Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Prof. Dr. Afif Sevinc’in Vefatı


Öğrencilikte Suni Tohumlama dersimize girmişti ama bir grup arkadaşson yarı yıl Almanya’ya gezi yaptığımızdan O’nun hara uygulamalarınakatılamamıştık Fakülteyi bitirir bitirmez girdiğim Zootekni Kürsüsü Suni TohumlamaAsistanlığı sınavını kazanıp gururla yanına gittiğimde, ” Hazım,bilirsin seni çok severim, ama beni jürine almadıkları için seninleilgilenemeyeceğim, kusura bakma” demişti. Soğuk geçen ilişkiler sürecinde bir gün ” Hazım, öğrencileri Hara’yauygulamaya götürüyorum, sen de benimle geleceksin ” deyince çocuklargibi sevinmiş ve O’nu ilk kez bu uygulamada yakından tanıma olanağıbulmuştum. Bir yıl süren Almanya görevimi bitirip işe başlama yazımı imzalatmakiçin o zamanki Zootekni Kürsüsü Başkanı’nın odasına girdiğimde O’daodada idi ve bana “Hazım, sen Almanya’da iken Suni Tohumlama Kürsüsükuruldu,  […]

Tarım ve Gıda Bakanlıgı Yasa Taslağı


De AB-Veteriner Hekim Grubunda dile getirdiğin değerlendirmelerine aynenkatılıyorum. Sorunlarımızın kamu oyu ve yasa koyucularlapaylaşılmasının birinci yolu medyayı doğru kullanmaktan geçer. Bubağlamda Ege TV de yayınlanan programın mesleğimiz açısından sonderece yararlı olduğunu düşünüyorum.Bazen medya size gelmiyorsa sizmedyaya gideceksiniz. Bu hususu gruplarda dile getirme niyetindedeğildim ama sizin yazınız üzerine açıklamak zorunluluğunu hissettim.Geçtiğimiz Cuma günü bir ziyaret için Ankara’da bulunmamdanyararlanarak sabah 8.30 da TV 8 de Erkan Tan’ın sunuculuğunu yaptığıve her kesimden yurttaşın ilgi ile canlı izlediği Başkent Gündemi adlıprogramın Halkın Kürsüsü Bölümüne katıldım ve aşağıdaki metindekihususları dile getirdim. Her gün kimsenin konuşmadığı halkınkürsüsünde o gün şansızlık eseri başka bir grup da olduğu […]

Boz Ayılar


Sayın Ramazan Boztepe, Boz Ayılar ile ilgili olarak gruplara gönderdiğiniz dökümanlargerçekten çok değerli ve bu konuda çalışacak bilim adamları  içinözgün bir kaynak bilgi niteliğinde. Her zaman olduğu gibi bu kez debizleri bilgilendirme yönünde göstermiş olduğunuz  çabalardan dolayısizi kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yazımla, gruplaragönderdiğiniz “Görüş ve Tespitler” başlıklı dökümanın “Karacabey AyıBarınağı” başlıklı bölümünde eksik olduğunu saptadığım kimi bilgilerivererek bu değerli dökümana  zenginlik katmayı amaçladım.“Libearty” olarak ta anılan ve liderliği o dönemde Dekan olmamnedeniyle benim tarafımdan yürütülen  “Dansçı Ayılara Özgürlük” ya da“Dansçı Ayıların Rehabilitasyonu Projesi” Uludağ ÜniversitesiVeteriner Fakültesi,T.C.Turizm Bakanlığı ve Dünya Hayvanları KorumaÖrgütü (WSPA)’nün katılımı ile 5-6 Ekim 1993 ‘ de […]

