Suni tohumlama herşeyden önce Dünyanın bilinen en eski biyoteknolojik yöntemidir. Adında suni kelimesi bulunsa da suni tohumlama kesinlikle doğal olmayan bir teknik değildir. Suni tohumlama, doğada hayvanlar arasında sürekli olarak cereyan eden çiftleşme olayına bir insan ve bir alet yardımıyla yapılan müdehale olarak tanımlanabilir. Daha doğrusu bir boğadan alınan ve ince plastik tüpler içerisinde usulüne uygun olarak dondurulan spermanın özel bir alet vasıtasıyla ineğin üreme kanalına verilmesinden ibaret bir tekniktir. Ayrıca suni tohumlama günümüzde gerek sperma, gerekse malzeme üretimi ve satışı açısından Dünya çapında yaygınlaşmış bir endüstriyel faaliyettir. Suni tohumlamanın hayvan ıslahında, döl tutmayı engelleyen üreme hastalıklarının önlenmesinde ve verimlerin artırılmasında çok büyük faydaları vardır. Bir örnek vermek gerekirse, suni tohumlama sayesinde Türkiye’de son otuz yılda sağılan inek başına süt verimi tam üç kat artmıştır. Bu anlamda suni tohumlama hayvancılığın vaz geçilmezi, olmazsa olmazıdır. Suni tohumlama yetiştiricileri boğa besleme zahmet ve külfetinden kurtardığı gibi boğalardan geçmesi olası kimi hastalıklara karşı da inekleri korur. Kısacası suni tohumlama bir koruyucu hekimlik yöntemidir.
Suni tohumlamada insan, hayvan ve teknik olmak üzere üç faktör söz konusudur. İnsan, ineğin kızgınlığını tespit eden bakıcı ya da hayvan sahibi ile tohumlamayı yapan veteriner hekimini; hayvan, sperması kullanılan boğayı ve üreme sağlığı yerinde bir ineği ya da düveyi; teknik ise tohumlamada kullanılan yöntemi ifade eder. Kızgınlığı doğru tespit edilen üreme sağlığı yerinde bir ineğin deneyimli bir veteriner hekimi tarafından zamanında ve kaliteli bir boğanın sperması ile tekniğine uygun olarak tohumlanması halinde yavru almamak diye bir durum söz konusu değildir.
Türkiye, Dünyada suni tohumlamanın Rusya’dan sonra uygulandığı ikinci Ülkedir. Cumhuriyetten hemen sonra uygulanmaya başlanan suni tohumlamadan başlangıçta özellikle Marmara Bölgesindeki düşük verimli sığır ve koyunların ıslahında yararlanılmıştır. Araya İkinci Dünya Savaşının girmesiyle uzunca bir süre kesintiye uğrayan suni tohumlama faaliyetleri 1948 yılından itibaren halk elindeki sığır ve koyunlarda yaygın olarak yeniden başlamıştır. Üzülerek söylemek gerekir ki, yürütülen tüm iyi niyetli çabalara karşın Türkiye’de suni tohumlama günümüzde arzu edilen düzeye bir türlü ulaşamamıştır. Özet olarak söylemek gerekirse, halen Türkiye’deki sığırlarda uygulanmakta olan bu teknikte hem tohumlanan inek ve düve sayısı azdır, hem de elde edilen dölverimi düşüktür. Sayı azlığında, Türkiye’nin özellikle doğu bölgelerindeki hayvan sayısı yoğun illerde çeşitli nedenlere bağlı olarak suni tohumlamanın uygulanmaması, dölverimi azlığında ise inek ve düve varlığımızın çoğunluğunda döl tutmayı engelleyen hastalıkların yaygın olarak bulunması etkin rol oynamaktadır.
Suni tohumlamanın sığırcılıktaki yararı konusunda somut bir örnek vermek isterim. Bugün örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin Eyaletindeki bir laboratuarda üretilen Dünyanın en kıymetli boğalarından birisinin donmuş sperması ile Doğu Anadolu’nun en ücra köşesindeki bir mezradaki bir ineği tohumlamak mümkündür. Yani bu konuda zaman ve mesafe kavramı ortadan kalkmıştır. Şimdi okuyucuların aklına hemen maddiyat konusu gelecek ve biz böyle bir boğanın spermasını nasıl satın alabiliriz diyeceklerdir.. Aslında sürünün verimine ve yapısal özelliklerine sağlayacağı katkı göz önünde bulundurulduğunda en pahalı sperma bile satın alınabilir ama bu konuda yetiştiricilerin başka seçenekleri de yok değildir. Dünyadaki ya da Ülkemizdeki donmuş boğa sperması fiyatları elde edildikleri boğanın genetik özelliklerine ve bu özellikleri yavrularına aktarma yeteneklerine göre hesaplanmaktadır. Yapılan testler sonucunda kızlarının süt verimlerinin yüksekliği göz önüne alınarak boğalar sınıflandırılmakta ve spermaların fiyatları da buna göre saptanmaktadır. Doğal olarak testten geçmiş boğaların spermaları da geçmemiş olanlara nazaran daha pahalıdır. Yapılan hesaplamlara göre bir ineğin yıllık giderleri içerisinde ortalama bir boğa spermasının ve tohumlamanın payı %1’in de altındadır. Oysa, kaliteli bir spermanın sürüye sağlayacağı katkılar çok daha yüksektir. O nedenle yetiştiricilere düşen görev fiyatına fazla takılmadan kaliteli boğa spermaları ile ineklerini tohumlatmalarıdır.
.