Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Hayvancılığın Sorunları ve Çözümleri(Video)


https://www.youtube.com/live/0eaJN-MsM4E?si=Jk78fJFGJM3AImrM

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik (sustainability) son zamanlarda hayatın her alanında güncellik kazanan ve önemsenen bir kavram haline gelmiştir. Hayvancılıkta sürdürülebilirlik elde edilen et, süt gibi ürünlerin stratejik önemi nedeniyle öteki sektörlere bakınca daha da öne çıkmış bulunmaktadır. Türkiye’de hayvancılık periyodik olarak krize girmektedir. Hayvancılıktaki krizler sektörün büyüklüğü ve elde edilen ürünlerin önemi nedeniyle ağır geçmektedir. Bu krizlerin yaşanmaması için hayvancılığın mutlaka sürdürülebilir olması gerekir. Hayvancılıkta sürdürülebilirliğin altı önemli ayağı vardır. Bunları kısaca, 1) Üretim, 2) Yavru Verimi, 3) Sağlık, 4) Refah, 5) Karlılık ve 6) Pazarlama olarak sıralayabiliriz. ÜRETİM: İşletmedeki sürünün süt verimi ortalaması 30 litrenin altına düşmemelidir. Bu ancak genetik yapısı üstün, […]

Kırmızı Et Fiyatları Neden Yüksek? (Video)


https://www.youtube.com/live/dAzqb5jtIJE?feature=share

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Ardından


 Bilindiği gibi Ulu Önder Atatürk, 17 Subat-7 Mart 1923 tarihlerinde İzmir’de “Birinci İktisat Kongresi”nitoplamıştır. Bu kongrenin Cumhuriyet kurulmadan önce ve Lozan Konferansı’nın kesintiye uğradığı birdönemde toplanması önemlidir. Birinci İktisat Kongresi’ne yurdun her tarafındaki işçi, çiftçi, tüccar, esnaf vesanayicilerden oluşan üç binin üzerinde kişi katılmış ve 302 adet ekonomik karar kabul edilmiştir. Sonuç bildirgesinde hayvancılığı ilgilendiren kararlar “Ziraatte Hayvanat Meseleleri” başlıklı bölümde yeralmıştır. Bu bölümdeki kararların başlıcalarını hayvanların ıslahı, sayılarının çoğaltılması ve hastalıklarınınönlenmesi olarak sıralayabiliriz. Ayrıca, kaliteli damızlık yetiştirmek ve salgın hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla yeni kurumların açılması da bu bölümde öngörülmüştür. Alınan bu kararlar, özellikle Cumhuriyet kurulduktan sonra devletin […]

Birinci İktisat Kongresinden Bugüne Türkiye Hayvancılığı


Türkiye’de ilk İktisat Kongresi henüz Cumhuriyet kurulmadan önce İzmir’de toplandı. Bu kongrede alınan kararların en önemlisi öz kaynaklara dayalı sanayileşme ve kalkınma modelidir. O yıllarda Türkiye’nin önemli öz kaynaklarından birisi de hayvanlardı. Cumhuriyet yönetimi hiç vakit kaybetmeden düşük verimli yerli hayvan ırklarının ıslahına girişti. İlkin, öncelikle yeni kurulacak olan yünlü dokuma sanayinin ince yapağı ihtiyacını yurt içi kaynaklardan sağlamak amacıyla Almanya’dan et-yapağı merinosu koçlar ithal edildi. Bu koçlar ile Marmara Bölgesi’nin yerli ırkı olan Kıvırcık koyunları doğal aşım yoluyla melezlenerek et ve yapağı verimi yüksek Karacabey Merinosu adlı yerli bir koyun ırkı elde edildi. Karacabey Harasında üretilen yerli merinos koç […]

Toprağı Aç, Hayvanı Aç, İnsanı Aç Türkiye


Bundan tam yarım yüzyıl önce yani 70’li yılların başında Türkiyetarımsal üretim bakımından kendine yeterli olan hatta yurt dışınacanlı hayvan, bitkisel ve hayvansal ürünler ihraç eden bir ülke idi.Ne var ki 1980 askeri darbesinden sonra hayata geçirilen neo liberalpolitikalar sonucunda yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi tarımda vehayvancılıkta da dışa bağımlılığın ilk tohumları atıldı. Bugün gelinennoktada çoğu tarım ürünü, canlı hayvan ve kırmızı et ile üretimdekullanılan gübre, tohum, yem hammaddeleri, ziraat ve veterinerilaçları, hayvan aşıları, donmuş boğa sperması gibi ürünlerin ithalatıyoğunluk kazandı.  Girdilerin çoğunun ithal edilmesi her dövizartışında üretim maliyetlerinin ve fiyatların artmasına, üreticininzarar edip tüketicinin pahalı gıda tüketmesine ve son tahlildeenflasyonun […]

