Şehit Binbaşı Ahmet Bey 1890 yılında Konya’da doğdu. 1912 yılında askeri veteriner okulundan mezun oldu ve balkan savaşı’na katıldı. 1914 yılında askeri veteriner okulu bakteriyoloji asistanlığına atandı. Birinci dünya savaşı çıkınca Çanakkale ve ikinci Kafkas orduları grup komutanlığı ile şark cephesinde görev aldı. 5 şubat 1919 tarihinde askeri veteriner okulu bakteriyoloji laboratuvar şefliğine atandı. Askeri ve sivil veteriner okullarının birleştirilmesiyle oluşturulan yüksek veteriner okulunda bakteriyoloji ve bulaşıcı hastalıklar öğretmenliği, aynı zamanda askeri veteriner uygulama okulunda ise bakteriyoloji öğretmen yardımcılığı görevine başladı. Kurtuluş savaşına katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Konya askeri bakteriyoloji kurumunu kurarak bir yıl müdürlüğünü yaptı. Bir yıl sonra askeri veteriner uygulama okuludaki eski görevine döndü ve yaşamının sonuna dek bu kurumdaki görevini sürdürdü. Binbaşı Ahmet Bey daha okul sıralarında ruam’la ilgilenmeye başlamıştı. Bu yüzden arkadaşları ona ‘Ruam Ahmet’ adını vermişlerdi. Balkan Savaşından dönen ordu hayvanları Selimiye Kışlası’na alınmışlardı. O zamanlar Selimiye Kışlası’nın hayvan revirleri askeri veteriner okulunun klinikleri olarak da kullanılıyordu. Bu hayvan revirlerindeki ruam olaylarının çokluğu ve ortaya koyduğu acıklı durum binbaşı Ahmet Bey’in ruam üzerinde çalışma kararını vermesine en etkili nedenlerden birisini oluşturmuştur. Çalışmaları sırasında ruam mikrobu kendisine de bulaşmış ve 2 nisan 1928 tarihinde şehit olmuştur.