Özel bir ziyaret amacıyla bulunduğum Amerika Birleşik Devletlerinin California Eyaletinde mega bir Süt Sığırcılığı İşletmesini de gezme olanağı buldum. Çiftlik 1959’da İspanya’dan göç eden Carlos Echeveria tarafından kurulmuş ve ailenin adını almış. Şu anda Çiftlik Carlos’un iki oğlu tarafından yönetilmektedir. Çiftliğin toplam arazisi 1.250 dönüm olup bunun 1000 dönümü yem bitkileri üretimine, 250 dönümü de tesislere ayrılmışştır. Çiftlikte 5000 adet Holştayn Irkı inek bulunmaktadır. Çiftlik sadece üretim yapmakta, çiğ sütü fabrikaya satmaktadır. İnekler günde iki defa olmak üzere 72 makinelik iki sağım ünitesinde sağılmaktadır. Çiftlikte kesintisiz 18 saat üretim yapılmakta, her ünitede 4 işçi günde 2500 inek sağmaktadır.Sağılan sütler borularla her iki sağım ünitesi arasında yer alan depolama tesisine gelmekte, burada önce süzülüp yabancı maddelerden arıtıldıktan sonra + 3-3.5 dereceye kadar soğutulup tanklarda muhafaza edilmektedir.Hastalıklı hayvanların sütleri ayrı bir tankda antibiyotik ile sterilize edilip buzağılara verilmektedir. Daha sonra tankerlere aktarılan çiğ süt fabrikaya götürülmektedir.Çiftlikte günlük 200 ton çiğ süt üretilmekte, inek başına ortalama verim 35-37.5 kilogramı bulmaktadır.

Echeveria Çiftliği 001Echeveria Çiftliği 002Echeveria Çiftliği 003

Çiftlikte yetiştirilen hayvanların tamamı Holştayn ırkından olup yaklaşı %50 si gebedir.Doğan dişi buzağılar damızlık olarak yetiştirilmekte, erkek buzağılar ise sütten kesildikten sonra kastre edilip besi işletmelerine satılmaktadır. Çiftlikte sürekli bir Veteriner Hekim bulunmamakta, haftada bir gelen Veteriner Hekimler hayvanların sağlığı ile ilgilenmektedir. İnekler donmuş sperma ile sun’i olarak tohumlanmaktadır. Ahırlar üstü kapalı yanları açık olup,iki bölmeli ve ortadan yemlemeli sistemde serbest dolaşmalıdır.Tüm ahırlar su püskürtme ve vantilatör sistemi ile donatılmış olup, ayrıca açık havada gezinti bölmeleri bulunmaktadır.Sıcaklık 25 santigrad dereceye çıktığında sistem iki dakika su püskürtüp on dakika ara vermekte, vantilatörler ise sürekli çalışmaktadır.

Echeveria Çiftliği 010Echeveria Çiftliği 016Echeveria Çiftliği 022
Doğan dişi buzağılar ağız sütünü aldıktan sonra annelerinden ayrılmakta ve tahta klübelerde bireysel olarak sütle beslenmektedir. Sindirim sistemi gelişen buzağılara ise üstü açık padoglara alındıktan sonra uygun yemler verilmektedir.

Echeveria Çiftliği 027Echeveria Çiftliği 026Echeveria Çiftliği 032

İneklere verilen yemin %75’i çiftlikte üretilmekte, geri kalanı ise dışarıdan temin edilmektedir. Çiftlikte, yonca, silajlık mısır, buğday, arpa, kuru ot gibi kaba yemler üretilmekte, ayrıca hayvanlara ek olarak pamuk tohumu, badem kabuğu gibi ek yemlerde verilmektedir.
Kaba yemlerden yonca, mısır, buday silajı yapılmakta, tüm yemler rasyona uygun olarak mobil kırma,karma araçlarına konmakta ve bu araçlar vasıtasıyla ahırlardaki sağlı sollu yemliklere boşaltılmaktadır.

Echeveria Çiftliği 038Echeveria Çiftliği 040Echeveria Çiftliği 044Echeveria Çiftliği 042Echeveria Çiftliği 030Echeveria Çiftliği 037

California bu yıl büyük bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıyadır.Yeterince yağmur yağmadığı gibi, yer altı suları da bir hayli aşağıya çekilmiştir. Bu durum Echeveria Çiftliği için de büyük bir sorun oluşturmaktadır. Gübreler çukurlarda çöktürülüp üstte kalan sıvı arındırılıp tekrar su olarak kullanılmaktadır.Bu yıl ilk kez kuyulardan su temin etme durumunda kalmışlardır. Amerika’da bulunduğum Mart ayı sonunda meraların sarardığını gözlemledim. Çiftlik sahibi bizde olduğu gibi çiğ süt fiyatının düşüklüğünden yakınmakta, asıl parayı üretici değil süt fabrikası kazanıyor demektedir. Mart ayı sonunda bir kilogram çiğ sütün fiyatı 31 cent yani bizim paramızla 83 kuruş idi.