Türkiye’de en eski tarım ve hayvancılık örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) dir. Bu örgütün dışında ıslah ve üretim amaçlı yetiştirici örgütleri vardır.
Islah amaçlı örgütleri; 1- Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 2- Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 3-Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, 4- Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği olarak sıralayabiliriz.
Üretim amaçlı örgütler ise, 1- Türkiye Süt Üreticileri Birliği, 2- Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği, 3- Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği, 4- Türkiye Yumurta Üreticileri Birliği, 5- Türkiye Bal Üreticileri Birliği dir.
Gerek ıslah gerekse üretim amaçlı örgütlerin illerde şubeleri de bulunmaktadır.
Bunların dışında kooperatif yapısındaki hayvancılık örgütleri de mevcuttur. Bunları, 1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, 2- Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (Hay-Koop), 3- Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği ( Köy-Koop), 4. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Koopetatifleri Birliği olarak sıralayabiliriz.
Bunların dışında dernek statüsünde Türkiye Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) adlı bir örgüt bulunmaktadır.

Bu açıklamalardan da kolaylıkla anlaşılacağı gibi Türkiye’de hayvancılık örgütlerı sayı ve nitelik bakımından çok ve çeşitlidir. Bu durum anılan örgütlerin etkinliğini ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretme yeteneğini azaltmaktadır. Sorunun çözümü Türkiye Hayvan Yetiştiricileri Birliği adında bir şemsiye örgütü kurularak bütünlüğün sağlanmasıdır. Bu durum hem hayvan yetiştiricilerinin tek bir ses, tek bir yumruk olmasını sağlayacak hem de mevcut dağınıklılığı giderecektir.