Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Türkiye’de Veteriner Hekimliğin Tarihsel Süreci


               Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel sürecininveteriner hekimliği öğretiminin başlaması ile yakından ilgili olduğukuşkusuzdur. O nedenle, veteriner hekimliğin tarihsel  sürecinegirmeden önce veteriner hekimliği öğretiminin gelişimine kısaca bakmakgerekir. Padişah Üçüncü Selim döneminde, 18.yüzyılın ortalarındabaşlayan modernleşme hareketinin bir sonucu olarak Mühendis Okulu,TıpOkulu ve Harp Okulu’ndan sonra 1842 yılında Askeri Veteriner Okulufaaliyete geçmiştir. Ne var ki, gerek öğretim elemanı ve öğrencidüzeyinin düşüklüğü, gerekse öğretim olanaklarının yetersizliği gibinedenlerle bu ilk girişimin pek de başarılı olduğu söylenemez. Onedenle, önce Harp Okulu daha sonra da Tıp Okulu bünyesinde veterinersınıfları kurulmuş, Tıp Okulu’nun 1909 yılında fakülteye dönüşmesiüzerine de askeri ve sivil veteriner […]

Suni Tohumlama


Son günlerde mesleğimizin gündemini meşgul eden konuların başında sun’i tohumlama yönetmeliğinde bir değişiklik yapılarak kurstan geçirilen lise ve dengi okul mezunlarının da tohumlama yapmalarına olanak sağlanması gelmektedir. Bir sun’i tohumlama hocası olarak en baştan söyleyeyim ki bu düşünce Türkiye koşullarında gerçekleşmesi asla mümkün olmayan bir ütopyadır. Bunun nedenlerini tartışmayı daha sonraya bırakarak şimdi sun’i tohumlamanın bugünlere nasıl geldiği konusuna kısaca değinmek istiyorum. Sun’i tohumlamanın bu günlere gelmesi hiç te kolay olmamıştır. Türkiye’de sun’i tohumlama ilk olarak Marmara Bölgesindeki kıvırcık koyunlarının merinosa dönüştürülmesi projesinde kullanılmıştır. İlk sorun Almanya’dan getirilen koçların kullanılması sırasında ortaya çıkmıştır. Kimi softalar merinos koçlarının domuza benzediğini, kuyruklarının […]

Suni Tohumlama Kursları


        Suni Tohumlama Uzmanı Dr.Bülent Ilgaz geçenlerde grubumuzagönderdiği bir iletide sertifika alma konusunda yaşadığı komediyianlatmıştı. Ben de, yıllarca Suni Tohumlama konusunda dört VeterinerFakültesinde (Ankara,Elazığ,Konya,Bursa) ve Eskişehir AnadoluÜniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde lisans ve lisans üstüöğrencilerine ders; İzmir, Bursa ve Antalya’da ise Veteriner Hekimlerekurs vermiş bir emekli öğretim üyesi olarak görüşlerimi bildirmiştim.Tartışma büyük bir ilgi gördü ve çok sayıda meslektaşımız grubumuzagönderdikleri iletilerde konuyu değişik açılardan irdelediler. Buarada  Türk Vet adlı siteden de imzasız bir ileti geldi. İletidemealen ” geçmişte Suni Tohumlama Kursu ile ilgili olarak komisyondaçetin tartışmalar yaşandığı, mesleki politikalar konusunda aktifolduğunu bilinen bir suni tohumlama hocasının  fakültelerde sunitohumlama öğretiminin […]

