Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretimi Üzerine Kimi Çeşitlemeler


Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin bu gününü irdelemeden önce dünü hakkında kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Veteriner Hekimliği öğretim kurumlarının tümü Osmanlıdaki ıslahat (yenileşme) ve aydınlanma hareketlerinden hemen sonra kurulmuştur. 1839 yılında Osmanlıda Tanzimat ilan edilmiştir. Tanzimat Osmanlının ilk yenileşme ve batılılaşma hareketidir. Abdülmecit Meclisi Umumi’yi kurarak ve  Kanunu Esasi’yi kabul ederek Tanzimatı başlatmıştır. Bu tarihten sadece 3 yıl sonra 1842’de İstanbul’da Süvari Okuluna bir sınıf eklenerek ilk veteriner hekimliği öğretimi başlamıştır. 1876 yılında Abdülhamit Birinci Meşrutiyeti ilan etmiştir. Bundan tam 13 yıl sonra ilk sivil baytar mektebi açılmıştır. Bu mektep veteriner hekimliği öğretiminde bir milat teşkil etmektedir. 1908 yılında İkinci […]

Türk Veteriner Hekimliğinde Başlıca Dönüm Noktaları


Türk veteriner hekimliğinin tarihinde çok önemli dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarının bazıları veteriner hekimliğin yararına bazıları da zararına olmuştur. Türk veteriner hekimliğinin ilk dönüm noktası 1842 yılında öğretimin başlamasıdır. Süvari Okulunda bir sınıf açılarak sadece okuma yazma bilen 12 er ile yola çıkılmıştır. Dünyada ilk kez 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde açılan veteriner fakültesi ile Osmanlıda başlayan veteriner hekimliği öğretiminin amaçları arasında farklılık vardır. Lyon’daki veteriner fakültesi 18.Yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran ve yaklaşık 500.000 sığırın ölmesine yol açan veba hastalığı ile mücadele edecek sivil veteriner hekimler yetiştirmek amacıyla açılmışken, Osmanlı’daki veteriner hekimliği öğretimi ordunun önemli lojistik gücü olan atların […]

Cumhuriyetin Işığında Veteriner Hekimlik, Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk


9 Aralık Uluslararası Veteriner Hekimlik Günü’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına ithafen, bu özel ve anlamlı söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Söyleşiyi gerçekleştiren Zeynep Özrendeci, Mainz Üniversitesi’nde viral RNA modifikasyonları üzerine doktora yapmakta olup devletin yurt dışına yükseköğrenime gönderdiği resmi bursiyerlerdendir. Kendisi, bilimsel araştırmalarının yanı sıra milli bilinç ve eğitimin önemine dair bağımsız gönüllü çalışmalar gerçekleştirmektedir. Söyleşi konuğumuz Prof. Dr. Hazım Gökçen ise, veteriner hekimlik alanında uzman ve mesleğinin milli tarihine vakıf bir bilim insanıdır. Kendisi bu söyleşide Cumhuriyet dönemi veteriner hekimliği tarihine dair zengin bilgi birikimi ve deneyimleriyle bizlere eşsiz bir perspektif sunacak: ZÖ: Öncelikle söyleşi teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür eder, […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi


Türkiye’de veteriner hekimliği örgütlenmesi dört bölümaltında incelenebilir. 1- KAMUDA ÖRGÜTLENME: En çok veteriner hekim istihdamı kamukesimindedir. Kamu kesiminin kapsamı içerisine günümüzde Tarım veOrman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,belediyeler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve üniversiteler girmektedir. Bukurumların içinde Tarım ve Orman Bakanlığında yaklaşık on binveteriner hekim istihdam edilmektedir. Ancak bu bakanlık içerisindeveteriner hekimler etkisiz ve yetkisiz olarak hekimlik hizmetleridışında daha çok büro hizmetleri yapmaktadır. Ayrıca veterinerhekimler bu bakanlıkta üvey evlat muamelesi görmektedir. Bu durumyıllardır mesleğimizin kamu kesimindeki gelişimini olumsuz olaraketkilemiştir. İllerdeki ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlerinin%80’i veteriner hekim değildir. Kaldı ki veteriner hekimliğin tarımile bir ilgisi de yoktur. Zamanında […]

Cumhuriyetin 100.Yılında Türkiye Hayvancılığına ve Veteriner Hekimliğine Bir Bakış


