ÜRE KATILMIŞ RASYONLARLA BESLENEN KOÇLARDA SPERMA VERİMİ

VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN Hüseyin ERDİNÇ Hayati ÇAMAŞ

( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 3 (1),1984)

Bu araştırmada ürenin sperma verimi ve özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla 8 erden iki grup halinde toplam 16 adet Karacabey Merinos koçu kullanıldı.Birinci gruba bir ay süreyle normal rasyon,sonra aynı süreyle üreli rasyon;ikinci gruba ise önce bir ay süreyle üreli rasyon ,sonra aynı süreyle normal rasyon verildi.Yapılan spermatolojik muayenelerde ürenin sperma miktarı,massaktivite,pH,motilite,anormal spermatozoon oranı,canlı spermatozoon oranı ve laktat dehidrogenaz enzimi miktarı üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı saptandı.