Sırf Avrupa Birliği emretti diye; mesleki örgütlerimize doğru dürüst danışılmadan, Türk Veteriner Hekimliğinin çıkarları gözetilmeden, alelacele hazırlanmış Yönetmeliklere karşı Odalarımızın açtıkları hukuk savaşlarını destekliyor ve girişimcileri yürekten kutluyorum. Ancak, Sayın Hüseyin Dede’nin dediği gibi, Odalar yerine işin gerçek sahibi olması gerektiği halde Yönetmelikler konusunda hiç bir girişimde bulunmayıp suskunluğunu sürdüren Merkez Konseyini de göreve davet ediyorum. Mesleğimizin en hayati güncel konularında bilinmeyen bir nedenle suskun kalan Merkez Konseyi, meslektaşlarımızın sadece bir bölümünü o da nasıl etkileyeceği belli olmayan Mazot İndirimi konusu gündeme gelince sesini çıkarıyor. Zaten Petrol Şirketleri belli bir sürede kredi kartları ile belli miktarda Mazot alanlara bırakın %4 ü, %25 indirim uyguluyor. Ben bile mesleğini icra etmeyen bir emekli Veteriner Hekim olarak bu uygulamadan iki kez yararlandığıma göre her gün kilometrelerce yol kateden Serbest Veteriner Hekimlerin yararlanmamaları için hiç bir neden yoktur diye düşünüyorum. Öte yandan, Sayın Dr.Bülent Ilgaz’ın Mesleki Örgütlerimizin profesyonelleşmesi konusundaki görüşlerine aynen katılıyorum. Ancak, Oda Yönetim Kurulunda görev alan Veteriner Hekimlerin birine ya da bir kaçına belli bir ücret verilmesi yerine, Odanın günlük idari ve mali işlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri dışında bir kişi, özellikle daha önce Odalarda görev yapmış emekli meslektaşlarımızdan birisi İdari Müdür ya da Danışman unvanı adı altında ve hiç kuşkusuz yasal mevzuata da uygun olmak koşuluyla istihdam edilebilir. Bildiğim kadarıyla, Mesleki Örgütlerin hukuk ya da basın ilişkileri konusunda özel veya tüzel kişilerden hizmet almalarının önünde her hangi bir yasal engel de bulunmamaktadır.