kadar çok olması ve çoğunun kullanılmaması Türk Sanat Müziği adına üzücü bir durumdur. Üç grup makam vardır. 1) Ana (Basit) Makamlar, 2) Göçürme (Şed) Makamlar, 3) Bileşik (Mürekkep) Makamlar.Makam dörtlü ve beşlilerden oluşan bir dizide durak ve güçlünün önemini belirterek ve diğer kurallara da bağlı kalarak yeni nağmeler oluşturmak amacıyla yapılan gezintilere denir. Dizi makamın esasını teşkil eder. […]

Hani seviyordun yürekten beni


Geçsin günler haftalar


Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam


css.php