Yavuz Dizdar’ın Vatan Gazetesindeki söyleyişinde başta tavuklar olmak üzere kimi hayvansal gıda maddeleri hakkında sarfettiği hiç bir bilimsel temele dayanmayan saçma sapan sözleri üzerine değişik meslektaşlarımızdan ve mesleki kesimlerden gelen haklı tepkiler beni son derece mutlu etti. Aynı şekilde sevgili Can Demir’in geçtiğimiz günlerde bal ve sucuklar konusunda Haber A Televizyonunda katıldığı deşifre programında kamuoyu oluşturmaya ve merkezi yönetimi harekete geçirmeye yönelik girişimlerinin sonuç vermesi de mesleğimiz adına kıvanç verici idi.Tüm bu olumlu gelişmeler Türkiye’de gıda güvenliği konusunun Veteriner Hekimlerin asli görevi ve uğraşı alanı olduğu konusundaki gerçeğin halkımız tarafından da iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından son derece anlamlıdır. Yıllardır gruplarda kimi zaman ortaya atılan bu tür mesnetsiz iddialara karşı mesleki tepkinin gösterilmediği konusunda eleştirel yazılar yazarız. Son iki gelişme bir bakıma bu algının gün geçtikçe kaybolduğunu ve artık tepkisiz bir meslek değil, her konuda ağırlığını koyan bir meslek olduğumuzu dosta düşmana göstermesi bakımından da önem taşımaktadır.

Her zaman yinelediğim gibi başta Gıda Güvenliği olmak üzere akademik yaşı bile 170 olan kutsal mesleğimizin omuzlarımıza yüklediği tüm görevleri halkımıza ne kadar çok duyurabilirsek saygınlığımız da o kadar çok artacak ve bu görevleri bizlere miras bırakan meslek büyüklerimizin ruhları da şad olacaktır.