Süt ineklerinin doğumdan yaklaşık iki ay önce sütten kesilmesi süreci olarak tanımlanan kuru dönem aslında bir süt verme döneminin sonu değil tam aksine yeni bir süt verme döneminin başlangıcı sayılmalıdır. İnekler yemleri azaltılarak ve sütleri sağılmayarak kuru döneme alınırlar. Kuru dönemin yararları şöyle sıralanabilir.
1- Kuru dönemde işkembe dinlenmeye alınır. İşkembe bir süt sağım dönemi boyunca hayvanın yediği tonlarca yemi parçalamak ve sindirmekten çok yorulur. Bu arada sindirimi sağlayan hücreler bu ağır yükü kaldırmaktan dolayı tahrip olur. İşte ineğin vücudu kuru dönemde hem dinlenir hem de sindirimi sağlayan hücreleri yeniler.
2- Bir sağım dönemi sonucunda, işkembede bulunan ve yemlerin parçalanarak sindirilebilir besin maddelerine ayrışmasını sağlayan faydalı bakterilerin sayısında bir azalma olur. İşte kuru dönem bu bakterilerin sayılarının artması ve gelecek süt verme dönemine hazırlanabilmesi için önemli bir fırsattır,
3 – Bir sağım dönemi boyunca tonlarca litre süt üreten ve bu üretim sürecinde içinden tonlarca litre kan geçen memeler aşırı derecede yıpranır. Bu arada, meme içindeki keseciklerde bulunan ve süt üreten hücrelerin bir bölümü harap olur ve ölür. İşte memeler kuru dönem boyunca hem gelecek süt verme döneminde özellikle de ağız sütü üretiminde kullanmak üzere vitamin ve mineral depo ederler, hem de süt üreten hücreleri yenilerler. Böylece memeler kendilerini doğumdan sonra başlayacak yeni süt verme dönemine hazırlamış olurlar.
4 – Anne karnındaki buzağının gelişiminin yaklaşık %60-70 i kuru dönemde oluşur. Bu dönemde süt üretimi söz konusu olmadığı için anne yemiş olduğu yemlerden aldığı enerjiyi sadece yaşaması ve karnındaki yavruyu büyütmek için harcar.
5 – Kuru dönemde süt üretilmediğinden ineğe koruyucu aşılamalar, vitamin enjeksiyonları ve meme içi koruyucu ilaç uygulamalar rahatlıkla yapılabilir.
6 – Kuru dönemde gebe ineğe uygulanacak besleme rejimi, ineğin rahat doğum yapması, doğumdan sonra kendisinin ve buzağısının çeşitli hastalıklara maruz kalmaması için çok önemlidir. İnek kuru dönemde usulüne uygun olarak beslenmezse; güç doğum, sonunu atamama, doğum felci, döl tutmama, meme iltihabı, rahim iltihabı, şirdenin yer değiştirmesi, ketozis, ayak ve tırnak iltihabı gibi hastalıkların meydana gelme ihtimali artar. Kuru dönem beslemesinin esasını hayvanı şişmanlatmamak, ortalama bir vücut kondisyonunda tutmak oluşturur. Bunun için de ineğe enerjisi yüksek yemler vermemek gerekir. Onun yerine ineğe bol miktarda kaliteli yeşil ve iyi kurutulmuş kaba yemler verilmelidir. Kurudaki ineğe sekiz kiloya kadar iyi kaliteli silaj verilebilir. Kalsiyumdan kesin olarak kaçınmak gerekir. Bu nedenle de, kurudaki ineğe yüksek kalsiyum içeren yonca verilmez. Kurudaki ineklere fazla olmamak şartıyla saman verilebilir. Saman, işkenbedeki faydalı bakterilere iyi geldiği gibi mide ekşimesini de önler. Önemli bir konu da kuru dönemdeki inekleri, doğumdan sonra yiyeceği süt yemine aşamalı olarak alıştırmaktır. Bunun için, azdan başlanarak kuru dönem sonunda dört kiloya kadar çıkılabilir.
Kuru dönem bakımı ve beslenmesi ineklerin verimliliği, buzağıların sağlığı ve işletmenin karlılığı açısından çok büyük bir önem taşır. O nedenle yetiştiricilerin kuru dönemde ineğe azami özeni göstermeleri şarttır.