Sığır yetiştiriciliğinin önemli bir dalı da besicilik yani kırmızı et üretimidir. Kırmızı et üretiminin karlılık açışından çiğ süt üretimine göre kimi üstünlükleri vardır. Erkek besi hayvanlarının inekler gibi süt ve döl verimi olmadığından bu verimlere ilişkin hastalıkları dolayısıyla kayıpları da olmaz. Öte yandan, besi sığırcılığının sürdürülebilmesi için süt sığırcılığının istikrar içerisinde olması gerekir. Çünkü, besi sığırcılığında kullanılan hayvan materyali süt sığırlarının ürettiği buzağı ve danalardan oluşmaktadır. Sığır besiciliğinde karlılığı artıran etmenleri şöyle sıralayabiliriz.
1.Besicilikte karlılığın ilk şartı barınak inşaatı maliyetinin düşük olmasıdır. Bugün artık besicilikte pahalıya mal olan kapalı ahırlar kullanılmamaktadır. Onun yerine maliyeti çok daha düşük olan açık barınaklar tercih edilmektedir. Ayrıca açık barınağın işçilikten tasarruf gibi karlılığı artıran önemli bir avantajı da vardır. Açık barınaklarda beslenen hayvanlar bol temiz hava aldıklarından dolayı daha az hastalanır ve daha fazla kilo alırlar
2. Besicilikteki karlılığı artırmanın diğer önemli bir yolu da besi hayvanlarının ucuza temin edilmesidir. Ülkemizde besi hayvanı olarak sütçü ırkların danaları kullanılmaktadır. Günümüzde, süt sığırcılığındaki kimi sorunlar nedeniyle dana sayısı az ve buna bağlı olarak ta fiyatlar yüksektir. Oysa besicilikte esas olan en baştan yani hayvan alırken kazanmaktır. Bunun için de besiye alınacak hayvanların ucuza temin edilmesi gerekir. Besicilerimiz ucuz olduğu için Yurt dışından hayvan almayı daha çok tercih etmektedirler.
3. Besiye alınacak erkek hayvanların ırkı da karlılık açısından çok önemlidir. Günümüzde daha çok Holştayn ve Simental ırkı ineklerin melez danaları besiye alınmaktadır. Bu ırkların danaları günde ortalama 1100 gram canlı ağırlık artışı sağlarken, Dünyaca tanınmış Angus, Limousin gibi etçi ırkların danaları aynı yemle günde ortalama 1600 gram canlı ağırlık kazanırlar. Bu nedenle etçi ırkların buzağılarının kullanılması besicilikte karlılığı artıran temel faktörlerden biridir.
4.Besicilikte kar edebilmek için hayvanları stresten uzak tutmak gerekir. İlk kez besiye alınacak hayvanların uzak bir yerden barınağa taşınması başlı başına bir strestir. Besiye yeni katılan hayvanlar gelişlerinden yaklaşık on gün sonra öksürmeye başlarlar. Solunum yolu enfeksiyonunun belirtisi olan ve nakledilen tüm hayvanlarda istisnasız görülen bu öksürük eğer gerekli önlemler alınmazsa ölümlere neden olabilir. Ayrıca hayvanın yerinin, yeminin, bakıcısının değiştirilmesi, aşırı sıcağa maruz kalması, yeminin ve suyunun bozuk olması, barınak konforunun yetersizliği gibi etmenler de stres doğurarak hayvanın kilo kaybetmesini dolayısıyla da besinin karlılığını azaltır.
5. Besicilikte hayvanların sağlığını korumak ve onları kaybetmemek çok önemlidir. Har kaybedilen hayvan besinin karlılığını azaltır. Bu nedenle besiye alınmadan önce hayvanların iç ve dış parazit mücadelesinin yapılması büyük önem taşır. Ayrıca başta şap olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılamaların zamanında yapılması gerekir.
6. Besi süresi ve hayvanların zamanında pazarlanması da karlılığı etkileyen önemli faktörlerdir. Belli bir besi süresi ve canlı ağırlık kazanımı sonunda hayvanların mutlaka elden çıkarılmaları gerekir. Aksi takdirde belli bir canlı ağırlığın üzerindeki hayvanlara ne kadar da çok yem verilirse verilsin kilo almazlar, yani boşuna yem yiyerek karlığın azalmasına neden olurlar.