Değerli meslektaşlarım, 2022 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda veteriner fakültelerine giriş taban ve tavan puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk verilere dayanarak yapmış olduğum kısa bir analizi bilgilerinize sunuyorum.

– Puana göre yaptığım sıralamada 29 fakülte içinde ilk beş sırayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi almıştır. Puana göre son beş sırada ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bu sonuçlar geçen yılki sonuçlarla benzerlik taşımaktadır. Buradan çıkan sonuca göre yüksek puanlılar şehir ve fakülte seçiminde gelişmişlik düzeyini ön plana almışlardır. İlginç olan Dicle, Harran ve Kafkas Üniversiteleri Veteriner Fakülteleri gibi yaklaşık 35 yıldır öğretim yapan gelişmiş fakültelerin, daha az gelişmiş fakültelere yerleştirilen yüksek puanlılar tarafından tercih edilmemesidir. Burada da fakültelerin gelişmişlik düzeyinden çok bulunduğu bölge ve şehrin gelişmişlik düzeyinin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. Nitekim yeni kurulan ve bir sürü eksiği bulunan İzmir Kiraz ve Muğla Milas’taki veteriner fakültelerini daha yüksek puanla kazananlar fakülte değil şehir ve bölge seçtikleri için Kars, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki gelişmiş fakülteleri tercih etmemişlerdir.

– Bu yılki yerleştirme sonucunda 29 veteriner fakültesinin toplam 2685 olan kontenjanının tamamı dolmuştur. En fazla kontenjan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine (165), en az kontenjan da Kastamonu, Konya Necmettin Erbakan ve Aksaray Üniversiteleri Veteriner Fakültelerine (50) ayrılmıştır.

– Bu yılki sınavda başarı sıralamasına göre ilk sırayı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Yaklaşık 47.000 dilimi), son sırayı ise Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi(Yaklaşık 157.000 dilimi) almıştır. Buradan çıkan sonuca göre de üniversitelere yerleştirilen yüksek puanlı ilk 47.000 kişi arasında veteriner fakültelerini tercih eden olmamıştır.

Sonuç olarak Türk veteriner hekimliğinde ve hayvancılığındaki tüm olumsuzluklara rağmen kontenjanlar dolmakta, gerek taban ve tavan puanlar, gerekse başarı sıralamasında yıllar itibariyle önemli bir gerileme yaşanmamaktadır. Oysa bu yıl, kimi mühendislik, mimarlık, tıp ve hukuk gibi popüler alanlarda kontenjan açıkları oluşmuştur.–

Bu mesajı şu gruba üye olduğunuz için aldınız: Google Grupları “VETERİNER HEKİM” grubu.