Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Daha Ne Kadar Veteriner Fakültesi Açılacak?


Bir mesleğin yaşam kaynağı o mesleğin mensuplarını yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Veteriner Hekimliği eğitimi Türkiye’de daha doğrusu o dönemdeki Osmanlı İmparatorluğunda 1842 yılında başlamıştır. Fransa’nın Lyon şehrinde açılan Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinden tam 80 yıl sonra İstanbul’da bir Askeri Veteriner Okulu açılmış, bu okul daha sonra açılan Sivil Veteriner Okulu ile 1920 yılında birleşerek Yüksek Veteriner Okulu adını almıştır. Yüksek Veteriner Okulu 1933 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin İstanbul Üniversitesinden sonra ikinci Yüksek Öğretim Kurumu olan Yüksek Zirrat Enstitü’süne Veteriner Fakültesi adıyla bağlanmış, 1948 yılında ise Ankara Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Bu kısa tarihsel geçmişten de anlaşılacağı üzere Türkiye’de Veteriner Hekimliği […]

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Gerekli mi?


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı bir süredir meslek kamuoyunda yeterli olmasa da tartışılıyor. Uzmanlık, geçmişte haksız bir şekilde elimizden alınan ve yıllardır meslek olarak arzu ettiğimiz bir konudur. Ben bu yazımda Uzmanlık Yönetmenliği Taslağını derinlemesine irdeleyecek değilim. Sadece şunu belirtmeliyim ki, uzmanlık dalları arasına Veteriner Halk Sağlığı, Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Su Ürünleri Hastalıkları, Arı Hastalıkları, Çiftlik Veteriner Hekimliği gibi konuların alınması yerinde olmuştur. Ancak, yönetmelik bu kadar geniş tutulmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ben izninizle bugünü daha iyi değerlendirmek açısından, mesleğimizin son elli yılını hem bizzat yaşamış hem de incelemiş bir kişi olarak her […]

Türkiye’de Veteriner Hekimliğinin Gündemi


Hayvancılık ve Veteriner Hekimliği tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir elmanın iki yarısı gibidir. Dünyada hayvanların evcilleştirilmesi ile birlikte Veteriner Hekimliği de ortaya çıkmıştır. Başlangıçta insan sağlığı ile de uğraşan ampiriklerin ve büyücülerin işi olan Veteriner Hekimliği 1762 yılında Fransa’nın Lyon kentinde Dünyanın ilk Veteriner Fakültesinin kurulmasıyla birlikte bilim insanlarının eline geçmiştir. Bu fakültenin kurulma gerekçesi hayvancılık ve Veteriner Hekimliği ilişkisinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Çünkü o yıllarda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa Ülkelerinde büyük bir sığır vebası salgını hüküm sürmekte idi ve sırf bu salgının önlenmesi adına ilk Veteriner Fakültesi açılmıştır.Türkiye’de ise tam seksen yıl sonra […]

Köylü Soruyor ( TV Programı ) Türkiye’de Veteriner Hekimliği’nin Sorunları


Şap Hastalığı Yeniden Hortladı


Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle hayvan hastalıkları girişine açık bir ülkedir. Türkiye’nin doğusunda bulunan İran vasıtasıyla Ön Asya’dan, güneyinde bulunan Irak ve Suriye vasıtasıyla da Orta Doğudan hastalık girişleri olmaktadır. Son zamanlarda Irak ve Suriye’de yaşanan savaş sonucu oluşan göç dalgası hastalık girişlerini daha da artırmıştır. Nitekim bu yollardan Eylül 2015 de Türkiye’ye giren Şap Hastalığı geçmiş 3-4 ay içerisinde tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Bu hastalık nedeniyle on binlerce sığır şapa yakalanmış ve binlerce buzağı ölmüştür. Bu sefer ki salgının hızla yayılmasının ve buzağı ölümlerine yol açmasının nedeni hastalığın yeni bir tipinin ortaya çıkmasıdır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe […]

