Doç.Dr.Osman Nuri Koçtürk 1918 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesinden mezun olduktan sonra Askeri Veteriner Akademisi’nde asistanlığa başladı ve biyokimya uzmanı oldu. Amerika’nın Missouri Üniversitesi’nde vitaminler, mineraller ve amino asitler üzerinde çalışmalar yaptı. Yurda dönüşünde Askeri Biyoloji Enstitüsü uzmanlığı, Askeri Veteriner Akademisi Biyokimya Kürsüsü Baş Asistanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Tıp Fakültesi Biyokimya Kürsüsü’nde önce uzman sonra gıda kontrolü ve hijyen doçenti oldu. Çoğu gıda ve beslenme konularında olmak üzere 70 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır.
Rahmetli Koçtürk’ü yakından tanıma olanağına sahip şanslı kişilerden biriyim. O’nu, gerek o dönemde televizyon olmadığı için radyoda yaptığı beslenme programlarından gerekse mesleki toplantılarda yaptığı ateşli konuşmalardan tanımış ve çok taktir etmiştim.Tam bir meslek sever, vatan sever, milliyetçi ve anti emperyalist Türk aydını idi. Amerika Birleşik Devletleri’nin okullara dağıtılması için gönderdiği süt tozuna, beslenmemizi dışa bağımlı kılmak için ektirmek istediği radyoaktif elementle işaretlenmiş hibrit Sonora-64 buğday tohumuna ve yine A.B.D nin güçlenmemizi engellemek için dayattığı doğum kontrolüne karşı idi. Bu görüşlerini her türlü platformda o arada da mesleki toplantılarda ateşli biçimde savunur, hiç bir güçten çekinmeden cesaretle dile getirirdi. Rahmetli Koçtürk aynı zamanda şimdi dillerden düşmeyen gıda ve çevre güvenliği ile tek tıp-tek sağlık olgularını Türkiye’de ilk dile getirenlerden idi. Her katıldığı toplantıda bir gün çevre sağlığının ve gıda güvenliğinin Türkiye’de çok önemli konular haline geleceğini, çevre ve veteriner halk sağlığı konularının fakültelerimizde bir ders konusu olarak ele alınmasını defalarca dile getirirdi.. Ama ne yazıktır ki Ankara Veteriner Fakültesi Biyokimya Kürsüsüne yaptığı başvuru sırf siyasi görüşlerinden dolayı kabul edilmedi. Buna rağmen mesleğine küsmedi, her toplantıya katılarak meslek severliğini gösterdi. Uzun yıllar çalıştığı Tıp Fakültesinden emekli olduktan sonra kimi sendikalarda danışman olarak görev yaptı, çok sayıda kitap ve makale yayınladı.
Ben bu yazımda, kendisi ile tanışmak onuruna erişmiş bir kişi olarak onunla ilgili bir iki anımı, özellikle genç meslektaşlarımızın onu daha yakından tanımasını sağlamak adına aktarmak istiyorum. Ben,1978 yılında yapılan Hayvancılık Kongresinde Düzenleme Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapıyordum. O kongreye mahsus olmak üzere tebliğleri çağrılı olarak ve ücret karşılığında dağıtmış, Koçtürk Hoca’ dan da bir tebliğ hazırlamasını rica etmiştik. Tebliği verdiğimiz tarihin üzerinden daha iki gün geçmemişti ki Hoca elinde bir metinle Fakültedeki odama gelerek tebliği hazırladığını ve parasını hemen istediğini söyledi. Ben de ” Hocam, niye bu kadar acele ediyorsunuz, tüm tebliğlerin tesliminden sonra paraları vereceğiz ” deyince, ” Oğlum, benim bu parayı barda, pavyonda yiyeceğimi sanma, alacağım para ile Yurt dışından çevre sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili kitaplar getirteceğim ” demişti. Koçtürk Hoca, 1960 li yılların sonunda televizyon yayını olmadığı için radyoda beslenme konusunda programlarhazırlar ve anonsu “Beslenme Uzmanı Osman Nuri Koçtürk” olarak yapılırdı. Ben de o yıllarda genç bir Veteriner Fakültesi öğrencisi olarak programlarını ilgi ile dinler, kendisini ismen tanır, ancak Veteriner Hekimi olduğunu bilmezdim. Yıllar sonra onu tanıyıp Veteriner Hekim olduğunu öğrendiğimde kendisine ” Hocam, neden radyo programlarınızda Veteriner Hekimi olduğunuzu söylemiyordunuz? ” diye sorunca, ” Oğlum benim meslek sevgimi mi sorguluyorsun? Ben mesleğimi senden daha çok severim. Ancak o yıllarda Veteriner Hekimi olduğumu söylesem bana program yaptırmazlardı ” demişti. Gerçekten de o yıllarda Veteriner Hekimi denince sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen bir meslek mensubu akla gelirdi. Bugünkü çalışma alanlarımızın genişliğini göz önüne aldığımızda yıllar itibariyle mesleğimizdeki somut gelişmeyi daha da kolay anlayabiliriz.
Sonuç olarak, Veteriner Hekimi Doç.Dr. Osman Nuri Koçtürk yaşadığı çağın çok ilerisinde bir kişi idi. Kendisi bu özelliğini, “Ben Dünya’ya çok erken gelmişim ” diye tanımlardı. Protest kişiliğini ise Şeyh Bedrettin ile özdeşleştirirdi. Son sözüm Veteriner Hekimliği Tarihçisi hocalarımıza olacak. Lütfen, Koçtürk Hocayı ve mesleğimize büyük hizmetleri dokunmuş büyüklerimizi öğrencilerinize tanıtın. Saygılarımla,

Yorum yaz