Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN

Güncel Sorunlarımıza İlişkin Düşünceler


Son günlerde mesleğimizde ve Türkiye hayvancılığında gelişen kimi güncel olaylar üzerindeki öz eleştirilerimi ve çözüm önerilerimi sizlerle paylaşmak isterim. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Olağan Genel Kurulu iki ayrı listenin yarıştığı demokratik bir ortamda yapıldı. Başta Sayın Dr.Mehmet Alkan olmak üzere yeni dönemde görev alan tüm meslektaşlarıma üstün başarılar dilerim. Kuşkusuz meslek adına yapılan tüm çalışmalar ve hizmetler çok önemlidir ama bu çalışmaların tanıtımı yeterince yapılamaz daha doğrusu hizmetler kamuoyu ile etkin bir biçimde paylaşılamazsa arzu edilen yarar sağlanamaz. Nitekim, Kongre açılış konuşmasında Dr.Mehmet Alkan da haklı bir öz eleştiri yaparak medya ile yeterli iletişimin kurulamadığını açık yüreklilikle dile getirdi. Bu […]

Mesleki Konularda Eleştiri ve Öneri Kültürü


Grup üyelerinin en yaşlılarından ve en kıdemlilerinden biri de sanırım benim. Ankara Veteriner Fakültesi’nden 1970 yılında mezun oldum (sanırım grup üyelerinin büyük çoğunluğu o tarihte henüz Dünyaya gelmemişti ) , 59 yaşındayım ve grup üyelerinin bir bölümünün de hocasıyım. O nedenle kimi düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya hakkımın olduğunu düşünüyor ve aşağıdaki açıklamalarımın hiç bir kişiye yada kuruluşa yönelik olmadığını baştan önemle belirtmek istiyorum. Grup üyesi olduğum yaklaşık bir yıldan beri veteriner hekimlik ve hayvancılık konularında on adet yazı yazdım. Her yazımda amacımın bilgiçlik taslamak değil , ileri sürdüğüm değişik ve yepyeni önerilerle mesleki konuları tartışmaya açmak olduğunun altını önemle çizdim. Yazılarımın […]

Siyasal Partilere Önerilerim


Hayvancılığın İşlevleri: 1. İstihdamı artırarak işsizlik oranını düşürür, 2. Sanayiye ham madde sağlar, 3. Dışsatım gelirlerini artırır, 4. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesine katkıda bulunur, 5. Gayri Safi Milli Hasıla’yı artırır, 6. Kişi Başına Düşen Yıllık Milli Geliri yükseltir, 7. Toplumun gelişmesine ve refahına katkıda bulunur, 8. Gelir dağılımı adaletsizliğini önler, 9. Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıklarını giderir, 10. Kırsal kalkınmanın lokomotifidir, 11. Köyden kente göçü önler, tersine göçü hızlandırır. 12. Katma değeri en yüksek üretim alanıdır. Veteriner Hekimliğin İşlevleri: 1. Hayvan sağlığını korur, 2. Hayvan refahını sağlar, 3. Hayvan haklarını savunur, 4. İnsan sağlığını korur ve güçlendirir, 5. Hayvansal üretimi artırır, […]

Mesleki Umursamazlığımız


Bugün öğlenden önce gazeteleri okuyup TV kanallarını izleyince yine moralim bozuldu. Önce; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulması hakkındaki ucube Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini öğrendim. Artık atı alan Üsküdar’ı geçti ve Kamu Veteriner Hekimliği olumsuz etkisini on yıllarca sürdürecek derin bir yara aldı. Kamu dışındaki veteriner hekimler eğer , geçenlerde genç bir meslektaşımızın Sayın Adnan Serpen’e sorduğu gibi ” İyi de bu kararname ile ne değişecek, işler ne güzel gidiyor” yollu bir düşünceye sahipseler yanıldıklarını çok kısa sürede anlayacaklar. Çünkü, geçmişte de açıkça yaşandığı gibi bu Kararname çok kısa sürede tüm mesleğimizi olumsuz yönde etkileyen sonuçlar doğuracaktır. Ne yazıktır […]

Veteriner Hekimliği- Medya İlişkileri


Değerli Fatih Kuzugüden’in ileriye sürdüğü konuyu bu gruplarda yıllardır dile getiriyorum. Maalesef düşüncelerimden dolayı haksız eleştirilere de maruz kaldım. İnanın bu konu üzerinde çok kafa yordum ve sonuçta şu yargıya vardım. Öncelikle ne yapıp edip Türkiye’de hayvancılığın biz Veteriner Hekimlerin asli konusu olduğunu toplumun her kesitine kabul ettirmemiz lazım. Yoksa Veteriner Hekimleri programa çıkarmayan TV Kanallarını protesto etmekle sonuca gidemeyeceğimizi düşünüyorum. Bir çözüm yolu bence, hayvancılıkla ilgili bir konu medyada yer aldığında Fakültelerimizin, Mesleki Örgütlerimizin hatta birey olarak bizlerin elimizdeki tüm olanakları sonuna kadar kullanarak bu konunun mesleğimizin bir konusu olduğunu içeren görüşlerimizi açıklamamız olabilir. Çünkü medya dolayısıyla da toplum […]

Yavuz Dizdar’ın Temelsiz İddialarına Yanıt.


