Son günlerde gruplarımızda yer alan ve mesleğimizin gündemini işgal eden kimi konulardaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Veteriner Fakültelerindeki İngilizce Eğitimi konusu son günlerin en çok tartışılan konusu oldu. Kimi meslektaşlarımız konunun lehinde,kimileri de aleyhinde görüş bildirdi. Bu konuda benim görüşüm şudur. Bence İngilizce eğitim ilkin yalnızca teklifi getiren ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş olan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde pilot uygulama olarak gerçekleştirilmelidir. Her hocanın İngilizce ders veremeyeceği ve her öğrencinin de İngilizce ders alamayacağı gerçeğinden hareketle İngilizce dersleri varsa o Ana Bilim Dalında yurt dışında doktorasını yapmış hocalar tarafından ayrı bir ders saatinde arzu eden öğrencilere verilmelidir.
Son günlerde gündemimize giren ve beni mesleğim adına çok sevindiren bir konu da Dekanlar Toplantısında oy birliği ile alınan Veteriner Fakültelerimizde Veteriner Halk Sağlığı Bölümleri ve Ana Bilim Dallarının kurulması kararı. Bu karar Türk Veteriner Hekimliğinin geleceği açısında atılmış son derece önemli bir adımdır. Öncelikle tüm Dekanlarımızı aldıkları bu karardan dolayı içtenlikle kutluyorum. Bu tarihi adımın atılmasında yıllardır yazılarıyla, konferanslarıyla, düzenledikleri toplantılarla bıkmadan usanmadan çaba gösteren, katkı sunan İzmir Veteriner Hekimleri Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu üyeleri Prof.Dr.Osman Yılmaz, Veteriner Hekim Adnan Serpen, Yard.Doç.Dr.Sibel Cevizci ve Dr.Arzu Temizyürek en büyük alkışı hak ediyorlar. Kendilerini kutluyor ve bu uğurdaki başarılarının devamını diliyorum. Şimdi sıra bu kararın Fakültelerimizde ivedilikle uygulanmasına ve gerek akademik örgütlenmenin gerekse ders müfredatlarının batıdaki örneklerine uygun ve bu konuda yıllardır emek veren adlarını yukarıda saydığım meslektaşlarımızın de görüşleri alınarak hayata geçirilmesine gelmiştir.
Laboratuvar ya da Deney Hayvanları Hekimliği konusu da geçtiğimiz günlerin tartışılan konuları arasında yerini aldı. Konuyu gruplarımızda tartışan meslektaşlarımız bu alanda kimi Tıp Fakültelerinde çalışma yapılırken bizde neden yapılmadığını haklı olarak sorguladılar. Bu tartışmaların ardından Dekanlar Toplantısında bu konunun bir ders olarak Veteriner Fakültelerinin müfredatlarına konması kararı bence çok olumlu oldu. İleride bağımsız bir Bilim Dalı olarak ta örgütlenebilir. Bu alanda yıllar önce Hacettepe Üniversitesinde adını şimdi anımsamadığım bir meslektaşımızın önemli çalışmaları oldu. Daha sonraları onun yanında yetişen değerli arkadaşım Prof.Dr.Ataman Güre bu konuyu devir aldı ve başarı ile yürüttü. Günümüzde de değerli meslektaşımız Prof.Dr.Osman Yılmaz İzmir 9 Eylül Üniversitesinde hem bu konudaki bir Akademik birimin başında hem de yapmış olduğu başarılı çalışmalarla bu konunun sürükleyicisi durumunda. Fakültelerimizde verilecek derslerin ve kurulacak tesislerin yine batıdaki benzerlerine uygun ve Ataman Hoca ile Osman Hocanın görüşlerinin de alınarak gerçekleştirilmesi gerekir.
Son olarak gruplarımızla ilgili bir hususa değinmek istiyorum.Baştan çok iyi giden grup çalışmalarımız bir ara katılımın az olması nedeniyle durgunluk yaşadı.Ancak,son günlerde gruplarımıza gelen yazıların çokluğu ve tartışmaların yoğunluğu ileriye dönük umutlarımızı artırıyor. Bu hususta emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor ve gerek haberleşme gerekse mesleki sorunlarımızın tartışılması konularında önemli bir platform olan gruplarımıza meslektaşlarımızın daha çok ilgi göstermelerini diliyorum.