Hayvan yetiştiriciliği sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. İşletmenin karlılığı ve devamlılığı için belli konularda azami dikkatin gösterilmesi gerekir. Aksi taktirde hayvancılıktan beklenen sonuçlar alınamaz. Hayvancılıkta karlılığın ve devamlılığın sağlanması aşağıdaki hususların yerine getirilmesine bağlıdır.

  1. BİLGİLİ OL YA DA DANIŞMAN KULLAN: Hayvancılık hakkında bilgi sahibi olmak en azından hayvanların gözlenmesi ve çalışanların denetlenmesi açısından önemlidir. Bunun yanında hayvan sağlığı ve beslenmesi ile ilgili olarak bir veteriner hekimden danışmanlık hizmeti alınması gereklidir.
  2. İŞİNİ SEV, BOL ZAMAN AYIR: Hayvancılık yapmak için işini sevmek şarttır. Hayvancılık 7 gün 24 saat çalışmayı gerektiren bir uğraştır. O nedenle sevmeyen hayvancılık yapamaz. İşletme sahibi işi sadece çalışanlara bırakmamalı, hayvanlarını gözlemek ve çalışanları denetlemek için günde en az 4-5 saatini barınakta geçirmelidir.
  3. GÖZLEM YAP, KAYIT TUT: Hayvan yetiştiriciliğinde gözlemin ve kayıt tutmanın çok büyük bir önemi vardır. Hayvanlar konuşamaz ama davranışlarıyla her şeyi belli ederler. O nedenle, işletme sahibinin ve hayvan bakıcılarının fırsat buldukça hayvanların arasında dolaşıp gözlem yapmaları gerekir. Ayrıca, hayvanlar ile ilgili her türlü bilginin bilgisayarda ya da basit bir defterde kayıt altına alınması sürünün yönetimi bakımından büyük önem taşır.
  4. DIŞ DESTEĞE DEĞİL, KENDİ PARANA GÜVEN: Sadece devlet destek ve teşviklerine, faizsiz kredilere güvenip hayvancılık yapmak özellikle kriz dönemlerinde işletme sahiplerine kötü günler yaşatabilir. O nedenle ilk baştan barınak inşa etmek ve damızlık satın almak için bir öz sermayeye ihtiyaç vardır. Ancak sonradan işletme giderlerini karşılamak amacıyla devlet bankalarından düşük faizli krediler alınabilir. İşletme sahiplerinin kriz dönemlerinde kullanmak üzere belli bir miktar öz sermaye biriktirmeleri onların kriz dönemlerini rahatlıkla atlatmalarını sağlayacaktır.
  5. BARINAĞA DEĞİL KALİTELİ DAMIZLIĞA YATIRIM YAP: Özellikle süt sığırcılığı işletmeleri, kurulu olduğu bölgenin iklim koşullarını ve hayvan refahını gözeterek kapalı barınaklara nazaran daha ucuz olan açık ya da yarı açık bir şekilde inşa edilmelidir. Barınaklarda duvar kesinlikle yer almamalı, onun yerine özellikle kış aylarında hayvanları hava cereyanından korumak amacıyla iki cepheli perde sistemi kurulmalıdır. Barınaktan tasarruf edilecek öz sermaye ile hastalıktan ari işletmelerden, şeceresi belli dişi damızlıklar satın alınmalıdır.
  6. YEMİNİ KENDİN ÜRET YA DA UCUZKEN SATIN AL: Bir hayvancılık işletmesinin toplam girdilerinin yaklaşık %70’ini oluşturan yemin işletme tarafından üretilmesi karlılık ve verimlilik açısından çok büyük bir önem taşır. Yem üretecek arazisi ve ekipmanı olmayan işletmeler hayvanlarının yıllık yem ihtiyaçlarını hasat döneminde ucuzken satın almalıdırlar.
  7. HAYVANLARIN YATTIĞI YERLERİ KURU VE TEMİZ TUT: Hayvanlarda hastalık yapan mikroplar pis ve ıslak ortamları severler. Mikroplar su ile hareket eder, pis ortamlarda daha hızlı ürerler. O nedenle hayvanların yattıkları yerlere serilen altlıkların kuru ve temiz tutulması koruyucu hekimlik bakımından büyük önem taşır.
  8. İŞKEMBE, MEME VE RAHİM SAĞLIĞINA ÇOK DİKKAT ET: Her ne kadar memelerden elde edilen süt ve rahimden elde edilen buzağı çok önemli ise de bu verimlerin yeterli ve devamlı üretilmesi en başta işkembenin sağlıklı olmasına bağlıdır. Bu nedenle, işkembede bulunan ve süt, et, süt yağı gibi değerli ürünlerin üretilmesinde büyük rol oynayan faydalı bakterilere istedikleri uygun ortamın sağlanması son derece önemlidir. Meme sağlığı için sağım hijyenine, rahim sağlığı için de ahır hijyenine dikkat edilmelidir,
  9. BUZAĞILARI ÖLDÜRME: Buzağı bir süt sığırcılığı işletmesinin geleceğidir. O nedenle buzağıları sağlıklı tutmak ve öldürmemek gerekir. Buzağıları sağlıklı tutmak için ağız sütünü zamanında ve yeterince içirmek, anti serumunu ve aşılarını aksatmadan yapmak, göbek temizliğini ihmal etmemek gerekir.
  10. KORUYUCU HEKİMLİK VE BİYOGÜVENLİK UYGULAMALARINA ÖNEM VER: Koruyucu aşılamaların takvimine uygun olarak aksatılmadan yapılması önemlidir. Hastalıkların erkenden tespit edilip ortaya çıkmadan önce önlenmesi işletmenin karlılığı açısından son derece büyük bir önem taşır. İşletmeye girmesi zorunlu olan personelin ayaklarının ve vasıtaların tekerleklerinin dezenfektanlı sıvılardan geçirilmesi biyogüvenlik açısından şarttır. Fareler ve kuşlarla mücadele de işletmeye hastalık girişinin önlenmesi bakımından gereklidir.