Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Dünya Veteriner Hekimler Gününü Kutlayamamak


Bilindiği gibi bu yıl 27 Nisan Dünya’da Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Ancak, Türkiye’de veteriner hekimliğin bugün içinde bulunduğu kötü durum karşısında kutlama yapmak yerine düşünmenin, tartışmanın ve çözüm üretmenin daha doğru olacağı kanısındayım. Türkiye’de veteriner hekimliğin sorunları aşağı yukarı bellidir. Ancak bu sorunların çözümüne dair görüşler farklı olabilir. Aşağıda, Türkiye’de veteriner hekimliğin herkesçe de bilinen temel sorunları maddeler halinde ve özet olarak verilmiştir. Özünde bir tartışma platformu olarak gördüğüm facebook’daki bu paylaşımıma, aşağıda sıraladığım sorunlara ilave yapmak ya da çözüm önerisinde bulunmak isteyen meslektaşlarımın katkısını bekliyorum. Kamu Veteriner Hekimleri Bakanlıkta Başsız Durumdadır 1937 yılında Uluslararası Cenevre Sözleşmesi uyarınca çıkarılan […]

Krizi Başarı İle Atlatmış Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Yenileşme Modeli


İki yılı aşkın bir süredir süt sığırcılığında yaşanan kriz sona ermese de etkisini azaltmış durumda. Krize hazırlıksız yakalanan küçük ve orta ölçekli üreticiler çoğu bankaya ve yem fabrikalarına olan borçlarını ödeyemediler, icra kıskacına girerek tüm damızlıklarını satarak sektörden çıkmak zorunda kaldılar. Büyük ölçekli işletmeler daha çok öz sermayeye dayalı üretim yaptıkları ve başta yem olmak üzere girdileri minimize etmeyi başardıkları için fazla zarara uğramadan faaliyetlerini sürdürebildiler. Şu anda sahada krize direnç gösterebilmiş, her şeye rağmen ayakta durabilmiş binlerce orta ölçekli işletme var. Bu işletmeler krizin etkilerini damızlık inek ve düvelerinden çok genetiği kötü, verimsiz, memesi kör, topal, yaşlı, kısır ineklerini […]

Hayvancılıkta Dışa Bağımlılığın Hazin Öyküsü


Daha Cumhuriyet kurulmadan önce, Lozan görüşmeleri devam ederken İzmir’de toplanan Birinci İktisat Kongresinde karar altına alınan öz kaynaklara dayalı kalkınma ve sanayileşme modeli uyarınca yerli hayvan ırklarının ıslahı, sayılarının çoğaltılması yoluna gidilmiş, dar bütçe olanaklarına rağmen kısa sürede verimleri yüksek, ülke koşullarına uygun, yerli Karacabey Esmeri sığır ırkı oluşturularak halkın yararına sunulmuştur. Bu sayede bir yandan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan hayvan üreticilerinin gelirleri artırılmış bir yandan da ulusal ekonomi güçlendirilmiştir. Islah çalışmaları çok başarılı bir şekilde devam eden, hatta ihracata bile katkıda bulunan sığırcılığa ilk dış müdahale 1948-1950 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Marshall yardımı adı altında yapılmıştır. Türk […]

Koyunculukta Neler Oluyor?


Anadolu’daki yerli koyun ırkları Türkmenlerin Orta Asya’dan beraberlerinde getirdikleri ile yerli koyunların birleşmesinden meydana gelmiştir. Zaman içinde bölgesel adaptasyonla bugünkü yerli koyun ırkları (Kıvırcık, Akkaraman, İvesi v.b) oluşmuştur. Osmanlı döneminde koyunculuk alanında bir ıslah ya da geliştirme çalışması yapıldığına dair elimizde yeteri belge bulunmamaktadır. Sadece Osmanlının son döneminde ordunun fes ve üniforma ihtiyacını karşılamak için Feshane’de kurulan fabrikanın ince yapağı ihtiyacını karşılamak için İspanya’dan Merinos koyunları ithal edilmiş ve Hayrabolu’da bir çiftlik ile Karacabey Harasında yetiştirilip sayıları çoğaltılmıştır. Burada bir garip duruma dikkat çekmek isterim. Anayurdu Anadolu olan Merinos ırkı padişahın krala hediye etmesi suretiyle İspanya’ya gitmiş, ne gariptir ki […]

