VETERİNER HEKİMLİÐİN SORUNLARI ÜSTÜNE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Grubumuz haftalardır kamuda ve belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarının ve çalışma koşullarının düzeltilmesi ile ilgili önerileri tartışıyor.Öte yandan grubumuz sekreteryası kurumsal ve bireysel üyelerden bu konularda gelen önerileri toparlayıp içerikli bir metin hazırlayarak yeni oluşacak hükümete sundu.Kamuoyu oluşturmak konusunda yaptığımız bu çalışmalar hiç kuşkusuz çok değerli.Ancak,bu yolla bir sonuç alınabilir mi?Sanırım bu bağlamda hepimizin zihninde tereddütler var.

Ben bu konuda şimdiye değin grubumuzda hiç dillendirilmemiş bir öneride bulunmak istiyorum.Ancak daha önce, bir meslek büyüğümden duyduğum yaşanmış bir olayı sizlerle paylaşmayı arzuladım.Uzun yıllar önce bir tren kompartımanında iki genç veteriner hekim ile yaşlı bir zat seyahat ediyormuş.İki genç veteriner hekim uzun yolculuğu bizim bugün tartıştığımız konuları konuşarak geçirmişler.İnilecek istasyona gelindiğinde yaşlı zat özür dileyerek şunları söylemiş.” Çocuklar,istemeyerek kulak misafiri oldum.Ben emekli bir veteriner hekimim.Ne yazık ki,sizin tartıştığınız bu konuların aynısını biz de gençlik yıllarımızda tartışmıştık.Görüyorum ki o günden bugüne mesleğimizin sorunları hep aynı kalmış hiç değişmemiş “

Şimdi sözü daha uzatmadan önerime geçmek istiyorum.Yaşamımın on beş yılını meslek örgütlerinde,altı yılını da emekli olduktan sonra bir siyasal partinin ilçe,il ve merkez örgütünde çalışarak geçirdim.Bu uzun mesleki ve siyasi deneyimlerim bana sorunlarımızın meslek örgütleri temelinde değil de siyasal partiler temelinde çözülebileceğini öğretti.Sanırım buna en iyi örnek 60 lı yıllarda Orman Bakanlığının meslek örgütlerinin değil sadece iktidar partisinin üst düzey yöneticisi olan ve Meclis Başkanlığı da yapmış bir orman mühendisinin çabaları ile kurulmasıdır. Bu nedenledir ki,bir yandan mesleki örgütlenmemizi sağlamlaştırırken,bir yandan da meslek olarak siyasallaşmaya önem vermeliyiz.Veteriner hekimlik mesleği halkla ilişkilerinin yoğun olması nedeniyle Dünya’da siyasallaşmaya en yatkın bir meslektir.Almanya Bavyera Eyalet Meclisinde yıllar önce veteriner hekimler çoğunluğu oluşturunca %5’ lik kota konmak zorunda kalınmıştır.Yıllarca süren kamu kesimi ağırlıklı istihdam yapımız memurlara politika yasak olduğu için bu konuda bizi engelleyici bir faktör olmuştur.Ancak son yıllarda kimi olumlu gelişmeler de gözlenmektedir.Yıllardır bir siyasi partinin genel başkanı veteriner hekimdir. İki meslektaşımız meslek tarihimizde ilk kez 58.Hükümette bakan olarak görev almışlardır.Yine ilk kez bir veteriner hekim imkansızı gerçekleştirerek 59.Hükümette Tarım ve Köy İşleri Bakanı olmuştur.Bu dönem T.B.M.M de beş veteriner hekim milletvekili bulunmaktadır.Ancak çabalarımızın yetersiz kalmasından da gördüğümüz gibi bu sayı yeterli değildir.Bu konuda ister büyük hayvan ister pet klinikçisi olsun serbest çalışan tüm veteriner hekimlere büyük ve tarihi bir görev düşmektedir.Son seçimleri milat kabul ederek önümüzdeki beş yıllık sürede koşulları elverişli olan veteriner hekimlerin öncelikle benimsedikleri partilerin il,ilçe ve belde örgütlerinde görev almaları,sonra 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı,il genel meclisi üyeliği,belediye meclisi üyeliği gibi organlara aday olmaları ve son olarak ta önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili adayı olarak meclise girmeye çalışmaları kanımca en uygun çözüm olacaktır.Politika zaman ve para harcamayı gerektiren zor bir uğraştır.Ancak mesleğimizin sorunlarının çözümlenmesi de maddi kaygılar taşımayan idealist veteriner hekimlerin çabaları sonucu gerçekleşecektir.Saygılarımla, Prof.Dr.Hazım Gökçen