Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi


Son günlerde mesleğimizin gündemini işgal eden kimi konularla ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.Öncelikle demokratik bir yarış sonucunda seçilen T.V.H.B Merkez Konseyi üyelerini kutluyor ve önümüzdeki dönemde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bu arada, geçmiş dönemler gibi edilgen değil etken bir görev anlayışı içerisinde olmalarını arzu ediyorum. Çünkü mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çözüm bekleyen yığınla sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlar arasında pıtırak gibi çoğalan Veteriner Fakültelerini, buna bağlı olarak gelişen Veteriner Hekimlerin kalite düşüklüğünü, serbest klinik hekimliğinin hala rayına oturmamış olmasını, ilaç satışının mesleğimizde yarattığı erozyonu, kamuda ve özel sektörde istihdamın geriliğini, yetkilendirilmiş veteriner hekimliğinin içler acısı durumunu, İş Sağlığı ve […]

Geçmişten Esintiler, Veteriner Yüksek Öğretimi


Son günlerde grubumuzda sıkça tartışılan Sivas’ta veteriner fakültesi açılması , öğrenci kontenjanlarının fazlalığı ve öğretim kalitesinin düşüklüğü gibi konular üstüne emekli bir öğretim üyesi olarak ben de görüşlerimi açıklamak isterim. Üniversitelerde yeni fakültelerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılması hususu hükümetlerin her yıl üniversite çağına gelen genç nüfusu açıkta bırakmamak adına YÖK’e uygulattıkları popülist politikaların bir sonucudur. Bu sorunların çözümü yıllar önce YÖK’e verdiğim bir raporda da belirttiğim gibi orta öğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Almanya’da olduğu gibi zorunlu ilk öğretimden sonra öğrenciler öznel (objektif) bir ölçme- değerlendirme sistemi ile ara eleman yetiştiren okullara yönlendirilseler hem üniversite kapılarındaki yığılmalar azalır hem […]

Kamu Veteriner Hekimliğinin Örgütlenmesi


Veteriner Hekim Google Gruba gönderdiğim 25 Mayıs 2009 tarihli ” Kamu Veteriner Hekimliği’nin Yeniden Yapılandırılması Zorunluluğu ” ve 27 Mayıs 2009 tarihli ” Türk Veteriner Hekimliği’nin Vizyon Sorunu ” başlıklı yazılarımda çeşitli mesleki sorunlara değinmiş , o arada da her iki yazımın çözümler bölümünde Cenevre Sözleşmesinin ve AB müktesebatının kurulmasını öngördüğü daha doğrusu emrettiği bağımsız veteriner otoritesinin idari yönden Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasını önermiştim. İlk yazımdan on bir gün sonra dün yani 6 Haziran 2009 da grubumuzda yer alan habervet sitesinin anketinde meslektaşlarımızın % 89 gibi büyük bir ekseriyetle kamu veteriner örgütünün Sağlık Bakanlığı’na bağlanması yönünde görüş bildirmesi beni son derece […]

Veteriner Kliniklerinin Örgütlenmesi


Daha önce gruba yazdığım ” Çözümler ” başlıklı yazımda mesleğimizin kimi çalışma alanlarının o arada da serbest veteriner hekimliğin sorunlarına değinmiş ve çözüm önerilerimi sizlere iletmiştim. O yazımda, sorunları bir hayli karmaşık olan serbest veteriner hekimliğe ilişkin çözümlerin tümüne lafı fazla uzatmamak adına ayrıntılı biçimde değinememiştim. Bu nedenle ,okuduğunuz yazımda serbest veteriner hekimliğin gelişmesi bağlamında oluşturduğum bir önerimi sizlerle paylaşmak istedim. Önceki yazımda da belirttiğim gibi Türkiye’de serbest veteriner hekimlik tüm meslek kamu oyunca onaylanmış, kuralları ve işleyiş biçimi önceden belirlenmiş, yasal alt yapısı kurulmuş bir projenin hayata geçirilmesi ile değil, 1980 askeri darbesinin sonucu oluşan serbest piyasa ekonomisi, liberalleşme, […]

Mesleki Sorunlara Farklı Bir Bakış


Güncel siyasal konularla ilgili olarak grubumuzda yer alan son tartışmalar benim meslek örgütlerinde çalışmaya başladığım 1970 li yılların başında da mesleğimizin gündeminde önemli bir yer işgal ediyordu. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi o yıllarda da meslek kamuoyunda tıpkı bugünküne benzer konular tartışılmaktaydı. Bunlar, “Türkiye’deki mevcut düzen değişmeden hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, ” Tarım Bakanı ve Müsteşarı ziraat mühendisi olduğu için kamu veteriner hekimliği geri bıraktırıldı”, “Hayvancılık Bakanlığı kurulmadan hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları çözümlenemez”, “Meslek örgütleri siyasal görüş olarak hükümete yakın durursa mesleğimizin sorunları daha kolay çözülür” biçiminde söylemlerdi. Bu söylemlerin kimileri özünde doğru olduğu halde ne yazıktır […]