Mesleki Tartışmalar Üzerine Kimi Görüşler


       Son günlerde gruplara gelen ve ilgimi en çok çeken iletilerarasında Sayın Dr.Mestan Özyer’in Yeni Yıl Kutlama Mesajını , SayınRamazan Boztepe’nin ” Tartışılan Toplumun Tartışan Veteriner HekimleriOlmalıyız” konulu yazısını ve son olarak da AB-Veteriner HekimPlatformunun tartışmaya açtığı ” 5996 Sayılı Kanun Yürürlükte,YaSonrası” başlıklı metni sayabilirim. Bu yazımda, anılan iletileriniçeriği konusundaki kimi görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim.       Sayın Dr.Mestan Özyer’in Yeni Yıl Mesajında belirttiğihususların tümüne hiç düşünmeden imzamı atarken dile getirdiği ikitümce üzerinde özellikle durmak istiyorum. Bunlar ” Çağdaş bir meslekiyapıyı kurmak için kendi gücümüze ve iç dinamiklerimize dayalı birçalışmayı ve yapılandırmayı başarmalıyız” ve ” Çalışmaları sadeceyöneticilere ve […]

Hayvancılıkta Yeni Bir Model – Ulusal Ürün Komiteleri


              Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan hayvancılık,üstüne sektör mü yoksa alt sektör mü tartışmaları yapıladursungünümüzde gittikçe büyüyen bir üretim alanı haline gelmiştir. Benolaya sektörel açıdan değil globalleşen Dünya’da oluşan güç dengeleriaçısından bakmayı yeğleyenlerdenim. Çünkü, besin değeri en yüksek gıdamaddeleri arasında yer alan hayvansal ürünler nufusu hızla artangünümüz Dünya’sında geleceğin en stratejik maddeleri olaraksayılmaktadır.             Böylesine büyük önemine karşın nedendir bilinmez kimi önyargılı çevreler hayvansal üretimi tarımın bir alt sektörüymüş gibidaraltmaya hatta küçültmeye çalışmaktadır. Oysa olaya üretimaraçlarının yapısı ve nitelikleri açısından bakıldığında gıdamaddeleri bağlamında biri hayvansal üretim diğeri de bitkisel […]

Çoban Sorunu


Grubumuzda son günlerde sıkça tartışılan koyunculuktaki çoban sorunuüstüne geçmişte sahada bizzat edindiğim kimi gözlemlerimi sizlerlepaylaşmak istiyorum. Öncelikle akademik yaşamım boyunca yaptığım 80bilimsel araştırmanın yaklaşık %90 ının ve doktora,doçentlik,profesörlük tezlerimin koyunculuk üstüne olduğunu belirtmeliyim.Ayrıca,1980-1982 yılları arasında Ankara ve Eskişehir illerinin koyunsuni tohumlaması yapılan tüm köylerinde incelemeler yapmış vegözlemlerimi Veteriner Hekimler Derneği Dergisi’nde iki fasikülhalinde yayınlamıştım.Yine hatırlanacağı üzere koyunculuk konusundakigörüşlerimi grubumuza yazdığım yazılarda da belirtmiştim. Bunedenlerle çoban konusu üzerinde görüş bildirmek yetkisini kendimdegörüyorum. Türkiye’de koyunculuk yüzyıllardan beri babadan kalma usullerle vemeraya dayalı olarak yani ekstansif biçimde sürdürülmektedir. Ne varki son 20 yılda yapağı fiyatlarındaki aşırı düşüş;bilinçsiz otlatma,tarım alanına dönüştürme ve terör nedenleriyle […]

Atamızın Ölüm Yıl Dönümü


O , sadece kendi ulusunun ve öteki mazlum ulusların makustalihini değiştirmekle kalmadı,            O , sadece ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalizmiyenmekle kalmadı,            O , sadece Osmanlı İmparatorluğu’nun küllerinden modernbir Cumhuriyet kurmakla kalmadı,            her şeyimizi borçlu olduğumuz hayvancılığımız veveteriner hekimliğimiz için de çok şeyler yaptı.            Veteriner Hekimliğin önemini kurtuluş savaşında ,cephedebir yandan düşmanla bir yandan da top arabalarını çeken, cephaneleritaşıyan öküzlerin salgın hastalıklarıyla savaşan kahramanmeslektaşlarımızı görünce daha iyi anlamıştı,            O, öncelikle büyük bir hayvanseverdi. Ruam’a yakalananatını ölmeden […]
css.php