Değerli meslektaşlarım, son yıllarda Türkiye’deki veteriner fakültesi sayılarında yaşanan olağan üstü artış ben de dahil kimi meslektaşlarımızın yazılarında ve söylemlerinde farklı rakamların telaffuz edilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, YÖK kaynaklarından yaptığım ufak çaplı bir inceleme sonucunda ortaya çıkardığım kesin sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şu anda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı olarak 30 fakülte veteriner hekimliği öğretimine devam etmektedir. Bunlardan 28 tanesi Türkiye içindedir. Türkiye içindeki fakülteler şunlardır. 1. Ankara, 2. İstanbul Cerrahpaşa, 3. İzmir 9 Eylül, 4. Bursa Uludağ, 5. Aydın Adnan Menderes, 6. Kayseri Erciyes, 7. Konya Selçuk, 8. Sivas Cumhuriyet, 9. Erzurum Atatürk, 10. Samsun 19 Mayıs, 11. Tekirdağ Namık Kemal, 12. Afyon Kocatepe, 13. Kars Kafkas, 14. Kastamonu, 15. Adana Çukurova, 16. Yozgat Bozok, 17. Bingöl, 18. Siirt, 19. Kırıkkale, 20. Muğla Sıtkı Koçman, 21. Burdur Mehmet Akif, 22. Balıkesir, 23. Aksaray, 24. Diyarbakır Dicle, 25. Urfa Harran, 26. Elazığ Fırat, 27. Hatay Mustafa Kemal, 28. Van 100.Yıl. Türkiye dışında YÖK’e bağlı olarak faaliyet gösteren 2 fakülte ise şunlardır. 1. Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu, 2. Kırgızistan Manas. Yeni kurulan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Veteriner Fakültesi 2020-2021 Öğretim yılında öğrenci alacaktır. Geriye kalan üç fakülteden biri (Çorum Hitit) kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiştir. Diğer ikisi ise (Marmara ve Giresun) kanunu çıkmış ama kurulmamış fakültelerdir. Sonuç olarak, yurt içinde ve yurt dışında YÖK’e bağlı olan toplam 30 veteriner fakültesi şu anda öğrenci almakta ve resmen faaliyette bulunmaktadır.

Öğrenci alan veteriner fakültelerinin 2016-2019 yıllarında yapılan 4 üniversite sınavındaki giriş puanı ve başarı sıralamaları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Tüm fakültelere giriş puanlarında yıllar itibariyle anlamlı bir artışın söz konusu olduğu görülmektedir. Bu demektir ki, her yıl tüm veteriner fakültelerine görece daha yüksek puanlı öğrenciler girmektedir. Başarı sıralamasına gelince; Aksaray, Adana Çukurova, Sivas Cumhuriyet, Erzurum Atatürk, Hatay Mustafa Kemal, Urfa Harran, Diyarbakır Dicle, Kars Kafkas, Bingöl, Siirt, Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu ve Kırgızistan Manas Veteriner Fakültelerine giren öğrencilerin başarı sıralaması yıllar itibariyle sayısal olarak yükselmekte yani kötüye gitmekte, diğer fakültelere giren öğrencilerin başarı sıralaması ise sayısal olarak düşmekte yani iyiye gitmektedir. Oranlamak gerekirse öğrenci alan fakültelerin %43’ünde kaydolan öğrencilerin başarı sıralaması yıllar itibariyle sayısal olarak yükselmekte yani kötüleşmektedir,

Sorunun çözümü vardır fakat kolay değildir. Çözüm yollarından biri kanunen kurulup faaliyete geçmeyen 3 fakülte de dahil olmak üzere yeni veteriner fakültelerinin kesinlikle açılmamasıdır. Kurulup öğrenci alan fakültelerin kapatılması ya da birleştirilmesi bugün için çok zor görülmektedir. Gerçi YÖK bazı fakülteleri ya da bölümleri kontenjanlarının dolmaması nedeniyle kapatmaktadır ama veteriner fakültelerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü öğrenci alan tüm veteriner fakültelerinin kontenjanları her yıl dolmaktadır. Diğer bir çözüm siyaset kurumunun bu işin içinden elini çekmesidir. Ülkeyi yöneten siyasi iktidar bu konuda kararlı ve populist olmayan bir tutum sergilemelidir. Ne yazık ki bu konuda meslek örgütlerinin sesini dinleyen yoktur. Meslek örgütleri kendilerinin dışında, etkili kesimlerden ve şahıslardan oluşturacakları bir lobi ile belki bu sorunun çözümüne katkıda bulunabilirler.