16 Mayıs Cuma günü İstanbul’da mesleğimizin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir toplantıya, Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı’na katıldım.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu Çalıştay’ı organize eden Veteriner Halk Sağlığı Derneği’ne,Veteriner Hekimleri Derneği’ne, İstanbul Veteriner Hekimleri Odasına, İzmir Veteriner Hekimleri Odası’na ve Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu’na tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.
Cumhuriyetin kurulmasını izleyen yaklaşık altmış yılda Türkiye’de Veteriner Hekimliği Mesleği kamuda örgütlenmiş ve sadece koruyucu aşılama, mezbahada et muayenesi , suni tohumlama ve zootekni üzerine kurgulanmıştı. Türkiye’de 1980 li yılların başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi Veteriner Hekimliğinde de bir liberalleşme olgusu yaşanmış; serbest kesimde pet, büyükbaş hayvan ve suni tohumlama klinisyenliği; özel sektörde de yem, gıda, ilaç, tavukçuluk, çiftlik yönetimi alanlarında yoğun veteriner hekim istidamı yaşanmıştır. Veteriner Hekimliğinde Birinci Dönüşüm Hamlesi olarak nitelendirilen bu otuz yıllık gelişme ne yazıktır ki izlenen yanlış hayvancılık politikalar yüzünden bitme noktasına gelmiştir. Yaklaşık sekiz yıl önce Türk Veteriner Hekimliğinde İkinci Dönüşüm Hamlesinin fitili ateşlenmiştir. Veteriner Halk Sağlığı ve Tek Sağlık konulu bu hamlenin başlatılmasında İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Gurubu üyelerinin başta Prof.Dr.Osman Yılmaz, Veteriner Hekim Adnan Serpen ve Veteriner Hekim Dr.Arzu Temizyürek olmak üzere çok büyük emekleri geçmiştir. İstanbul’daki son toplantı uluslar arası bir nitelik kazanmakla bu çalışmaları yeni bir boyuta taşımıştır.Şahsi görüşüme göre Veteriner Halk Sağlığı ve Tek Sağlık konuları hem yıllardır boyunduruğundan kurtulamadığımız tarım kesiminden kopmamıza hem de insan sağlığına katkıda bulunmak suretiyle mesleğimizin toplumdaki saygınlığının daha da artmasına neden olacaktır.Bu arada toplantının düzenlenmesinde, konaklamalarda ve ağırlamalarda emekleri geçen sevgili arkadaşım Prof.Dr.Tahsin Yeşildere’ye ve VHSD Başkanı değerli meslektaşım Azmi Yüksel’e teşekkürlerimi sunarım.