Çoğumuz Türkiye’deki mesleğimiz ile ilgili kuruluşların adlarını ve sayılarını tam olarak bilmiyoruz. Ben sizlere Türkiye’deki mesleki örgütlerimizin adlarını aşağıda bildirmek istiyorum.

En yetkili ve özel yasa (6343 sayılı ve 1954 tarihli) ile kurulmuş mesleki örgütümüz Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) dir. TVHB’ne 56 veteriner hekimler odası bağlıdır. Bunları ; Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, Isparta, İzmir, Karaman, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlı Urfa, Tokat, Trakya, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak olarak sıralayabiliriz. 
Genel amaçlı 13 derneğimiz vardır. Bunlar; 1- Veteriner Hekimler Derneği, 2- Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, 3- Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği, 4- Belediye Veteriner Hekimleri Derneği, 5- Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği, 6- Kedici Veteriner Hekimler Derneği. 7- Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği, 8- Serbest Veteriner Hekimleri Derneği, 9- Kedi Hekimliği Derneği, 10- Gönüllü Veteriner Hekimler Derneği, 11- Genç Veteriner Hekimleri Derneği, 12- Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği, 13- Acil Veteriner Hekimler Derneği.
On altı adet ihtisas derneğimiz mevcut. Bunlar; 1- Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Derneği, 2- Veteriner Mikrobiyoloji Derneği, 3- Veteriner Farmakoloji Derneği, 4- Veteriner Cerrahi Derneği, 5- Buiatri Derneği, 6- Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, 7- Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği, 8- Veteriner Patoloji Derneği, 9- Veteriner Anatomi Derneği, 10- Türk Veteriner Jinekoloji Derneği, 11- Veteriner Hekimliği Tarihi ve Etik Derneği. 12- Veteriner Tavukçuluk Derneği, 13- Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, 14- Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı Derneği,15- Embriyo Teknolojileri Derneği, 16- Veteriner Radyoloji Derneği.
Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye’deki veteriner hekimliği meslek örgütleri çok ve çeşitlidir. Bu durum hiç kuşkusuz anılan meslek örgütlerinin etkinliğini ve ortak bir demokratik baskı unsuru oluşturma işlevini azaltmaktadır. Çözüm kanımca özellikle genel veteriner hekimliği örgütlerinin özel yasa ile kurulmuş olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği çatısı altında toplanmalarıdır.