Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Kuşatma Altındaki Kadim Bir Meslek, Türk Veteriner Hekimliği


Kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimiz son otuz beş yıl içerisinde dış ve iç güçler tarafından sistemli bir biçimde kuşatılmaktadır. Türkiye’de hayvancılığı geriletmek, ülkemizi hayvan ve hayvansal ürünler bakımından dışa bağımlı kılmak hedefi ile yola çıkan bu güçler öncelikle veteriner hekimliği etkisizleştirmek ve itibarsızlaştırmak amacıyla büyük bir çaba içerisine girmişlerdir. Bu güçler ilk olarak 1985 yılında, halen yürürlükte olan Uluslararası Cenevre Sözleşmesine göre kurulmuş olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünü ortadan kaldırmakla işe koyulmuşlar, daha sonra da çok büyük bir stratejik önem taşıyan hayvancılığımızı serbest piyasa ekonomisinin, dolayısıyla da Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü […]

Nasıl Geçti Habersiz


Çocukluğumu, lise yıllarımı, fakülte öğrencilik yıllarımı, Sivas anılarımı, akademik hayatımı, Ankara ve Bursa’daki emeklilik yıllarımı içeren e-kitabımı burada bulabilirsiniz. Lütfen mavi renkli “burada” kelimesini tıklayınız.

Türkiye’de Kaç Veteriner Fakültesi Var?


Değerli meslektaşlarım, son yıllarda Türkiye’deki veteriner fakültesi sayılarında yaşanan olağan üstü artış ben de dahil kimi meslektaşlarımızın yazılarında ve söylemlerinde farklı rakamların telaffuz edilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, YÖK kaynaklarından yaptığım ufak çaplı bir inceleme sonucunda ortaya çıkardığım kesin sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı olarak 30 fakülte veteriner hekimliği öğretimine devam etmektedir. Bunlardan 28 tanesi Türkiye içindedir. Türkiye içindeki fakülteler şunlardır. 1. Ankara, 2. İstanbul Cerrahpaşa, 3. İzmir 9 Eylül, 4. Bursa Uludağ, 5. Aydın Adnan Menderes, 6. Kayseri Erciyes, 7. Konya Selçuk, 8. Sivas Cumhuriyet, 9. Erzurum Atatürk, 10. Samsun 19 Mayıs, 11. […]

Mesleki Özeleştiri


Bugüne kadar hayvancılık ve veteriner hekimlik konularında 500’ü aşkın yazı yazdım. Bu yazılarda genellikle sorunları ortaya koyup ürettiğim çözüm önerilerini herhangi bir iddia taşımadan okurlara aktarmaya çalıştım. Bugün farklı bir biçimde yazacağım yazıda mesleki öz eleştiride bulunacağım. Tam elli beş yıldır veteriner hekimliği mesleğinin içinde olduğum ve bu sürenin yaklaşık yirmi yılını da mesleki örgütlerde ve fakültelerde yöneticilikle geçirdiğim için kendi öz eleştirimi de yapmak istiyorum. Daha önceleri baytar olan mesleki unvanımız 1937 yılında çıkarılan kanunla veteriner hekim olarak tescillenmiştir. Ne yazıktır ki, yaklaşık seksen yıldır hala unvanımızı tartışıyoruz. Köylü baytar diyor üzülüyoruz, kimi meslektaşlar veterinerim diyor eleştiriyoruz, pet sahipleri […]

Ölçemediğinizi Yönetemezsiniz


“Ölçemediğinizi yönetemezsiniz” diye çok doğru bir söz vardır. Gerçekten de bir şeyin sayısını bilmiyorsanız o şey hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargıya varamazsınız. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hayvancılık istatistikleri adı altında bir takım veriler yayınlamaktadır ama bu rakamların gerçekleri yansıtmadığı konusunda sektördeki çoğu kişi ve kurum arasında bir fikir birliği mevcuttur. Bu konuya açıklık getirmek amacıyla geçmişte yaşadığım bir anımı sizlerle paylaşmak isterim. 1982 yılında Bakanlıkta koyun suni tohumlaması konusunda ileriye dönük bir plan hazırlamıştık. Bu planda koyun sayısını o zamanki Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği 50 milyon olarak kabul etmiş ve bu sayıya göre planlama yapmıştık. 1984 yılında […]