Hayvancılıktan Sonra Veteriner Hekimlikte de Alarm Zilleri Çalıyor


Türkiye hayvancılığının günümüzde yaşadığı krizi hepimiz yakından biliyoruz. Ancak hızla yaklaşan iki büyük tehlike daha da ağır sonuçlar doğuracak ve hayvancılığı bitirme noktasına getirecektir. Bu iki tehlike Küresel Isınma ve Kırdan Kente Göçtür. Günümüzdeki krizin başlıca nedeni girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Son aylarda başta fabrika yemi olmak üzere mazot, elektrik, yapay gübre, yem bitkisi tohumu, veteriner aşı ve ilaçları, donmuş boğa sperması gibi girdilerin fiyatları dövizdeki yükselişe bağlı olarak olağan üstü boyutlarda artmıştır. Bu durum karşısında çiğ süt üreticilerinin önemli bir bölümü ya kar edemediklerinden ya da vadesi gelen kredi borçlarını ödeyemediklerinden dolayı damızlık inek ve düvelerini kestirerek işletmelerini kapatmak zorunda […]

Türkiye Hayvancılığının ve Veteriner Hekimliğinin Geleceği


Türkiye hayvancılığının günümüzde kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç ana sorunu vardır. Diğer bütün sorunlar bu üç ana sorundan kaynaklanmaktadır. Kısa vadeli sorun günümüzde hayvancılıkta yaşanan büyük krizdir. Bu krizin nedeni dövizin olağanüstü artışı sonucu girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Başta fabrika yemi olmak üzere elektrik, gübre, tohum, mazot, veteriner ilaç ve aşılarında büyük fiyat artışları yaşanmıştır. Örneğin bir kilo fabrika yemi 5 lirayı bulurken soğutulmuş inek sütünün maliyeti 4.95 lira, referans satış fiyatı da 4.70 lira olmuştur. Yani üreticiler bir litre süt satıp bir kilo fabrika yemi alamaz duruma düşmüşlerdir. Aynı şekilde 3 yıl önce bir kilo karkas etin […]

Hayvan Refahı ve Davranışları


            Hayvan refahı konusu son 60 yıldır dünyanın hayvancılık gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.  Ancak, hayvan refahının uluslararası toplumda tartışılması 2014 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatının öncülüğünde ve 46 ülkenin desteği ile kabul edilen Uluslararası Hayvan Refahı Bildirgesinin yürürlüğe girmesiyle yoğunluk kazanmıştır.            Günümüzde Avrupa Birliği Kuruluşları ve üye ülkelerde hayvan refahı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır.            Hayvan refahının ilk gündeme geldiği yıllarda bu kavram bir tek stres temeline dayandırılmıştır. Ancak sonraki yıllarda hayvan hakları ve davranışlarındaki gelişmeler sonucu hayvanların duygulara da sahip oldukları anlaşılınca refahın iyileştirilmesinde sadece içinde bulunulan fiziki koşulların düzeltilmesinin yeterli olmadığı, duyguların […]

Türkiye Hayvancılığında Sorunlar ve Çözümler


Sorun- Üretim Maliyetleri Yüksek, Ürün Fiyatları Düşüktür: En önemli hayvansal ürünlerin başında gelen kırmızı etin ve çiğ inek sütünün günümüzdeki üretim maliyetleri çok yüksektir. Maliyeti artıran unsurların başında hiç kuşkusuz fabrika yemi fiyatlarının yüksekliği gelmektedir. Özellikle yeterli arazisi olmadığı için kaba ve tane yemlerini üretemeyen küçük ve orta ölçekli aile sığırcılık işletmeleri fabrika yemi fiyatlarının yüksekliğinden olumsuz yönde etkilenmektedir. Fabrika yemi üreticileri ise başta soya ve mısır olmak üzere ham maddelerin yaklaşık yarısını ithal ettiklerinden dolayı fiyatların yükseldiğini iddia etmektedirler. Ayrıca; mazot, gübre, elektrik, veteriner ilaçları gibi girdilerin fiyatlarının yüksek olması da maliyetleri artırmaktadır. Çözüm-Türkiye’deki süt üreticileri kar edememelerinin nedenini […]
css.php