Veteriner Hekim Şair Mehmet Turan Yarar


Değerli Meslektaşlarım,Türk Sanat Musikisi üzerine internette yaptığım bir araştırmasırasında tesadüfen rastladığım Türk şiirinin ve şarkı sözüyazarlığının usta isimlerinden Veteriner Hekim Mehmet Turan Yarar ileilgili hazırlamış olduğum makaleyi sizlere sunmak istedim.Mesleğimizin dışa açılan yüzleri olan ama ne yazık ki çoğumuzuntanımadığı sanatçı meslektaşlarımızı bulup ortaya çıkarmanın en azmesleğimizin sorunları ile ilgilenmek kadar önemli olduğu inancıylasaygılar sunarım.                                ŞAİR VE SÖZ YAZARI VATERİNER HEKİMMEHMET TURAN YARAR Veteriner Hekim Mehmet Turan Yarar 8 Eylül 1927’de Hatay’ın Yayladağıİlçesine bağlı Yeniceköy’de dünyaya geldi. Adana Erkek Lisesinibitirdikten sonra kaydolduğu Ankara Üniversitesi VeterinerFakültesinden 1955 […]

Koyunculukta Çoban Sorunu


Değerli Grup Üyeleri,Gruplara gönderdiğim “Koyunculukta Çoban Sorunu” başlıklı yazıma yanıtveren agorcin  adlı  üyemizin düşünceleri ve ileriye dönük girişimplanları beni gerçekten de umutlandırdı. Kendisini kutlar, planlarınınen kısa sürede hayata geçmesini yürekten dilerim. Bu vesileyle yanlışanlaşıldığımı düşündüğüm bir konuya açıklık getirmek isterim.Türkiye’de koyunculuk entansifleşsin derken geleneksel merakoyunculuğu tümüyle ortadan kalksın ya da koyunculuk kapitalistlerineline geçsin diye bir düşünce içinde asla olmadım. Zaten bu düşüncedünya görüşüm ile de örtüşmez. Hiç kuşkusuz, meraların yasaklanmadığıya da tahrip edilmediği elverişli bölgelerde sürü bazlı gelenekselkuyunculuğumuz agorgin adlı üyemizin de belirttiği gibi ” saldımçayıra, mevlam kayıra ” söyleminden sıyrılmış bir anlayışlasürdürülmelidir. Ancak, agorcin adlı üyemiz gibi emeğiyle çalışarakkişisel […]

Sevemedim Gitti Şu Veteriner Hekimleri


Değerli Meslektaşlarım, Günlerdir gruplarımızda tartışılan ” Sevemedim Gitti Şu VeterinerHekimleri” başlıklı yazının sahibi Korkmaz Mert aslında adı ve soyadıile örtüşen bir iş yapmış ve düşüncelerini korkmadan , mertçeaçıklamış. Ancak, dile getirmeseler de Korkmaz Mert ile aynı görüşüpaylaşan binlerce ziraat mühendisinin  var olduğuna inanıyorum. Buolgunun arka planında ” zootekni ziraat mühendisliğine mi, yoksaveteriner hekimliğine mi aittir? ” sorusu yatar ve bu tartışmagüncelliğini hiç yitirmeden yıllar boyu, en azından benim tanıklıkettiğim 45 yıldan beri yapılagelir. Aslında veteriner hekim fobisiziraat mühendislerinin beynine ta o yıllarda görev yapan, çoğuyaşamadığı için adlarını burada vermeyeceğim kimi Ziraat Fakültesihocaları tarafından kazınmıştır ama ziraat mühendislerindeki bu“veteriner hekimleri bir […]

Gebe İnek Katliamı ve Mezbahalar


Değerli meslektaşlarım, Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesi’ndeki Bursam Et Kesim Tesisi’ndeyaşanan ve internet aracılığı ile görsel medyaya da yansıyan talihsizgebe inek kesimi ve buzağı katliamı olayı Türkiye’nin ve mesleğimizingündemine neredeyse bir bomba gibi düştü. Bu sözde sıra dışı gibigörülen olay üzerine başta hayvan hakları koruyucuları olmak üzereçeşitli kesimlerden sadece eleştiriler geldi, olayın doğurduğu infialdenolsa gerek çözüm yolları üzerinde fazlaca durulmadı. Zaten Türktoplumu ve o toplumun bir parçası olan biz veteriner hekimler istermesleki konuda ister Ülke sorunları konusunda olsun gelişen her hangibir olay karşısında genelde hemen tepkimizi ortaya koyuyor, fakat çözümönerilerini etkinlikle hayata geçiremiyoruz . Bir örnek vermemgerekirse, geçenlerde gruba yazdığım, yeniden […]

