Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Rast Makamı


Rast Makamı, Klasik Türk Musikisinin en temel makamlarından birisidir. Rastın farsça karşılığı doğru, düzgün, gerçek demektir. Tarihte de Ümmül Makamat yani makamların annesi olarak anılmıştır. Makamın kökeni çok eskilere dayanır. İlk kez 14.Yüzyılda Sefiyüddin Abdülmümün’ün eserlerinde rast makamına rastlanmaktadır. Abdulkadir Maragi (1360-1435)’nin aralarında Kar-ı muhteşem, Kar-ı natık ve Sofyan Nakış Bestesinin de bulunduğu 13 adet rast bestesi en eski eserlerdendir. Benli Hasan Ağa (1360-1435)’nın peşrev ve saz semaileri de rast makamında bestelenmiş en eski saz eserleridir. Sistemci Okul ve Rauf Yekta Bey sisteminde rast makamı 12 temel makamdan birisi olarak kabul edilmiştir. Bu kabul günümüzde de musıkişinaşlar tarafından benimsenmiş durumdadır.Rast […]

Hüzzam Makamı


Hüzzam kelimesi yoğun, ağır hüzün anlamına gelir. Bu nedenle Hüzzam Makamındaki eserler insana hüzün veren, acıklı eserlerdir. Örneğin, günümüzün popüler şarkılarından “ Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar “ adlı eserin makamı hüzzamdır. Hüzzam Makamı çok eski bir makamdır. Tanımının 16.Yüzyıl bestekarlarından ve devlet adamlarından Kırımlı Gazi Giray Han tarafından yapıldığı müzik tarihçileri tarafından ileri sürülmektedir. Bu makama ait en eski eser Gazi Giray Han’ın peşrevidir. Öte yandan 19.Yüzyıl müzik alimlerinden Kantemiroğlu eserlerinde bu makamı yoğun olarak kullanmıştır. Klasik Hüzzam Makamı dizisi her ne kadar 8 sesten, 53 komadan ve dörtlü beşlilerden oluşsa da, bu dörtlü beşliler temel dörtlü […]

Kürdili Hicazkar Makamı


Türk Sanat Müziğinin en çok sevilen ve şarkı bestelenen makamlarından birisidir. Arabeskçiler ve popçular bu makamın nağmelerini sıkça kullanmaktadırlar. Batı müziğindeki La-Minör gamının Mi sesinde karara bağlanmasıyla oluşan bir makamdır. Aynı zamanda Batı Müziğindeki Phrygian dizisi ile de benzerlik gösterir. Kürdili hicazkar makamı yakıcı başka bir deyimle insanın gönlünü yangın yerine çeviren bir makamdır. Bir yazar,“Kürdili Hicazkar Makamının tarzı çok çekicidir ve her nağmesi ruhlar için bir köşktür” demiştir. Eski adı Hicazkar-ı Kürdi olan u makam 19. Yüzyıl Bestekarlarından Hacı Arif Bey tarafından oluşturulmuştur. Bu makamdaki ilk şarkı Hacı Aif Beyin eşi Çeşmi Dilber’in iki çocuğunu da alıp evi terketmesi […]

Nihavent Makamı


Türk Müziği makamları içerisinde en çok kullanılanlardan birisidir. Dizi seslerinin uygun olması bu makamın batı enstrümanları ile de çalınmasına ve çok sesli denemelerde kullanılmasına olanak sağlar. Nihavent dizisi Batı Müziğinde sol minör dizisi ile aynı yapıdadır. Makamın kürdili şekli eski minör, hicazlı şekli ise armonik sol minör adını alır. Makam perdeler arasındaki nota uzatmaları ile ünlüdür Makamın kelime anlamı İran’ın Lücistan Eyaletine bağlı bir şehrin adıdır. Üçyüz yıllık bir mazisi olan makam özellikle son yüz yıl içerisinde güncellik kazanmıştır. Makama ilk kez İkinci Mehmet’e ait eserlerde rastlanmaktadır. Ayrıca, Ahmet Aga’nın devri kebir peşrevi ve yürük semaisi, H.Sadettin Arel’in ayini şerifleri, […]

Her Şeydi Benim İçin (Sorma )


Bir Gün Seni Görmesem Harap Olurum


Sen Vefasız Bir Peri


Ey Ateşi Gam Bağrımı Yak


Belki Bir Sabah Geleceksin


Bekledim Gelecektin Ömre Bedel An Gibi


css.php