Krizin Ardından Süt Sığırcılığı


Türkiye Hayvancılığında periyodik aralıklarla krizler yaşanmaktadır. Geçmişteki krizler bir ya da en fazla iki nedene bağlı olarak ortaya çıkmışken son iki yıldır yaşanan kriz öncekilerden farklı olarak global birçok nedene bağlı olarak oluşmuştur. Bugünkü kriz döneminde enflasyondaki ve dövizdeki dalgalanmalara bağlı olarak fabrika yemi, kaba yem, tohum, mazot, elektrik, bitki ve hayvan ilaçları, aşılar, dondurulmuş boğa sperması, personel giderleri gibi tüm girdi maliyetleri olağan dışı artmıştır. Girdi maliyetlerinin olağan dışı artmasına karşın ürettiği sütün ve etin fiyatını belirleyemeyen yetiştirici kar edememiş, kendi geçimini sağlamak, yem bayilerine, veteriner hekimlere ve bankalara olan borcunu ödeyebilmek için elindeki hayvanları kestirmek durumunda kalmıştır. Son […]

Neden Hayvan İthal Ediliyor?(Video)


Lütfen aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.youtube.com/live/FBe5sccZzKM?si=jzwjyfCV__ip7tIU

Atatürk ve Hayvancılık


Atatürk her şeyden önce büyük bir hayvan severdi. En sevdiği atlarından biri ruama yakalanmış ve Ankara’daki fakültemizde karantinaya alınmıştı. Atın öleceği anlaşılınca hocalarımız son bir kez görmesi için Ata’ya haber verdiler. Ziyaret bitince ata atını sevmek okşamak istedi. Ama hocalarımız hastalık bulaşıcı olduğu için buna izin vermediler. Bunun üzerine Ata’nın gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Atatürk çiftlik hayvanları konusunda da çok duyarlı ve bilgili idi. Bu özelliğini babası öldüğünde annesi ve kız kardeşi ile gittikleri ve uzun zaman geçirdikleri dayısının çiftliğinde kazandığı söylenir. Çoğumuzun seyrettiği bir videosu vardır. İran Şahına Atatürk Orman Çiftliğini gezdirirken bir yandan Simental bir ineğin başını okşar […]

Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Veteriner Hekimliği Yükseköğretimine Kısa Bir Bakış


Veteriner Hekimliği öğretim kurumlarının tümü Osmanlıdaki ıslahat (yenileşme) hareketlerinin hemen akabinde başlamıştır. !939 yılında Padişah Abdülmecit döneminde Osmanlıdaki ilk yenileşme hareketi olan Tanzimat ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte anayasal monarşiye geçilmiş, Meclisi Umumi kurulmuş, Kanuni Esasi kabul edilmiştir. Tanzimat’tan üç yıl gibi kısa bir süre sonra, 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okulu’na eklenen bir sınıfla veteriner hekimliği öğretimi başlamıştır. Dünya’da sığır vebasının yaygınlaşmasının ve büyük ekonomik kayıplar oluşturmasının önüne geçilmesi amacıyla 1762 yılında Fransa’da Lyon’da açılan ilk veteriner fakültesinin aksine Osmanlıda sırf ordudaki atların bakımı ve hastalıklarının önlenmesi amacıyla öğretim başlatılmıştır. Sırası gelmişken bu konuda sıklıkla ifade edilen iki önemli yanlışı […]

Cumhuriyetin 100. Yılı ve Atatürk’ün Tarım ve Hayvancılığa Verdiği Önem (Video)


https://www.youtube.com/live/d5nuGeq68lk?feature=share

Hayvancılığın Sorunları ve Çözümleri (Video)


https://www.youtube.com/live/0eaJN-MsM4E?si=Jk78fJFGJM3AImrM
css.php