Kalkınma Bakanlığı kısa süre önce 2014-2023 Dönemi On Yıllık Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonunun Raporunu yayınladı. Raporun içeriğini bir yana bırakıp Komisyon Üyelerinin kimliklerine baktığımızda ağırlıklı olarak Ziraat Fakültelerinin, Gıda Sanayicilerinin Birliklerinin, Yetiştirici Birliklerinin ve Bakanlıkların bürokrat temsilcilerinden oluştuğunu görüyoruz. Araya da üç Veteriner Fakültesinden meslektaşlarımız her halde olası bir eleştiriye yol açmamak için konulmuş. Komisyonda Konseyden, Dernekten ve öteki ihtisas örgütlerimizden her hangi bir temsilci ne yazık ki bulunmuyor.
Rapor Hayvancılık İnternet Grubunda yayınlandığında ilk tepki her zaman olduğu gibi Derneğimizin Genel Sekreteri değerli arkadaşım Yalçın Köksal ‘ dan geldi. Sayın Köksal özet olarak raporun mesleğimize yönelik kötü amaçlarını çok iyi açıkladı ve yazısının sonunda bu rapora meslektaşlarımızın acilen tepki göstermesini rica etti. Ben hem raporun tamamını okumak hem de Fakültelerimizden, Konseyimizden ve öteki kuruluşlarımızdan gelecek tepkileri öğrenmek adına bir süre bekledim. Fakat andığım kuruluşlardan her hangi bir tepki gelmeyince görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim.
Raporu okuduğumda ilk önce bunun bir “Utanç Raporu” olduğu kanısına vardım. Devlet bu raporla gelecek on yıl içerisinde Türkiye’de Veteriner Hekimliği ortadan kaldırmak istemektedir. Komisyonda görev alan kesimlerin temsilcileri bu raporla yıllardır Veteriner Hekimlerine karşı besledikleri kıskançlık ve düşmanlık duygularını açıkça ortaya koymuşlardır. Ben bu kesimleri kökü insanlık tarihi kadar eski, geçmişi şan ve şereflerle dolu kutsal mesleğimizi yıkmak isteyen “Şer Odakları” olarak nitelendiriyorum. Ziraat Mühendislerinin yarım asırdır Veteriner Hekimliğine karşı olan düşmanlıklarını zaten biliyoruz da Sanayici Birliklerinin ve Yetiştirici Birliklerinin kinlerini anlamak mümkün değildir. Ziraat Mühendisleri kendi istihdam alanlarının sıfıra inmesine karşın Türkiye’de en çok istihdam edilen meslek mensubunun resmi raporlarla Veteriner Hekimleri olduğunun belirlenmesi gerçeğini ne yazık ki bir türlü içlerine sindiremiyor ve kıskançlıklarını kusmaya devam ediyorlar. Başkanının Ziraat Fakültesinden hem de zooteknist bir Profesörün olduğu ve çok sayıda Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesinin görev aldığı bir komisyondan da bu beklenirdi zaten. Bütün bunları nereden mi çıkarıyorum? Komisyondaki sözde uzmanlar bilime ters düşmek pahasına Veteriner Hekimlerinin en çok istihdam edildiği alan olan Sun’i Tohumlama kalksın diyorlar. Ayrıca hayvancılığın gelişmesi ile ne ilgisi varsa Veteriner Hekimleri önemli bir gelir kaynağı olan ilaç satmaktan mahrum etmek istiyorlar. Bu sahte uzmanlar Yetiştirici Birliklerinde çalışan Veteriner Hekimleri koruyucu aşılama ve tedavi hizmetlerini de görsün diyerek güya mesleğimize bir jest yapmak istiyorlar ama öte yandan binlerce serbest klinikçi Veteriner Hekiminin işsiz kalacağı gerçeğini de görmezden geliyorlar. Yetiştirici Birlikleri ise asgari ücretle çalıştırdıkları Veteriner Hekimlere her türlü hayvan sağlığı hizmetini yaptırmak suretiyle dışarıdaki serbest Veteriner Hekimlerinden aldıkları hayvan sağlığı hizmeti bedelinden kurtulmak istiyorlar. Raporun tamamı okunduğunda mesleğimizin aleyhindeki bildirimlerin çok sayıda olduğu görülecektir. Ben lafı uzatmamak adına bunların sadece bir bölümüne değinmekle yetiniyorum.
Değerli meslektaşlarım, bu rapor mesleğimizin idam fermanıdır. Bu rapora karşı mesleki örgütlerimiz ve bireysel olarak bizler sonuna kadar direnmek zorundayız. Aksi halde gelecek meslek kuşaklarının vebali bizlerin sırtına biner. Şu andaki durumumuz aynı Türkiye’nin 1919 da ki hali gibidir. Bu durum karşısında Ulu Önder Atatürk’ün ” Hattı Müdafaa yoktur, Sathı Müdafaa Vardır ve Bu Satıh Bütün Vatandır” anlayışı ile ayağa kalkıp mesleğimizi bu şer odaklarına karşı savunmak zorundayız.