Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de ve Dünya’da Veteriner Hekimlik Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal Türk veteriner hekimliği 19.Yüzyılda harbiye, mülkiye, tıbbiye gibi çağdaş eğitim kurumları ile birlikte, hatta onlarla iç içe öğretime başlamış ve gelişimini 1933’de Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1948’de de Ankara Üniversitesi ile taçlandırmıştır. Osman Bahadır, Osmanlılardan Cumhuriyete Bilim adlı kitabında mesleğimiz hakkında şu ifadelerde bulunmuştur, “Osmanlılarda bilim, bilimsel düşünce ve metot esas olarak matbaanın kuruluşundan sonra, 18.Yüzyılda tıbbiye, harbiye, baytariye, mülkiye, mühendis mekteplerinin ve Darulfünun’un kurulmasıyla ve bu kurumlar aracılığıyla doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Bilimsel ve daha sonra da modern siyasal düşüncenin doğuşu ve yayılışı, bu okulların ve kurumların etkisinin ve […]

Dünya Veteriner Hekimler Günü


Dünyada veteriner hekimliğin ortaya çıkması neredeyse evcilleştirme tarihi kadar eskidir. İlk insanlar kendilerinde kullandıkları tedavi yöntemlerini evcilleştirdikleri hasta hayvanlarına da uygulamak suretiyle veteriner hekimliği mesleğini başlatmışlardır. Dünyadaki ilk modern veteriner hekimliği öğretimi, 1762 yılında, Avrupa’da büyük salgınlara neden olan sığır vebası hastalığını önlemek amacıyla Fransa’nın Lyon kentinde bir veteriner fakültesinin açılması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise ilk veteriner hekimliği öğretimi 1842 yılında İstanbul’da Süvari Okuluna bir askeri veteriner sınıfının açılması ile hayata geçmiştir. Ancak bilimsel anlamdaki ilk veteriner hekimliği öğretimi, İstanbul’ daki yüksek veteriner okulunun 1933 de Ankara’da açılan Yüksek Ziraat Enstitüsüne veteriner fakültesi adıyla bağlanmasıyla gerçekleşmiştir. Veteriner Fakültesi 1948 […]

Türk Veteriner Hekimliği Nereye Gidiyor?


Değerli Meslektaşlarım, Kökü insanlık tarihi kadar eski, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz son bir yıldır tarihinde görülmedik biçimde büyük bir kriz daha doğrusu beka sorunu yaşıyor. Bizler ise birlik ve beraberlik içinde olmaya en çok muhtaç olduğumuz bir dönemde sosyal medyada kişileri ve olayları tartışıyoruz. Artık silkinip kendimize gelmemiz ve aşağıda sıralayacağım herkesçe de bilinen sorunlara odaklanmamız gerekiyor. Aksi takdirde, geçmişte mesleğimize hizmet etmiş, hatta bu uğurda şehit olmuş hayatta olan ya da olmayan büyüklerimizin ve gelecek kuşakların vebali üzerimizde olacaktır. Tam elli yıllık mesleki yaşamımdan güç alarak bu yazıyı yazmaya kendimi mecbur hissetmekteyim. Büyükbaş hayvancılık günümüzde büyük […]

Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretimi Üstüne Kimi Değerlendirmeler


Öğrenciliğimizde yani bundan yaklaşık elli yıl önce fakültede Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme dersi okumuştuk. Rahmetli hocamız Prof.Dr. Sabri Dilmen Yüksek Ziraat Enstitüsünde yetişmiş değeri bir insandı. Fakat o yıllarda hayvan besleme biliminin değeri tam manasıyla anlaşılamıyordu. Bu nedenle aldığımız bilgiler sınırlı kaldı. Ayrıca, bizler de öğrencilik psikolojisi içerisinde hocamızdan gereğince yararlanamamıştık. Yani açıkçası hayvan besleme konusunda bende yeterli bir bilgi birikimi oluşmamıştı. Sonraları akademik yaşamda branşlaştığımız için ben daha çok kendi konum olan suni tohumlamaya yoğunlaştım. Aradan yıllar geçti ve emekli olduktan sonra İneklerde İnfertilite adlı bir kitap yazdım. Bu kitabı yazarken doğal olarak birçok kaynaktan yararlandım. Sonunda hayvan […]

Türk Veteriner Hekimliğinde On Sorun, On Çözüm


SORUN 1 – VETERİNER FAKÜLTESİ SAYISI GEREĞİNDEN ÇOK FAZLADIR:  Günümüzde Türkiye’de öğretime devam eden 28, yeni dönemde öğretime başlayacak 2, faaliyete geçtiği halde öğretime başlamayan 1, kararnamesi çıktığı halde faaliyete başlamayan 3 olmak üzere toplam 34 adet veteriner fakültesi mevcuttur. Türkiye veteriner fakültesi sayısı bakımından Çin’i saymazsak (Çin’de veteriner hekimliği yükseköğretimi klasik fakülte bünyesinde değildir) Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan ile birlikte Dünya’nın ilk üç ülkesi arasında yer almaktadır. Faaliyete geçmeyenler de öğretime başladığı takdirde Türkiye veteriner fakültesi sayısı bakımından Dünyada birinci sıraya yükselecektir. Bu asla kabul edilemeyecek, akıl ve mantık dışı bir durumdur. Türkiye’de Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş […]

Biz Veteriner Hekimleri Kimiz? Tıpçı mı,Tarımcı mı?


