Adı,Soyadı :  Hazım Gökçen

Doğum Yeri ve Tarihi: Ulukışla ( Niğde ), 20.05.1949

Adresi: Altınşehir Mah., 317.Sok.,4/11, Meliskent -1 Sitesi, Nilüfer-Bursa

e-Posta Adresi: hazimgokcen@gmail.com

Telefon: 0 532 4284269

Web Sitesi: www.hazimgokcen.net

A K A D E M İ K   F A A L İ Y E T L E R İ

1970- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezuniyet

1971- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Asistanlık

1976- “ Dr.Med.Vet. “ Unvanının Alınması

1982- “ Üniversite Doçentliği “ Unvanının Alınması

1982- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine Nakil

1988- “ Üniversite Profesörü “ Unvanının Alınması

İ D A R İ   F A A L İ Y E T L E R İ

1982-1985        Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı Başkanlığı

1983-1991        Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı

1985-1991        Hastalıklar ve Klinik bilimleri Bölüm Başkanlığı

1983-1991        Dekan Yardımcılığı

1982-1994        Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Dekanlık

1988-1991        Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Uludağ Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

E Ğ İ T İ M  –  Ö Ğ R E T İ M   F A A L İ Y E  T L E R İ

–    Ankara, Fırat, Selçuk ve Uludağ Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde Lisans ve

Lisansüstü Dersleri

–         Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veteriner Önlisans dersleri

–         Almanya Giessen Veteriner Fakültesinde ders ve konferans (1991)

–         Almanya Münih Veteriner Fakültesinde ders ve konferans (1995)

–         11 master, 7 doktora danışmanlığı

B İ L İ M S E L    F A A L İ Y E T L E R İ

–         Almanya Münih Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hormon Fizyolojisi Enstitüsünde bir yıl süre ile Araştırma Görevliliği

–         10 Araştırma Fonu, 7 Doktora danışmanlığı

Y A Y I N     F A A L İ Y E T L E R İ

–         112 adedi veteriner hekimliği ve hayvancılık konularında makale, 72 adedi bilimsel

makale, 41 adedi bilimsel kongre tebliği olmak üzere toplam 225 adet yayın

–         Üç adet tez

–         On beş adet Araştırma Projesi Kesin Raporu

–         Sekiz adet kitap

M E S L E K İ   F A A L İ Y E T L E R İ

–         Veteriner Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1975)

–         Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği (1978)

–         Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanlığı (1979)

–         Devlet Planlama Teşkilatı 5. Beş Yıllık Plan Hayvansal Üretim Komisyonu Üyeliği ve Tabii-Suni Tohumlama Alt Komisyon Başkanlığı

–         Dört kez Hayvancılık Kongresi Genel Sekreterliği

–         İki kez Veteriner Hekimliği Bilimsel Kongresi Genel sekreterliği

–         Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı

–         Dünya Hayvanları Koruma Cemiyeti “ Dansçı Ayıların Rehabilitasyonu Projesi “ Başkanlığı

–         Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi “ Dairy Herd Management “ Kursu

Ö Z E L   S E K T Ö R   F A A L İ Y E T L E R İ

–         Bio-Pharm Firması Ankara Temsilciliği ( 1995-1997 )

–         Gökçen Veteriner Hizmetleri Firma Sahipliği ( 1997-1999 )

–         Teknovet Ldt.Şti. ortaklığı ve Genel Müdürlüğü ( 1999-2001 )

U Z M A N L I K    K O N U L A R I

–         Genel hayvancılık ve veteriner hekimliği politikaları

–         Sığırlarda ve koyunlarda suni tohumlama

–         Reprodüksiyon ve Reproduktif Biyoteknoloji

B İ L D İ Ğ İ   Y A B A N C I   D İ L L E R

İyi derecede almanca, orta derecede ingilizce