SÜT İNEKLERİNDE KARLILIĞIN ESASLARI

1. Barınağa Fazla Para Harcama.
– Paranı çimentoya, demire yatırma.
– Kapalı, betonarme ahırdan kesinlikle vaz geç.
– Yarı açık ahır yap.
– Yan taraflara duvar çekme.
2. Barınak Konforuna Özen Göster.
– Ahırı kuru ve temiz tut.
– Ahırı iyi havalandır.
– Her ineğe ayrı yatma yeri hazırla.
– Altlığa önem ver.
– Yemliği ve suluğu ulaşılabilir yere yap,
– Her ineğe yeterli gezinme alanı sağla.
– İneklere temiz su ver.
– Yemlikten yemi eksik etme.
3. Damızlıkları Doğru Seç.
– Uygun ırkı seç.
– Mümkünse damızlığı kendin yetiştir.
– Damızlığı hastalıksız işletmelerden al.
– Ahıra koymadan inekleri karantinada beklet.
4. İşinin Başında Ol.
– İşini severek yap.
– Her gün ahırda ol.
– Hayvanlarını iyi gözle.
– Bakıcıya güvenme.
5. Yemini Kendin Yap.
– Kaba yemini kendin üret.
– Silaj yap.
– Kaba yemini ve silajını küflendirme.
– Kaba yemin boyu çok kısa ya da çok uzun olmasın.
– Dane yemi un haline getirme.
– Yeşil yemi soldurmadan yedirme.
6. Ucuz Değil Uygun Sperma Kullan.
– Spermaya verdiğin paraya acıma.
– Veteriner hekimine danış.
– Asla boğa kullanma.
7. Düzgün Kayıt Tut.
– Günlük süt verimlerini kaydet.
– Hastalıkları kaydet.
– Tohumlamaları kaydet.
– Kızgınlıkları kaydet.
– İlaç ve aşıları kaydet.
– Kar zarar hesabı yap.
8. Biyogüvenlik Önlemleri Al.
– Ahıra herkesi sokma.
– Sineklerle ve kemirgenler ile mücadele et.
– Ahır kapısına ilaçlı veya kireçli paspas koy.
– Arabalar için ilaçlı banyo hazırla.
– Ahırı belli aralıklarla mikroplardan arındır.

9. Memeleri Hastalandırma.
– Kuru dönem beslenmesine dikkat et.
– Kuru dönemde memeye ilaç ver.
– Kurudaki ineğe selenyum ve E-vitamini ver.
– Memeyi kuru ve temiz tut.
– Mastitis aşısını yaptır.
– Sağım hijyenine dikkat et.
– Sağımda ön ve son daldırma uygula.
– Sağım makinesinin memeliklerini temiz tut.
– Sağım makinesinin vakumunu iyi ayarla.
– Sağımdan sonra mümkünse ineği bir saat yatırma.
10. Stresle Mücadele Et.
– Sıcakta inekleri fan ve duşlarla serinlet
– Yemini, yerini ve bakıcısını sık sık değiştirme.
– Nakliyattan sonra takviye gıda ver.
– İneği yemsiz bırakma.
11. Kuru Döneme Özen Göster.
– İneği şişmanlatma.
– Memelere ilaç ver.
– Aşıları yaptır.
– Kesif yemi ve silajı az ver.
– Bol kaliteli kuru ot yedir.
– Yonca yedirme.
– Yüksek dozda D3 vitamini iğnesi yap.
– Selenyum ve E-vitamini ver
12. Koruyucu Aşıları Yaptır.
– Koruyucu hekimliğe özen göster.
– Şap ve brusella aşılarını ihmal etme.
– Öksürük ve ishal aşılarını yaptır.
13. Düveyi Zamanında Tohumlat.
– Düveyi on dört aylıkken tohumlat.
– Ağırlığı 375 kilodan az olmasın.
14. Doğum Olayına Önem Ver.
– Uygun sperma kullan.
– Doğuma yakın ineği özel bölüme al.
– Doğum bölümünü kuru ve temiz tut.
– Doğum bölümünün altına kalın altlık ser.
– İki saat doğuma müdehale etme.
– İki saat sonra doğum olmazsa veteriner hekimi çağır.
– İnek sonunu atmamışsa müdehale etme.
15. Buzağıları Öldürme.
– Buzağıyı iyice kurula.
– Ağzını, burnunu temizle.
– Ağız sütünü mutlaka içir.
– Göbeği bağla ve dezenfekte et.
– Buzağıyı annesinden ayır.
– Buzağıya anti serum iğnesi yap.
– Buzağıyı bireysel kulübelere al.

16. Lohusalığa Özen Göster.
– Bol kesif yem ver.
– Kaliteli kuru ot ve silaj yedir.
– Süte harcadığı vitamin ve mineralleri takviye et.
– Bir buçuk ay tohumlama.
17. Yılda Bir Buzağı Almaya Çalış.
– Lohusalıktan sonra kızgınlıkları iyi takip et.
– Döl verimi bozukluklarını gider.
– Uygun zamanda tohumlat.
18. Ayak ve Tırnak Bakımına Önem Ver.
– Kuru dönem beslenmesine dikkat et.
– Yılda iki kez bakım yap.
– Gübre ile çok temas ettirme.
19. Yeniliklere Açık Ol.
– Babadan kalma usulleri bırak.
– Bilime güven..
– Yeni teknikleri kullan.
– Mümkünse teknik bir danışman tut.
20. Örgütlenmeye Önem Ver,
– Bir kooperatife üye ol.
– Sütünü mamul maddeye dönüştür.