Son günlerde özellikle facebook gruplarında hayvancılığın tarım (=ziraat)’den ayrılması, bağımsız bir hayvan ya da hayvan sağlığı bakanlığının kurulması, kamu veteriner otoritesinin Sağlık Bakanlığına bağlanması, hatta tarım üniversiteleri kurulup veteriner fakültelerinin bu üniversiteler bünyesine dahil edilmesi gibi görüşler ileri sürülmektedir. Yıllardır konuya ekonomik açıdan bakan kimi çevreler hayvancılığı tarım (=ziraat)’in bir alt kolu olarak görmüşlerdir. Öncelikle tarım ile ziraatın ayrı şeyler olduğunu, hayvancılığın ziraata değil tarıma bağlı olduğunu iddia edenlere yabancı dillerden örnekler vermek istiyorum. Tarım ve ziraat İngilizcede agriculture, Almancada landwirtschaft, Fransızcada agriculture olarak geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere tarım ve ziraat aynı şeylerdir. Oysa tarım (=ziraat) ile hayvancılığın benzer […]

Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri


Türkiye’deki veteriner fakültelerinin sayıları ne yazık ki meslek kamuoyu tarafından tam olarak bilinmemektedir. Bunda hiç kuşkusuz sürekli olarak yeni fakültelerin açılmasının da payı büyüktür. Türkiye içinde ve dışında YÖK sistemine bağlı olarak faaliyette bulunan ya da yasası çıktığı halde henüz faaliyete geçmemiş olan veteriner fakülteleri aşağıda sıralanmıştır. Halen öğretime devam eden fakülteler, 1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 3- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 4- Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 5- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 6- Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 7- Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 8- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 9- […]

Türkiye’deki Veteriner Hekimliği Örgütleri


Çoğumuz Türkiye’deki mesleğimiz ile ilgili kuruluşların adlarını ve sayılarını tam olarak bilmiyoruz. Ben sizlere Türkiye’deki mesleki örgütlerimizin adlarını aşağıda bildirmek istiyorum. En yetkili ve özel yasa (6343 sayılı ve 1954 tarihli) ile kurulmuş mesleki örgütümüz Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) dir. TVHB’ne 56 veteriner hekimler odası bağlıdır. Bunları ; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlı Urfa, Tokat, […]

Dünya Veteriner Hekimleri Gününde Türk Veteriner Hekimliği Nereye Gidiyor?


İnsanlar gibi mesleklerin de yaşamında var olma ve kırılma noktaları vardır. İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan kutsal mesleğimizin Türkiye’deki iki önemli kurumu olan kamuda ve üniversitede bu noktalar büyük bir tesadüf eseri olarak birbiri ile çakışmıştır. Özellikle Cumhuriyet ile birlikte işlevi artan kamu veteriner otoritesi çeşitli adlar altında değişik bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösterdikten sonra Uluslararası Cenevre Sözleşmesinin temel bir koşulu olarak 1937 yılında yasalaşan Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanununda asıl kimliğini kazanmıştır. Bu kanuna göre kurulan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü yasadan kaynaklanan hayvan sağlığı, gıda güvenliği, hayvan ıslahı, halk sağlığı gibi görevlerini yaklaşık 50 yıl boyunca […]

2019 Yılı Başında Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Durumu


Türkiye’de hayvancılığın sorunları ile veteriner hekimliğinin sorunları biri birinden ayrı düşünülerek sağlıklı bir çözüme ulaşılamaz. Bu bağlamda, hayvanların genetik potansiyelinin dolayısıyla verimlerinin artırılmasında bir veteriner hekimliği işi olan suni tohumlamanın rolü inkar edilemez. Öte yandan, başta buzağı ölümlerinin önlenmesi olmak üzere Türkiye’de yaygın olarak seyreden hayvan hastalıklarıyla mücadelede en büyük rolü veteriner hekimleri üstlenmişlerdir. Sadece bu iki konu bile veteriner hekimlerinin hayvancılıkla ilişkilerini ortaya koymak bakımından yeterlidir. Pekiyi, Türkiye’de hayvancılığın durumu kötü de veteriner hekimliğinin durumu iyi midir? Tabii ki hayır. Aşağıdaki bölümlerde 2019 yılı başında Türk veteriner hekimliğinin durumunu özetle açıklamaya çalışacağım. Öncelikle, veteriner hekimlerinin kaynağı olan fakültelerden başlamak […]
css.php