Covid-19 Salgını ve Bağışıklık Sistemi


Covid-19 salgını üç aya yakın bir süredir tüm dünyada toplumsal yaşamı derinden etkiledi, azımsanmayacak sayıda can kaybına neden oldu. Şu günlerde gerek dünyada gerekse Türkiye’de salgının gücünü kaybetmekte olduğuna dair somut işaretler var. Buna paralel olarak normalleşme önlemleri kademeli olarak uygulamaya konuluyor. Belki bu yazıyı yazmakta geç kaldığımı düşünenler olabilir ama yazacaklarımın normalleşme sürecinde daha çok işe yarayacağını umuyorum. Baştan beri bulaşmada el hijyeninin ve sosyal mesafenin korunmasının önemli olduğu çokça söylendi, ancak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması konusuna fazlaca değinilmedi. Bu yazıda bağışıklık sistemi Covid-19 ilişkisini ve bu sistemi güçlendirmek için almamız gereken önlemleri anlatmaya çalışacağım. Bağışıklık sistemi ülke sınırlarını […]

Ulukışla Tarihi


Ulukışla tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetler arasında Hititler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar sayılabilir. Bölgeye kısa sürelerde de olsa Persler, Araplar ve Karamanoğulları da hakim olmuştur. Ulukışla, Ön Asyayı ve Orta Doğuyu Anadolu’ya bağlayan İpek ve Haç yollarının üzerinde olması nedeniyle büyük bir stratejik öneme sahiptir. Özellikle Çiftehan-Ulukışla arasında yer alan dar geçitler bu bölgeyi önemli hale getirmiştir. Bu bölgeyi ele geçirmek için devletler uzun yıllar boyu savaşmışlardır. Bölgede yapılan kazılarda çok sayıda medeniyete ait izlere rastlanmıştır. Ulukışla’nın Porsuk Köyündeki Zeyve Höyüğünde 1937 yılından itibaren yapılan kazılarda bölgenin 9.Yüzyılda Hititlilerin egemenliği altında kaldığı kanıtlanmıştır. Ulukışla M.Ö. […]

Yirmi İki İlde Uygulanacak Sun’i Tohumlama Projesi Konusundaki Görüşlerim


Tarım ve Orman Bakanı tarafından açıklanan Tarım ve Orman Şurası Eylem Planında yer alan ve projesi hazırlanan Türkiye’nin 22 ilinde parasız suni tohumlama yapılması konusundaki görüşlerimi açıklamak istiyorum. Eylem planına ve projeye konu olan 22 ilin tümü ülkemizin doğusunda, kuzey ve güneydoğusunda yer almaktadır. Bu bölgeler ve iller incelendiğinde tümünün de coğrafi yapı ve iklim özellikleri bakımından batıdaki illerden çok farklı olduğu görülecektir. Ülkemizin doğu, kuzey ve  güney doğu bölgeleri genellikle dağlık ve engebelik bir coğrafi yapıya sahiptir. Sulu tarıma uygun tarım arazilerinin azlığı hayvan yemi üretimini kısıtlamaktadır. Hayvancılık daha çok meralarda ve yaylalarda yapılmaktadır. Buralarda yer alan mezralara dağlık […]

Tıp Doktorları İnsanı, Veteriner Hekimler İnsanlığı Tedavi Eder.


Latincesi “  Medicina Hominem Curat, Veterinaria Humanitatem “ olan bu söz milattan önce söylenmiştir. Bu sözü değişik sosyal çevrelerde dile getirdiğim zaman kimileri çok iddialı bulup gülüp geçti, kimileri de bana ayıp olmasın diye inanır gibi  göründü. Dünyadaki mevcut paradigmaları altüst eden son corona salgını bu sözün ne kadar doğru olduğunu tartışmasız bir biçimde ortaya koymuştur. Yazımın başında sizlere bu sözün doğruluğunu kanıtlayan birkaç veri sunmak istiyorum. Salgının ilk başladığı ülke Çin’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü olan ve Çin’deki Covid-19 salgınını başarıyla koordine edip kısa sürede sönmesini sağlayan kişi Veteriner Hekim George Gao adlı bir bilim adamıdır. Almanya’da […]

Zootekni Veteriner Hekimlerin İşi Değil mi?


Türkiye’de 1933 yılında İstanbul Üniversitesinden sonra ikinci yüksek öğretim kurumu olan Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Bu enstitünün öğretim kadrosunu Alman profesörler ile İstanbul’daki  ziraat ve veteriner yüksek okullarında görev yapan Türk hocalar oluşturmuşlardır. Yönetiminin de Almanlarda olduğu bu enstitüde doğal olarak Alman yüksek öğretim sistemi kurulmuştur. Bu sistem bilim dallarının kürsü değil de enstitü şeklinde örgütlenmesini içermekteydi. Yani İstanbul’da ziraat ve veteriner yüksek okullarında ayrı ayrı görev yapan öğretim üyeleri Yüksek Ziraat Enstitüsünde fakülteler ayrı olmasına rağmen aynı enstitülerde birlikte görev yapmaya başlamışlardır. Bu durum Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Ankara Üniversitesine katılmaları ile birlikte değişmiştir. Yüksek Ziraat enstitüsünde Alman hocaların […]
css.php