Meslek tarihimize adını altın harflerle yazdırmış olan büyüklerimizi hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla başlattığımız yazı dizisinin bu bölümünde sizlere, ne yazık ki meslektaşlarımız tarafından yeterince tanınmayan fakat kısa sayılacak ömrüne Ülkesi ve Türk Veteriner Hekimliği adına yapmış olduğu çok değerli hizmetleri sığdıran Siyasetçi ve Veteriner Hekimi Hasan Ali Türker’i tanıtmak istiyorum.
Rahmetli Hasan Ali Türker 1916 yılında Balıkesir’in Savaştepe İlçesinde dünyaya gelir. İlk ve orta öğretimini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra kaydolduğu Balıkesir Lisesini 1935 yılında bitirir. Daha sonra Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesine girerek başarılı bir öğretim döneminden sonra 1939 yılında mezun olur. Askerlik görevinden sonra İzmit’te meslek hayatına başlayan Hasan Ali Türker daha sonra Konya, Balıkesir ve Samsun İllerinde Veteriner Hekimi olarak görev yapar. Bu arada Zootekni ve Yetiştirme Hastalıkları konusunda ihtisas yapar. Samsun’dan sonra Ankara’da görevlendirilen Hasan Ali Türker oradan da Tarım Bakanlığı tarafından bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletlerine gönderilir. Amerika dönüşü Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünde Salgın Hastalıklar Şube Müdürü olarak görevlendirilir. Hasan Ali Türker 1961-63 ve 1965-67 yıllarında iki dönem Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı olarak görev yapar. Ayrıca Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Üyeliği görevinde de bulunur. Hasan Ali Türker 27 Mayıs İhtilalinden sonra kurulan Cumhuriyet Senatosunun 1961 yılında yapılan ilk seçimlerinde Balıkesir Senatörlüğüne seçilir. 1963 yılında yapılan Senato Yenileme Seçimlerini de kazanarak tekrar Balıkesir Senatörü olur. Bu arada Cumhuriyet Senatosu Bütçe-Plan Komisyonu Başkanlığı gibi çok önemli bir görevi de başarıyla sürdürür. Senatörlüğü devam ederken 1 Aralık 1967’ da vefat eder. Hasan Ali Türker kıymetli meslektaşımız Doç.Dr.Sevinç Türker’in de babasıdır.
Hasan Ali Türker Ülkesini ve mesleğini çok seven bir insandı. Hayvancılığın, Türkiye’nin kalkınması ve sanayileşmesinde çok önemli bir yeri olduğunu savunur, hayvansal ürünlerde üretim ve tüketim dengesinin sağlanmasının halkın sağlıklı beslenmesine olan katkısını sürekli vurgular, hayvancılıktaki verim artışının iyi düzenlenmiş bir sosyal politika ile desteklenmesi halinde ulusal refahın artacağına inanırdı. Meslek sevgisi o kadar büyüktü ki, Senato Üyesi iken Hayvancılık Kongresine gelmeyip bir Otelin açılış törenine katılan Parti Genel Başkanını eleştirdiği için Tarım Bakanı olarak Cumhurbaşkanına gönderilen Bakanlar Kurulu Listesinden adı çıkarılmıştı. Veteriner Hekimleri Derneği Başkanlığı, Konsey Üyeliği ve Cumhuriyet Senatosu Üyeliği sırasında hem Ülkesi, hem de mesleği adına çok önemli hizmetlerde bulundu. Bunlardan en önemlisi Veteriner Hekimlerinin özlük hakları ile ilgilidir. Devlet Personel Yasası çıkmadan önce memurlar barem usulüne göre maaş alıyorlardı. Barem usulünde maaşlar oldukça düşüktü. Hele Veteriner Hekimlerin maaşları öteki Devlet memurlarına göre daha da azdı. Rahmetli Türker, Senato Üyesi olarak verdiği bir yasa teklifi ile Veteriner Hekimlerine maaşlarına ilave olarak 1000 TL tazminat ödenmesini sağladı. Böylece ilçede Veteriner Hekimi Kaymakamdan, ilde Veteriner Müdürü Validen daha fazla maaş alır duruma geldi. Doğal olarak bu durum kamu çalışanları arasında Veteriner Hekimlere önemli bir ayrıcalık sağladı. Ben de, mezun olur olmaz maaşıma ilave olarak bu tazminatı almıştım. Rahmetli Türker’in meslek adına yaptığı diğer önemli bir hizmet de 1963 yılında çıkarılan Tübitak Yasasının Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında verdiği bir önergenin kabul edilmesi ile taslakta yer almayan Veterinerlik ve Hayvancılık Grubunun Tübitak bünyesinde kurulmasını sağlamasıdır. Bu bağımsız grup yıllar boyunca özellikle Veteriner Hekimi araştırmacılara büyük katkılar sağlamıştır. Öte yandan, Senato Üyeliği sırasında Kars’ta ve İzmir’de Veteriner Fakültesi kurulması için yasa teklifi vermiştir. Samsun’da bir Aygır Deposunun, Ankara’da da Şap Enstitüsünün kurulması konusunda çok büyük çabaları olmuştur.
Hasan Ali Türker’in hayatı, mesleğini çok seven bir siyasetçinin mesleği adına neler yapabileceğini gösteren bir ayna gibidir. Kısaca özetlemek gerekirse Hasan Ali Türker, mesleğinin önemine ve toplumsal gücüne hep inanmış, mesleğini her ortamda savunmuş ve sahiplenmiş bir kişi idi. Değerli meslek büyüğümüzü minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.