öl 12 gün süreyle uygulanan 30 mg Florogestone acetate (FGA) içeren vaginal süngerler geri alındığında tümüne 600 IU PMSG enjekte edildi.Her iki uygulama döneminde östrus oranı %100 olarak bulundu.Tabii olarak tohumlanan koyunlarda doğum oranı anöstrus döneminde %80,üreme mevsiminde %76 oldu.