ÜREME MEVSİMİ SONUNDA KOYUNLARDA ÖSTRUS VE OVULASYONUN DİNOPROST TROMETHAMİNE(DINOLYTIC) İLE UYARILMASI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

(An Investigation on Stimulation of Estrus and Ovulasyon with Dinoprost Thromethamine (Dinolytic)in Ewes
at The and of the Breeding Season)

Hüseyin Tümen Hazım Gökçen

Östrus oluşturmak amacıyla 35 kıvırcık koyuna 9 gün ara ile iki kez 15 mg Dinoprost Thromethamine(Dinolytic) kas içi enjekte edildi.Enjeksiyondan bir gün sonra sürüye arama koçu katılarak kızgın koyunlar saptandı.Prstaglandin F2a verilen 35 koyundan 12 si ikinci enjeksiyondan sonraki 8 gün içinde kızgınlığa geldi ve östrus gösterenlerin oranı %34.2 oldu.Elde sıfat yöntemiyle çiftleştirilen 12 koyundan 8 i doğurdu ve doğum oranı %66.6 oldu.