Veteriner Hekimliği Eğitimi Üstüne Düşünceler


Son günlerde grubumuzda sıkça tartışılan Sivas’ta veteriner fakültesi açılması , öğrenci kontenjanlarının fazlalığı ve öğretim kalitesinin düşüklüğü gibi konular üstüne emekli bir öğretim üyesi olarak ben de görüşlerimi açıklamak isterim. Üniversitelerde yeni fakültelerin açılması ve öğrenci kontenjanlarının artırılması hususu hükümetlerin her yıl üniversite çağına gelen genç nüfusu açıkta bırakmamak adına YÖK’e uygulattıkları popülist politikaların bir sonucudur. Bu sorunların çözümü yıllar önce YÖK’e verdiğim bir raporda da belirttiğim gibi orta öğretim sisteminin yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Almanya’da olduğu gibi zorunlu ilk öğretimden sonra öğrenciler öznel (objektif) bir ölçme- değerlendirme sistemi ile ara eleman yetiştiren okullara yönlendirilseler hem üniversite kapılarındaki yığılmalar azalır hem […]

Türk Veteriner Hekimliğinde İstihdam Sorunu


Son zamanlarda grubumuzda sıklıkla tartışılan ” Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı dışındaki kamu kuruluşlarında veteriner hekim istihdamının azlığı ” konusuna katkıda bulunmak amacıyla ben de görüşlerimi “mutlaka doğrudur” iddiası taşımadan açıklamak isterim. Yazımın başında genç meslektaşlarımız bilgilensin diye Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndaki veteriner hekimlik hizmetlerinin reorganizasyon adı verilen ucube örgütlenmeye kadar nasıl yürütüldüğünden kısaca söz etmek istiyorum. Bunu yaparken asıl amacımın ne kendi mesleğimi ne de her hangi başka bir mesleği yargılamak değil, sadece örgütlenmedeki aksaklıkları ve değişim olgusuna direnişimizi ortaya koymak olduğunu belirtmeliyim. Reorganizasyona kadar kamudaki veteriner hekimlerin büyük çoğunluğu hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere illerde İl Veteriner […]

Mesleki Sorunlar Üzerine Kimi Çözüm Önerileri


Grubumuza üye meslektaşlarımız arasında bir süredir devam eden ve ne yazık ki kimi zaman da düzeyi bir hayli düşen tartışmalar bana rahmetli patoloji hocam Mehmet Alibaşoğlu (hocamız Yugoslav göçmeni olduğu için üç, beş gibi rakamları üj, bej diye telaffuz ederdi ve bu nedenle de öğrencileri tarafından ” bej Mehmet Hoca ” olarak anılırdı)’ nun bir sözünü anımsattı. Meslek idealisti olan hocamız ders verirken sınıfta gürültü yaptığımızda “a be kuzum, Yunanistan’dan biri gelip sınıfa girse bu dersi sizin kadar aksatamaz” derdi.Rahmetli hocamızın bu sözü günümüzdeki tartışmalarla ne kadar da örtüşüyor değil mi? Gerçekten de istihdam ve çalışma alanları konusunda rakibimiz olan […]

Darp – ı Veteriner


Türkçemize arapçadan girmiş aynı kökten gelen iki benzeşik sözcük vardır. Birincisi darp, ikincisi de darbe. Darp etmek fiziki bir saldırıda bulunmak, darbe vurmak ise alaşağı etmek, kötülemek, aşağılamak anlamına gelir. Ne yazıktır ki, son bir iki ay içinde şanlı mesleğimiz gösterdiği başarılarla değil de bu iki sözcükle anılır hale geldi. Önce kendini bilmez bilmez bir petshopçu denetime gelen meslektaşlarımızı darp etti.( petshoplar sadece bizim Ülkemizde var sanırım ), daha sonra koyunlara keçilere küpe takmaya giden meslektaşlarımızı yetiştirici darp etti. ( Küpe takmak ne zamandan beri veteriner hekim işi hala anlayabilmiş değilim). Bu yetmedi bir erkek veteriner hekim hem de hamile […]

Mesleki Tartışmalar Üstüne Kimi Görüşlerim


Son günlerde gruplara gelen ve ilgimi en çok çeken iletiler arasında Sayın Dr.Mestan Özyer’in Yeni Yıl Kutlama Mesajını , Sayın Ramazan Boztepe’nin ” Tartışılan Toplumun Tartışan Veteriner Hekimleri Olmalıyız” konulu yazısını ve son olarak da AB-Veteriner Hekim Platformunun tartışmaya açtığı ” 5996 Sayılı Kanun Yürürlükte,Ya Sonrası” başlıklı metni sayabilirim. Bu yazımda, anılan iletilerin içeriği konusundaki kimi görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Dr.Mestan Özyer’in Yeni Yıl Mesajında belirttiği hususların tümüne hiç düşünmeden imzamı atarken dile getirdiği iki tümce üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bunlar ” Çağdaş bir mesleki yapıyı kurmak için kendi gücümüze ve iç dinamiklerimize dayalı bir çalışmayı ve yapılandırmayı başarmalıyız” […]
css.php