Suni Tohumlama Uzmanı Dr.Bülent Ilgaz geçenlerde grubumuza
gönderdiği bir iletide sertifika alma konusunda yaşadığı komediyi
anlatmıştı. Ben de, yıllarca Suni Tohumlama konusunda dört Veteriner
Fakültesinde (Ankara,Elazığ,Konya,Bursa) ve Eskişehir Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde lisans ve lisans üstü
öğrencilerine ders; İzmir, Bursa ve Antalya’da ise Veteriner Hekimlere
kurs vermiş bir emekli öğretim üyesi olarak görüşlerimi bildirmiştim.
Tartışma büyük bir ilgi gördü ve çok sayıda meslektaşımız grubumuza
gönderdikleri iletilerde konuyu değişik açılardan irdelediler. Bu
arada  Türk Vet adlı siteden de imzasız bir ileti geldi. İletide
mealen ” geçmişte Suni Tohumlama Kursu ile ilgili olarak komisyonda
çetin tartışmalar yaşandığı, mesleki politikalar konusunda aktif
olduğunu bilinen bir suni tohumlama hocasının  fakültelerde suni
tohumlama öğretiminin yetersizliğini ileri sürerek kurs açılması
konusunda ısrarlı davrandığı”  şeklinde bir söylemde bulunuldu. Tabii
ben yıllarca Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığı ve Bakanlıkta
üst düzey yöneticilikler yapmış olan Sayın Dr.Mustafa Altuntaş’ın bu
yazıyı yazdığına ihtimal vermemekle birlikte site kurucusu ve
yöneticisi olarak kendisine gönderdiğim bir ileti ile muallakta kalan
Suni Tohumlama Hocasının adının tarafıma bildirilmesini rica etmiştim.
Ne var ki, üç gündür beklediğim yanıt gelmeyince ben de mesleki
politikalar konusunda aktif bir eski suni tohumlama hocası olarak
anılan iletide yer alan söylemlerle ilgili cevabi görüşlerimi açıklama
gereğini duydum.
       Yanlış anlaşılmasın, yazıyı yazmaktaki amacım  alınganlık
duyduğumdan falan değil sadece gerçekleri bir kez daha meslek kamu
oyunun bilgisine sunmaktan ibarettir. Zaten iletide alınganlık
duyulacak bir husus da yoktur.Bir kere ben iletide bahsi geçen
Yönetmelik Komisyonunda hiç bir zaman bulunmadım. Ancak serbest
veteriner hekimlerin sığır suni tohumlaması yapması konusundaki
yönetmeliğin hazırlığı aşamasında bu yönetmeliğin mimarı ve dönemin
TÜGEM Genel Müdürü olan değerli hocamız Prof.Dr.Ersin İstanbulluoğlu’
ile fikir alışverişimiz olmuş ve kendisi sağ olsun bana sorduğunda ben
de konu üzerindeki görüşlerimi kendisine açıklamışımdır. Ben o dönemde
sığır suni tohumlaması yapacak serbest veteriner hekimlere kurs
düzenlenmesi görüşündeydim. Çünkü başta da söylediğim gibi suni
tohumlama dersi verdiğim dört veteriner fakültesindeki öğrencilerimi
de teori dersler bakımından değil ama özellikle rektal muayene ve
rekto- vaginal suni tohumlama yönünden yeterli düzeyde
yetiştiremediğim kanısındaydım. Bunu bir öz eleştiri olarak her zaman
dile getirmişimdir. Kaldı ki biz, rahmetli hocamız Prof.Dr.Afif
Sevinç’in açtığı yoldan giderek son sınıf öğrencilerini her yıl
Karacabey Harasına götürür ve en iyi şekilde uygulama yaptırmaya
çalışırdık. Bunu en iyi bilenlerden birisi de kendisini de
öğrenciliğinde Hara’ya götürdüğüm Sayın Dr. Mustafa Altuntaş’ tır.
Ancak buna rağmen önce de belirttiğim gibi özellikle rektal muayene ve
rekto-vaginal tohumlama yaptırabilmek için yeterli inek bulamamamız
yüzünden öğrencilerimizi iyi yetiştiremediğimizi düşünüyordum. Ancak
günümüzde Veteriner Fakültelerinin olanaklarının gelişmesi ve her
birinde Deneme ve Uygulama Çiftliklerinin bulunması uygulamaların
etkinliğini artırmıştır sanırım. Ayrıca,önceki mailimde de belirttiğim
gibi aslında bir intra-uterin kateter uygulaması olan sığır suni
tohumlamasının, zaten bu işe resmi olarak başlamadan önce de deneyimli
serbest veteriner hekimler tarafından sıkça kullanılması nedeniyle
rutin hale geldiği de bilinen bir gerçektir. Sertifika eğitimi veren
Kurslar konusuna gelince. Ben tamamen kendi adıma konuşmak ve kurs
veren diğer tüm meslektaşlarımı tenzih etmek istiyorum. Örneğin
Antalya’da verdiğim kurslarda Oda Başkanı değerli dostum Muammer
Saygılı ve arkadaşlarının, uygulama yaptığımız Mezbahadaki çok değerli
genç meslektaşlarımın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen ya kesilecek
inek bulamamamızdan ya da hayvan sahiplerinin izin vermemesi yüzünden
çoluk çocuklarını ve ekmek kapısı işlerini bırakıp kursa katılan
veteriner hekimlere doğru dürüst bir uygulama yaptıramadığımı
düşünüyorum. Hatta önceki mailimde de belirttiğim gibi bir keresinde
yine sevgili Saygılı’ nın çabası ile gittiğimiz Antalya Boztepe Tarım
İşletmesinden  bir bayan ziraat mühendisinin direnmesi sonucu uygulama
yapamayarak elimiz boş dönmüştük.
      Günümüze geldiğimizde ise Suni Tohumlama Kursları konusundaki
görüşüm şudur. Her ne kadar bugün faal olan on yedi veteriner
fakültesinde de suni tohumlama dersleri veriliyor ve uygulamalar
yaptırılıyorsa da gerek öğrenciler gerekse fakülteler arasındaki
uygulamalardan doğan yeterlilik  farklarını ortadan kaldırmak amacıyla
sığır suni tohumlaması yapacak veteriner hekimlere çok sayıda dişi
materyal üzerinde ama onların işlerini aksatmayacak en fazla iki
günlük bir sürede etkin ve yoğun bir kursun verilmesinde yarar
görmekteyim. Sanırım bu kursları diploma sonrası eğitimin bir parçası
olarak görmek daha doğru olacaktır. Ama bunu yaparken yeni mezun bir
veteriner hekim ile örneğin Dr.Bülent Ilgaz gibi bizzat kurs hocalığı
yapmış bir uzmanı ya da en az beş yıl serbest veteriner hekimlik
yapmış kişileri ayırmak gerekir diye düşünüyorum .27/01/2011


Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN