Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Kürdili Hicazkar Makamı


K Ü R D İ L İ H İ C A Z K A R M A K A M I Türk Sanat Miziğinin en çok sevilen ve şarkı bestelenen makamlarından birisidir. Arabeskçiler ve popçular bu makamın nağmelerini sıkça kullanmaktadırlar. Batı müziğindeki La-Minör gamının Mi sesinde karara bağlanmasıyla oluşan bir makamdır. Aynı zamanda Batı Müziğindeki Phrygian dizisi ile de benzerlik gösterir. Kürdili hicazkar makamı yakıcı başka bir deyimle insanın gönlünü yangın yerine çeviren bir makamdır. Bir yazar,“Kürdili Hicazkar Makamının tarzı çok çekicidir ve her nağmesi ruhlar için bir köşktür” demiştir. Eski adı Hicazkar-ı Kürdi olan u makam 19. Yüzyıl Bestekarlarından […]

Nihavent Makamı


N İ H A V E N T M A K A M I Türk Müziği makamları içerisinde en çok kullanılanlardan birisidir. Dizi seslerinin uygun olması bu makamın batı enstrumanları ile de çalınmasına ve çok sesli denemelerde kullanılmasına olanak sağlar. Nihavent dizisi Batı Müziğinde sol minör dizisi ile aynı yapıdadır. Makamın kürdili şekli eski minör, hicazlı şekli ise armonik sol minör adını alır. Makam perdeler arasındaki nota uzatmaları ile ünlüdür Makamın kelime anlamı İran’ın Lücistan Eyaletine bağlı bir şehrin adıdır. Üçyüz yıllık bir mazisi olan makam özellikle son yüz yıl içerisinde güncellik kazanmıştır. Makama ilk kez İkinci Mehmet’e ait eserlerde […]

ÇYDD Konseri: Kalbimin Sahibi Sensin


Her Şeydi Benim İçin (Sorma )


Bir Gün Seni Görmesem Harap Olurum


Sen Vefasız Bir Peri


Ey Ateşi Gam Bağrımı Yak


Belki Bir Sabah Geleceksin


Bekledim Gelecektin Ömre Bedel An Gibi


Türlü Derde Ben Deva Buldum Elimle


css.php