173 Yıl İle Yüzleşmek


Yazıma başlamadan önce çok önemli gördüğüm bir iki konuya açıklık getirmek istiyorum. Her şeyden önce ben bir veteriner hekimliği tarihçisi değilim. Sadece mesleğinin yakın tarihine ilgi duyan, bu konuda elinden geldiğince okumaya ve araştırma yapmaya çalışan bir kişiyim. Zaten 173 yılın 50 yılını öğrenciliğim ve meslek hayatım sırasında bizzat yaşadım. Bu süreçte, Bakanlık teşkilatında, üniversitelerde, özel sektörde ve mesleki örgütlerde yaptığım görevler, üstlendiğim yöneticilikler Türk Veteriner Hekimliği yakın tarihi konusunda bende bir birikim oluşturdu. Bu birikimlerimi arada bir yazıya döküp meslektaşlarımla da paylaştım. Yazdıklarıma konunun gerçek sahiplerinden tekzip almamam beni daha da cesaretlendirdi. Bu yazıyı da yine aynı cesaretle yazıyorum.. […]

Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin Hazin Durumu


Son haftalarda gruplarımızda tartışılan bazı konular hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk değineceğim konu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” indeki değişiklik. Bu değişikliğe göre bundan böyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bünyesindeki şube müdürlüklerinden Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerine artık Veteriner Hekimliği dışındaki meslek mensuplarından, örneğin bir Ziraat Mühendisi ya da bir Su Ürünleri Mühendisi atanabilecek. Bu konuyu gruplarda tartışan meslektaşlarımız değişikliğin kamuda Veteriner Hekimliğinin sonu olacağını ileri sürüyorlar. Kanımca Türkiye’de Kamu Veteriner Hekimliğinin idam fermanı 1980 li yılların ortalarında reorganizasyon adı verilen ucube bir değişiklikle yazıldı. Bu dönemde sadece […]

Veteriner Hekimliğine Karşı Yapılan Saldırılar Üzerine Görüşlerim


Yine mesleğimize bir hakaret, yine meslektaşlarımızın haklı protesto girişimleri. Show TV’deki Acil Servis dizisinde operatör doktorun mesleğimizi aşağılayan söyleminden bahsediyorum. Bir arkadaşımız aynı repliğin Amerika’daki Emercency Service dizisinde de geçtiğini söylüyor. Çok merak ediyorum, acaba Amerikalı meslektaşlarımız bu sözü protesto ettiler mi? Daha kötüsü de oldu. Birkaç gündür Show TV’deki Gel Evlenelim adlı programda mesleğimiz ayaklar altına alınıyor. Programa evlenmek için gelen bir Veteriner Hekim var. Talibi gelip de tam evleneceği sırada gerek tribünden gerekse telefondan yorum yapan kişiler meslektaşımızın çok içki içtiğinden, sürekli sarhoş gezdiğinden, bu nedenle de önceki karısından ayrıldığından bahsediyorlar. Hele dün tam partneri ile anlaşıp evliliğe […]

Veteriner Hekimliği Mesleğinin Faaliyet Alanları


Geçenlerde yabancı bir TV’de izlediğim programda kedi, köpek gibi ev hayvanlarında özellikle extremite hasarlarına ve kesilmelerine karşı uygulanan protez, takma extremite ve tekerlekli yürüme araçlarının üretildiği ve takıldığı mesleki alanımıza bionic-vet adı verildiğini öğrendim. Ben de mesleğimizin değişik alanlarına ilişkin bu tür kısaltmalar bulmaya çalışıyordum. Şimdi bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. 1) psiko-vet : hayvanlardaki davranış bozuklukları hekimliği, 2) aqua-vet : su ürünleri hekimliği , 3) dental-vet : hayvanların diş sağlığı hekimliği, 4) zoo-vet : hayvanat bahçesi hekimliği, 5) eko-vet : çevre sağlığı hekimliği, 6) been-vet : arı sağlığı hekimliği, 7) lab-vet : laboratuvar hayvanları hekimliği, 8) wild-vet : yaban […]

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi


Son günlerde mesleğimizin gündemini işgal eden kimi konularla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Öncelikle demokratik bir yarış sonucunda seçilen T.V.H.B Merkez Konseyi üyelerini kutluyor ve önümüzdeki dönemde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu arada, geçmiş dönemler gibi edilgen değil etken bir görev anlayışı içerisinde olmalarını arzu ediyorum. Çünkü mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen yığınla sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar arasında pıtırak gibi çoğalan Veteriner Fakültelerini, buna bağlı olarak gelişen Veteriner Hekimlerin kalite düşüklüğünü, serbest klinik hekimliğinin hala rayına oturmamış olmasını, ilaç satışının mesleğimizde yarattığı erozyonu, kamuda ve özel sektörde istihdamın geriliğini, yetkilendirilmiş veteriner hekimliğinin içler acısı durumunu, İş Sağlığı ve […]
css.php