Yavuz Dizdar’ın Vatan Gazetesindeki söyleyişinde başta tavuklar olmak üzere kimi hayvansal gıda maddeleri hakkında sarfettiği hiç bir bilimsel temele dayanmayan saçma sapan sözleri üzerine değişik meslektaşlarımızdan ve mesleki kesimlerden gelen haklı tepkiler beni son derece mutlu etti. Aynı şekilde sevgili Can Demir’in geçtiğimiz günlerde bal ve sucuklar konusunda Haber A Televizyonunda katıldığı deşifre programında kamuoyu oluşturmaya ve merkezi yönetimi harekete geçirmeye yönelik girişimlerinin sonuç vermesi de mesleğimiz adına kıvanç verici idi.Tüm bu olumlu gelişmeler Türkiye’de gıda güvenliği konusunun Veteriner Hekimlerin asli görevi ve uğraşı alanı olduğu konusundaki gerçeğin halkımız tarafından da iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından son derece anlamlıdır. Yıllardır gruplarda […]

AB İlerleme Raporu Hakkında


Değerli meslektaşım ve arkadaşım Prof.Dr.Tahsin Yeşildere’nin değerlendirmelerine aynen katılıyorum. Benim de en büyük üzüntüm mesleki internet gruplarına üye üç binin üzerinde meslektaşımız olmasına karşın gruplara yazı yazanların sayısının bir elin parmaklarını bile geçmemesidir. Aslında gruplara üye meslektaşlarımızın tümünün de mesleki sorunlarımıza son derece duyarlı insanlar olduklarını ve yazılanları da ilgiyle izlediklerini çok iyi biliyorum.Tek sorun meslektaşlarımızın çok iyi bildikleri, belki de kendi aralarında tartıştıkları sorunlarımızı ve çözüm önerilerini bir türlü yazıya döküp gruplara göndermemeleridir. Bir şeyi itiraf edeyim, bu durum karşısında yazı yazan az sayıda kişi de yazmaz ya da az yazar oldu. Örneğin ben eskiden gruplara çok yazı yazıyordum […]

Tek Sağlık Çalıştayı


Geçtiğimiz 9 Şubat Cuma Günü Ankara’da çok önemli bir Çalıştay toplandı. Veteriner Hekimler Derneği ve İzmir Veteriner Hekimler Odasının birlikteliğinde düzenlenen bu toplantı bana göre çok yararlı oldu. Bu Çalıştay’da Dünyada 40 yıl öncesinden dile getirilen TEK SAĞLIK olgusunun Ülkemizde de artık filizlenmeye başladığını gördük. Türkiye’de her işte olduğu gibi Tek Sağlık konusunda da ilerlemenin yavaş olduğunu bilelim ve umudumuzu kaybetmeyelim. Ben şahsen bu konunun bir kartopu gibi giderek hızlı biçimde gelişeceğine inanıyorum. Bu çok önemli Çalıştay’ı düzenleyen her iki mesleki örgütümüzü de kutluyorum. Tek Sağlık olgusunun tohumunu Türkiye’de ekip filizlenmesini sağlayan başta Prof.Dr.Osman Yılmaz ve Veteriner Hekim Adnan Serpen […]

Çeşitli Mesleki Konular Üzerinde Görüşler


Son günlerde gruplarımızda tartışılan kimi konular ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.          Bu konulardan birincisi sadece bugün değil benim mesleğin içinde bulunduğum son kırk yıldır tartışılan ama bir türlü çözümlenemeyen Veteriner Sağlık Teknisyenliği/Teknikerliği konusu. Kim ne derse desin eski adı ile Hayvan Sağlık Memurluğu yeni adı ile Veteriner Sağlık Teknisyenliği Mesleği bizatihi Veteriner Hekimliği Mesleğinin yanında hatta bana göre içinde bir meslektir. Şimdi kimilerimizin “iyi de bu iki meslek mensuplarının kırk yıldır çatıştığını da mı bilmiyorsun?” dediğini duyar gibiyim. Pekiyi de, kırk yıldır kamu Veteriner Hekimlerinin kendi aralarında, otuz yıldır da kamu Veteriner Hekimleri ile Serbest […]

Mesleki Faaliyet Çeşitliliği


İki gün önce izlediğim ,TRT ‘ de yayınlanan “Bu Toprağın Sesi” programında Kahramanmaraş hayvancılığı tartışılıyordu ve söz alan bir balık üreticisi en önemli sorunlarının hastalıklar olduğunu, koyduğu 300.000 yavrudan sadece 70.000 inin sağ kaldığını, gerisinin hastalıktan telef olduğunu söyledi. Bu söylem bana yaklaşık yirmi yıl önce Bodrum’da Bursa İl Kontrol Laboratuvarı Müdürü rahmetli arkadaşım Esat Moravalı ile ziyaret ettiğimiz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürünün odasında bir su ürünleri kooperatif başkanının söylediği sözleri anımsattı. Kooperatif başkanı benim veteriner fakültesi  hocası olduğumu öğrenince, ” Hocam, neden su ürünleri hastalıklarından anlayan veteriner hekim yetiştirmiyorsunuz, en büyük sorunumuz hastalıklar ama biz bu hastalıkları önleyecek veteriner […]
css.php