Türkiye’deki veteriner fakültelerinin sayıları ne yazık ki meslek kamuoyu tarafından tam olarak bilinmemektedir. Bunda hiç kuşkusuz sürekli olarak yeni fakültelerin açılmasının da payı büyüktür. Türkiye içinde ve dışında YÖK sistemine bağlı olarak faaliyette bulunan ya da yasası çıktığı halde henüz faaliyete geçmemiş olan veteriner fakülteleri aşağıda sıralanmıştır.

Halen öğretime devam eden fakülteler, 1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2- Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 3- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 4- Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 5- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 6- Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 7- Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 8- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 9- Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 10- Adana (Ceyhan) Çukurova Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 11- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 12- Kayseri Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 13- Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 14- Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 15- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 16- İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 17- Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 18- Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 19- Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 20- Muğla (Milas) Sıtkı Koçman Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 21- Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 22- Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 23- Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 24- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 25- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 26- Van 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

Bunların dışında YÖK’e bağlı olarak Türkiye dışında faaliyet gösteren, 1- Kırgızistan (Bişkek) Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Lefkoşa) Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bulunmaktadır.

Öte yandan, 2019-2020 Öğretim Yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi de öğrenci kabul edecek ve böylece öğretim yapan veteriner fakültesi sayısı 28’i Türkiye içinde, 2’si de Türkiye dışında olmak üzere 30’a ulaşacaktır.

Ayrıca, Çorum Hitit Üniversitesi Veteriner Fakültesi faaliyete geçmiş ama henüz öğrenci almamıştır..

Öte yandan, Türkiye’de yasa ile kurulmuş olmalarına rağmen henüz faaliyete geçmemiş olan, 1- İstanbul Marmara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2- Giresun (Şebinkarahisar) Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Veteriner Fakültesi mevcuttur.

Yine, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Malatya İnönü Üniversitesi’ne bağlı iki veteriner fakültesi kurulacağı söylenmektedir.

Özetlemem gerekirse, Haziran 2019 Ayı itibariyle YÖK’e bağlı olarak öğretim faaliyetinde bulunan Türkiye’ de 26, Türkiye dışında da 2 olmak üzere toplam 28 veteriner fakültesi mevcuttur. 2019-2020 Öğretim Yılında öğrenci alacak olan İzmir 9 Eylül ve Yozgat Bozok Üniversiteleri Veteriner Fakülteleri de dikkate alındığında 2019 yılı itibariyle öğretim yapan veteriner fakültelerinin sayısı 30’u bulacaktır. Yasası çıktığı halde faaliyete geçmeyen Marmara, Giresun ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri Veteriner Fakülteleri ile faaliyete geçtiği halde henüz öğrenci almayan Çorum Hitit Üniversitesi Veteriner Fakültesi de dahil edildiğinde fakülte sayısı 34’e ulaşacaktır ki, bu durumda halen Dünya’da ilk üç ülke arasında yer alan Türkiye doğrudan birinci sıraya yükselmiş olacaktır.

Yukarıdaki tablodan da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Türkiye’deki veteriner fakültelerinin sayısı ihtiyaçtan çok fazladır. Ayrıca bu fakültelerin çoğu öğretim ve araştırma olanakları bakımından son derece geridir. Bu nedenle günümüzde Avrupa Birliği tarafından tam akredite edilmiş bir fakültemiz bile mevcut değildir. Çözüm olarak, yeni veteriner fakültesi açılmamasını, öğretim yaptığı halde henüz mezun vermeyen fakültelerin yakındaki veteriner fakültelerine naklinin sağlanmasını, henüz öğrenci almayan ya da kurulup da henüz faaliyete geçmemiş olan veteriner fakültelerinin ise kapatılmasını önerebiliriz.