Kamu Veteriner Hekimliği Örgütlenmesi


Veteriner Hekim Google Gruba gönderdiğim 25 Mayıs 2009 tarihli ” KamuVeteriner Hekimliği’nin Yeniden Yapılandırılması Zorunluluğu ” ve 27Mayıs 2009 tarihli ” Türk Veteriner Hekimliği’nin Vizyon Sorunu “başlıklı yazılarımda çeşitli mesleki sorunlara değinmiş , o arada daher iki yazımın çözümler bölümünde  Cenevre Sözleşmesinin ve  ABmüktesebatının kurulmasını öngördüğü daha doğrusu emrettiği bağımsızveteriner otoritesinin   idari yönden Sağlık Bakanlığı’na bağlanmasınıönermiştim. İlk yazımdan on bir gün sonra dün yani 6 Haziran 2009 dagrubumuzda yer alan habervet sitesinin anketinde meslektaşlarımızın %89 gibi büyük bir ekseriyetle kamu veteriner örgütünün SağlıkBakanlığı’na bağlanması yönünde görüş bildirmesi beni son derece mutluetti. Mesleğimizde bir ilk olan  bu önerimi  sunarken çıkış […]

Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı


       Hükumetçe hazırlanan ve  kamu oyumuzun gündemini  bir andadeğiştiren  Tarım ve Gıda Bakanlığı Yasa Tasarısı kanımca mesleğimizadına hiç bir yenilik getirmiyor, tam tersine kimi gerici hükümler detaşıyor. Oysa grubumuzda da sıkça dile getirildiği gibi Tarım ve Köyİşleri Bakanlığı merkez ve taşra örgütlenmesinde köklü bir değişikliğegereksinim vardı. Biz veteriner hekimler açısından, sadece merkezdekiKoruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün adı Gıda ve Veteriner HizmetleriGenel Müdürlüğü’ne çevrilmiş ama ne yazık ki işlevlerideğiştirilmediği gibi hayvan sağlığı hizmetleri taslak ile ikincilhatta üçüncül konuma düşürülmüş. Bu yasa ile en kazançlı çıkacak kesimsanırım Ziraat Mühendisleri olacak. Hiç olmazsa tümüyle onlara özgübir Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü kurulmak […]

Türk Veteriner Hekimliği’nin Vizyon Sorunu


Son günlerde grubumuzda sıklıkla tartışılan konulardan birisi deveteriner hekimliğin çağdaşvizyonunun ne olması gerektiği hususudur. Önceki kimi yazılarımda bukonudaki görüşlerimi kısa da olsa belirtmiştim. Yine kimimeslektaşlarımız “Tek Tıp,Tek Sağlık” bağlamındaki düşüncelerinigrupta  bizimle paylaştılar. Ayrıca bu konu platformumuzun3.Koordinasyon Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde de yer aldı. Öteyandan, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliği  bukonudaki ortak bir deklerasyona imza attılar. Ne var ki , gönül dahaçok meslektaşımızın bu konuda görüşlerini bildirmesini diliyor. Çoksayıda görüşün ışığında mesleğimizin yeni vizyonu ile ilgili çağdaşbir paradigma ortaya çıkarsa ve meslek örgütlerimiz de bunudeğerlendirip ortak bir nokta da birleşirlerse sanırım kısa süredevizyon değişikliği olgusu hayata geçmiş olur. Ben […]
css.php