1900 yılında Gelibolu’da doğan Prof.Dr.Nevzat Tüzdil ilk öğrenimini Üsküp’te, orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış ve 1920 yılında İstanbul Yüksek Baytar Mektebi’nden mezun olmuştur. İstanbul’da Fatih, Tophane ve Karaağaç mezbahalarında veteriner hekim olarak çalışmış, 10 Ocak 1925 de Ziraat Bakanlığı tarafından ihtisas yapmak üzere Almanya’ya gönderilmiştir. Almanya’da bulunduğu sırada Hannover Veteriner Fakültesinde doktora yapmış, Berlin Parazitoloji Enstitüsü ile Hamburg Tropen Enstitülerinden dört adet ihtisas belgesi almıştır. Yurda dönüşünden sonra, 1929 yılında İstanbul Yüksek Baytar Mektebi parazitoloji ve tıbbi hayvanat öğretmen yardımcılığına ve laboratuvar şefliğine tayin edilmiş, ayrıca Yüksek Orman Mektebi parazit ve hayvanat öğretmenliğine atanmıştır. Okulun 1933 yılında Ankara’ya nakli ile Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi Parazitoloji Enstitüsü Şefliği görevine başlamıştır. Bu arada 1937 yılında doçentliğe, 1943 yılında da profesörlüğe yükselmiştir. Tüzdil, Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesine katılımından sonra yeni kurulan Protozooloji, Artropodoloji ve Paraziter Hastalıklarla Savaş Kürsüsünün başına geçmiş ve ölümüne kadar bu görevini sürdürmüştür. Veteriner Fakültesinde kendi kürsüsü dışında 1950-1960 yılları arasında Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü profesörlüğüne vekalet etmiştir. Tüzdil, üniversite kontenjanından faydalanarak bilimsel konferans ve toplantılara katılmak üzere birçok defa Avrupa’ya gitmiş, inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı onayı ile uluslararası veteriner hekimliği kongrelerine katılmıştır. Parazitoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji ile de ilgilenmiş ve bu konudaki toplantılarda Türkiye’yi temsil etmiştir. Nevzat Tüzdil 1965 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.  

Nevzat Tüzdil’in kitap, broşür, bilimsel makale, mesleki dergilerde ve gazetelerde güncel yazılar, radyolarda röportajlar, yurt içinde ve dışında konferanslar olmak üzere 200 ü aşkın yayını bulunmaktadır. Bunlar arasında Baytar Mecmuasındaki 12, Türk Baytarlar Cemiyeti Mecmuasındaki 5, Türk Baytarlar Birliği Dergisindeki 3, Türk Veterinerler Cemiyeti Dergisindeki 9, Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisindeki 17, İstanbul Mecmuasındaki 43 yazısı sayılabilir. Nevzat Tüzdil’in; Mezbahalarda Parazitoloji Tatbikatı (1936), Hayvanlarda Uyuz (1933), Genel Sağlık ve Yurt Ekonomisiyle İlgili Paraziter Hastalıklar (1946), Türk Veteriner Hekimliği Tarihi (1955), Türkiye Kasaplık Hayvanlarında Gangylonema, Radyoda ve Halk Evlerindeki Söylediklerim, Veteriner Otopsi Bilgisi adlı kitapları vardır.