Değerli meslektaşlarım, İzmir Karşıyaka Belediyesi tarafından büstü
yaptırılan, mesleğimizin efsane isimlerinden,Türkiye’de veteriner halk
sağlığı ve çevre sağlığı konularını ilk kez dile getiren rahmetli
meslek büyüğümüz Doç.Dr.Osman Nuri Koçtürk’ün yaşam hikayesini ve
eserlerini bu grupta yer alan çok sayıda paylaşımdan öğrendik. Ben bu
yazımda, kendisi ile tanışmak onuruna erişmiş bir kişi olarak onunla
ilgili bir iki anımı, özellikle genç meslektaşlarımızın onu daha
yakından tanımasını sağlamak adına aktarmak istiyorum. Öncelikle şunu
belirteyim ki, Koçtürk Hoca ülkesini ve mesleğini çok seven bir
insandı. Katıldığı mesleki toplantılarında söz alıp uzun uzun
mesleğimizin ve Ülkemizin sorunlarını geniş bir gelecek perspektifi
ile ele alır, büyük bir ileri görüşlülükle çağının çok ötesine uzanan
çözüm önerilerini sıralardı. Örneğin, daha 1970 li yıllarda Türkiye’de
henüz kimsenin adını bile bilmediği ekoloji konusunda coşkulu
konuşmalar yapar, çok iyi kullandığı ses tonu ve vücut dili ile
ilgilileri ve meslek örgütlerini uyarırdı. Bir mesleki toplantıda, ”
Ey fakülte hocaları, çevre sağlığı ileride insanlığın en büyük sorunu
olacak. Ne yapın edin bu konuyu fakültelerde ders olarak okutun ve bu
konu üzerinde araştırmalar yapın. Yoksa, mesleğimizin temel
konularından birisi olan çevreyi başka mesleklere kaptırırsınız ” diye
haykırdığını çok iyi hatırlıyorum. Ben,1978 yılında yapılan
Hayvancılık Kongresinde Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri olarak görev
yapıyordum. O kongreye mahsus olmak üzere tebliğleri çağrılı olarak ve
ücret karşılığında dağıtmış, Koçtürk Hoca’ dan da bir tebliğ
hazırlamasını rica etmiştik. Tebliği verdiğimiz tarihin üzerinden daha
iki gün geçmemişti ki Hoca elinde bir metinle Fakültedeki odama
gelerek tebliği hazırladığını ve parasını hemen istediğini söyledi.
Ben de ” Hocam, niye bu kadar acele ediyorsunuz, tüm tebliğlerin
tesliminden sonra paraları vereceğiz ” deyince, ” Oğlum, benim bu
parayı barda, pavyonda yiyeceğimi sanma, alacağım para ile Yurt
dışından çevre sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili kitaplar
getirteceğim ” demişti. Koçtürk Hoca, 1960 li yılların sonunda
televizyon yayını olmadığı için radyoda beslenme konusunda programlar
hazırlar ve anonsu “Beslenme Uzmanı Osman Nuri Koçtürk” olarak
yapılırdı. Ben de o yıllarda genç bir Veteriner Fakültesi öğrencisi
olarak programlarını ilgi ile dinler, kendisini ismen tanır, ancak
Veteriner Hekimi olduğunu bilmezdim. Yıllar sonra onu tanıyıp
Veteriner Hekim olduğunu öğrendiğimde kendisine ” Hocam, neden radyo
programlarınızda Veteriner Hekimi olduğunuzu söylemiyordunuz? ” diye
sorunca, ” Oğlum benim meslek sevgimi mi sorguluyorsun? Ben mesleğimi
senden daha çok severim. Ancak o yıllarda Veteriner Hekimi olduğumu
söylesem bana program yaptırmazlardı ” demişti. Gerçekten de o
yıllarda Veteriner Hekimi denince sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen
bir meslek mensubu akla gelirdi. Bugünkü çalışma alanlarımızın
genişliğini göz önüne aldığımızda yıllar itibariyle mesleğimizdeki
somut gelişmeyi daha da kolay anlayabiliriz.
Sonuç olarak, Veteriner Hekimi Doç.Dr. Osman Nuri Koçtürk
yaşadığı çağın çok ilerisinde bir kişi idi. Kendisi bu özelliğini,
“Ben Dünya’ya çok erken gelmişim ” diye tanımlardı. Protest kişiliğini
ise Şeyh Bedrettin ile özdeşleştirirdi. Son sözüm Veteriner Hekimliği
Tarihçisi hocalarımıza olacak. Lütfen, Koçtürk Hocayı ve mesleğimize
büyük hizmetleri dokunmuş meslek büyüklerimizi öğrencilerinize
tanıtın. Saygılarımla,