   GİRİŞ: Hayvancılık ve veteriner hekimlik bir bütünün ayrılmaz iki parçasıdır. O nedenle, hayvancılığın sorunları çözülmeden veteriner hekimliğin sorunları çözülemez. Özellikle son bir yıldır hayvancılıkta yaşanan kriz veteriner hekimliği de olumsuz yönde etkilemiştir. Şu anda Türk veteriner hekimliği 180 yıllık tarihinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Cumhuriyetimizin 100.Yılı ve Dünya Veteriner Hekimler Günü için hazırladığım bu yazı günümüzde hayvancılıkta ve veteriner hekimlikte yaşanan krizin tarihsel nedenleri ile geleceğe dair çözüm önerilerini içermektedir. MEVCUT DURUM: Günümüzde hayvancılık deyim yerindeyse can çekişmektedir. Yaklaşan seçimler nedeni ile baskı altında tutulan döviz kurları ve fiyatların serbest kalması halinde sorunlar büsbütün büyüyecektir. Bugün üreticinin sattığı çiğ […]

Veteriner Hekimliğin 180. Yıldönümünü Kutlayamamak


Değerli meslektaşlarım, 23 Ekim 2022’de Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 180.Yıldönümünü buruk bir şekilde kutladık. Buruk diyorum çünkü 52 yıllık meslek yaşamımda Türk Veteriner Hekimliğinin bu dönemde olduğu kadar kötü bir duruma düştüğünü hiç görmemiştim. Öncelikle sizlere Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin ve kamu örgütlenmesinin gelişim sürecinden kısaca söz etmek istiyorum. Türkiye’de veteriner hekimliği öğretimi Lyon’daki dünyanın ilk veteriner fakültesinin açılışından tam 60 yıl sonra, yani 1842 yılında Prusyalı bir askeri veteriner hekim olan Godlewsky’nin süvari okulunda okuma yazma bilen askerlerden oluşan bir sınıf açmasıyla başlamıştır. Önce askeri veteriner okulu, sonra da sivil veteriner okulu açılmış ve bu iki okul 1920 yılında […]

2022 YKS Veteriner Fakülteleri Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Değerli meslektaşlarım, 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda veteriner fakültelerine giriş taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk verilere dayanarak yapmış olduğum kısa bir analizi bilgilerinize sunuyorum. – Puana göre yaptığım sıralamada 29 fakülte içinde ilk beş sırayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi almıştır. Puana göre son beş sırada ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Üniversitesi […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Sorunlarına Farklı Bir Yaklaşım


Bir ülke düşünün, hayvan yetiştiricisinin biri ilçeden köyüne dönmek için taksiye fiyat sorar, 600 TL olduğunu öğrenince vaz geçer. Aklına parlak bir fikir gelir. Hemen tanıdığı veteriner hekimi telefonla arayarak ilçede olduğunu, köyden ineğinin kızgın olduğuna dair haber aldığını, tohumlama için gelip gelemeyeceğini, eğer gelebilecekse kendisini de yoldan almasını rica eder. Veteriner hekim kabul eder, yetiştiriciyi alır, köye gelir, ineği muayene eder, kızgın olmadığını söyler. Yetiştirici “Kusura bakmayın, yanlış bilgi vermişler, ben sizin yol paranızı ödeyeyim” diyerek veteriner hekime 150 TL verir. Böylece şark kurnazlığı ile 450 TL kar etmiş olur.(Yaşanmış gerçek bir olaydır) Bir ülke düşünün, veteriner hekimler 85 […]

Mesleğimizde Tehlike Çanları daha Hızlı Çalıyor


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz günümüzde ne yazık ki şimdiye kadar örneği görülmemiş biçimde büyük bir varoluş sorunu yaşamakta, tarihinin en önemli yol ayırımına gelmiş bulunmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse mesleğimizde tehlike çanları hızlı bir şekilde çalmaktadır. Bu sözleri Türk veteriner hekimliğinin son 57 yılına gerek öğrencilik, gerek hocalık, gerekse örgütlerde ve fakültelerde yöneticilik yaparken yakından tanıklık etmiş bir kişi olarak söylüyorum. Mesleğimizin güncel sorunlarını bizzat yaşadığınız için benden daha iyi biliyorsunuz. O nedenle bu yazımda o sorunlara hiç girmeden sadece çözüm bağlamında önemli gördüğüm iki hususa değinmek istiyorum. Bugün mesleğimizde yaşanan en önemli […]

Dünya Veteriner Hekimler Gününde Sorunlar ve Çözümleri


Türkiye hayvancılığı son günlerde üç büyük kriz ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günümüzde yoğun olarak yaşanan maliyet krizidir. Son altı ay içerisinde olağan üstü artan girdi maliyetleri hayvancılığı büyük bir darboğaza sokmuş, binlerce işletme kapanmış, yüz binlerce damızlık inek kesilmiştir. Hayvancılıktaki ikinci kriz günümüzde yaşanan, gelecekte ise artması beklenen iklim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bu krizin sonucu ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk sorunu meraların kurumasına, yem bitkileri üretiminde verimin düşmesine neden olmaktadır. Üçüncü ve en büyük kriz ise köyden kente genç nüfus göçüdür. Bu kriz sonucu kısa bir süre içinde köylerde genç nüfus kalmayacağından hayvancılık ve yem bitkileri üretimi […]
css.php