Geçtiğimiz 9 Şubat Cuma Günü Ankara’da çok önemli bir Çalıştay toplandı. Veteriner Hekimler Derneği ve İzmir Veteriner Hekimler Odasının birlikteliğinde düzenlenen bu toplantı bana göre çok yararlı oldu. Bu Çalıştay’da Dünyada 40 yıl öncesinden dile getirilen TEK SAĞLIK olgusunun Ülkemizde de artık filizlenmeye başladığını gördük. Türkiye’de her işte olduğu gibi Tek Sağlık konusunda da ilerlemenin yavaş olduğunu bilelim ve umudumuzu kaybetmeyelim. Ben şahsen bu konunun bir kartopu gibi giderek hızlı biçimde gelişeceğine inanıyorum. Bu çok önemli Çalıştay’ı düzenleyen her iki mesleki örgütümüzü de kutluyorum. Tek Sağlık olgusunun tohumunu Türkiye’de ekip filizlenmesini sağlayan başta Prof.Dr.Osman Yılmaz ve Veteriner Hekim Adnan Serpen olmak üzere İzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu üyelerine de şükranlarımı sunarım.
Türkiye’de Tek Sağlık olgusunun yerleşmesinin temel dayanaklarından birisi de Veteriner Halk Sağlığı konusunun bir akademik birim olarak Fakültelerimizde yer alması ve bir an önce lisans ve lisansüstü öğretime başlaması idi. Son Veteriner Fakültesi Dekanlar Toplantısında bu konuda da ilerleme sağlandı ve Veteriner Halk Sağlığının Bölüm adında yer alması ve Bölüme bağlı bir Anabilim Dalı çatısı altında örgütlenmesi kararlaştırıldı. Bu konuda emeği geçen başta Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rıfkı Hazıroğlu olmak üzere tüm dekanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak bu konu sürüncemede bırakılmamalı, bir an önce eleman yetiştirilerek lisans eğitimine başlanılmalıdır.
Çalıştay’ı anlamlı kılan husus ise rahmetli meslek büyüğümüz Doç.Dr.Osman Nuri Köçtürk’ün adını taşımasıdır. Osman Nuri Koçtürk ödün vermez bir vatan sever, katıksız bir meslek sever, büyük bir devrimci idi. Türkiye’de beslenme, veteriner halk sağlığı ve çevre konularında önemli çalışmalar yaptı. Emperyalizmin ülkemize dayattığı öğrencilerin A.B.D den gelen süt tuzu ile beslenmesine. radyo aktif maddeler kullanılarak geliştirilmiş buğday tohumlarına, doğum kontrolüne karşı idi. Özellikle çocuklarımızın karbonhidrattan zengin besin maddeleri ile değil de hayvansal proteinle beslenmesinden yana idi. Çevre konusunun bir gün önemli hale geleceğini elli yıl önceden ön görmüştü. Kendisi ile ilgili yazdığım ayrıntılı iki yazı grup arşivinden bulunabilir.
Yazımın sonunda Tek Sağlık Çalıştay’ında emeği geçenlere bir kez daha teşekkürlerimi sunar. değerli büyüğümüz Koçtürk Hocayı saygı,minnet ve rahmetle anarım.