Cevat Naki Akkerman 1891 yılında Ankara’da doğmuştur. 1914 yılında Askeri Veteriner Mektebini bitiren Akkerman aynı zamanda Almanya’da Berlin Veteriner Yüksek Okulunda parazitoloji ihtisası yapmış ve Berlin Felsefe Fakültesinden mezun olmuştur. Yurda dönüşünde Askeri Veteriner Okulu parazitoloji asistanlığı ve şefliği ile Milli Müdafaa Vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı) Veteriner Dairesi Fen Şubesi Müdürlüğü (1920-27), Ziraat Vekaleti (Tarım Bakanlığı) mütehassıs müşavirliği ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü (1927-44) görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra bakanlıktan ayrılarak 1944-1946 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsünde biyoloji, Ankara Lisesinde de anatomi ve fizyoloji öğretmenliği yapmıştır. Akkerman önemli bir Kızılay gönüllüsüydü. Kızılay’da Ankara Merkez Başkanlığı (1924-39), Kızılay Genel Merkezi İdare Heyeti Üyeliği ve Vezne Murakıplığı görevlerinde bulunmuştur. Ankara’da Akkerman’ın adının verildiği aş evi yıllardır yoksullara hizmet vermektedir. Akkerman 1910-1917 yılları arasında İttihat ve terakki Cemiyeti Üyeliği yapmış bu arada Çanakkale Savaşına katılmıştır. Meslek büyüğümüz 1923-1933 yılları arasında Türkocağı Ankara Şubesi Başkan Vekilliği yapmıştır. Cevat Naki Akkerman 1942-1949 yılları arasında Veteriner Hekimler Derneği Başkanlığını yürütmüştür. Siyasete de atılan Akkerman 1946-1950 yılları arasında Sekizinci Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Baytar Talebe Mecmuasını ilk çıkaranlardandır. Cevat Naki Akkerman 08-11-1986 yılında vefat etmiştir.