Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak


Aşık oldur kim kılar canın feda cananına


Gecenin Huznu Gibi Icimdeki Dertlerin


Sana Gönül Borcum Var


Kalbimin Sahibi Sensin


Kayboldum Kaybolan Yıllar içinde


Suzinak Makamı


Suzinak makamı ilk kez Padişah III.Selim döneminde kullanılmaya başlanmıştır. Makamı bulan belli olmasa da, aynı dönem bestekarlarından Seyit Ahmet Ağa, Abdülhalim Ağa ve Küçük Mehmet Ağa’nın suzinak makamında bestelediği şarkılar kayıtlarda mevcuttur. Ancak, anılan bestekarlar Suzinak Makamında zirgüle perdesini kullanmamışlardır. Suzinak Makamında zirgüle perdesi ilk kez Hammamizade İsmail Dede Efendi tarafından kullanılmıştır. Günümüzde geçerli olan Arel-Ezgi sistemine göre Suzinak Makamı pest taraftaki bir Rast Beşlisine, tiz tarafta bir Hicaz Dörtlüsünün eklenmesinden oluşmaktadır. Makamın Dizilimi: Makamın, Basit ve Zirgüleli olmak üzere iki çeşidi vardır. Basit Suzinak Makamı yerinde yani sol rast perdesindeki bir rast beşlisine (TKST), güçlü re neva perdesinde bir […]

Hüseyni Makamı


Tanımı : Hüseyni Makamı en eski makamlarımızdan biridir. Bu makam Sistemci Okul’dan önce de bilinmekteydi. Folklorumuz incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Hüseyni Makamı Anadolu’nun makamıdır ve yanık bir havası vardır. Nitekim , daha çok halk ezgilerinde kendini bulmuştur. Safiyüddin Urmevi Hüseyninin Hüseyin Aşiran Perdesine kadar indiğini görerek bu makama Muhayyer-ül Hüseyni adını vermiştir. Gerçekten de Hüseyni Makamı günümüzde kullanılan Acem Aşiran Makamına çok benzer. Abdulkadir Meragi nevruz makamı dizisi ile hüseyni makamı dizisini bir tutmuştur. Hüseyni Makamının ilk tarifleri Kantemiroğlu ve Abdülbaki Nasır Dede tarafından yapılmıştır. Her iki müzikolog da hüseyni perdesinin bu makamda çok önemli bir perde olduğunu göstermişlerdir. […]

Segah Makamı


Segah Farsçada üçüncü ses demektir. Musikide yegah (birinci) ve dügah (ikinci) den sonra gelmektedir. Ayrıca segah, soylu bir hüzün anlamı da taşır. Segah makamı eldeki bulgulardan anlaşıldığı üzere 14.Yüzyıldan da daha önce kullanılmıştır. Akşam ezanı segah makamında okunur. Itri’nin bestelediği ünlü “Allahüekber Tekbiri” segah makamındadır. Segah makamındaki şarkıları dinlemek insana rahatlık ve cesaret verir, nöronları etkileyerek beyni güçlendirir. Segah makamının şişmanlık, uykusuzluk, yüksek tansiyon, kalp ve akciğer hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülmektedir. Segah makamı hüzzam ve müstear makamlarına çeşitli yönlerden benzerlik göstermektedir. Her üç makamın da durağı segah perdesi (si koma bemol), yedeni kürdi perdesi (la bakiye diyez)’dir ve üç […]

Kürdi Makamı


Kürdi Makamı genellikle piyasa şarkılarında kullanılan güncel bir makamdır. Adlarında kürdi geçen bir çok makam vardır. Bunlar arasında acem kürdi, muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar makamları sayılabilir. Bu makamların ortak noktası genelde kendi özelliklerinin sonunda kürdili karar vermeleridir. Ancak kürdi makamının karar sesinin bir perde altındaki yani sol-rast perdesindeki inici şeddi olan kürdili hicazkar makamı çok kullanılmaktadır. Bunun dışında kürdi makamının mi-hüseyni aşiran makamına göçürülmesi ile aşkefsa makamı, re-yegah perdesine göçürülmesi ile de ferahnüma makamı elde edilir. Kürdi makamı isim olarak olmasa da biçim olarak eski bir makamdır.Ancak eski adı kürdi değil ebiselik veya ebuseliktir. Nitekim Padişah Üçüncü Murat döneminde […]
css.php