SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASINDA BİR TOHUMLAMA DOZUNDAKİ AKTİF SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Erol Çekgül Erdoğan Şener Kemal Soylu

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:4,Sayı:5,1985)

Koçlardan suni vajen ile alınan sperma gerekli makroskopik muayeneleri yapıldıktan sonra üçe bölündü ve her bir bölüm 0.2 ml lik tohumlama dozunda sırasıyla 5, 100, 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde glikoz-fosfat çözeltisi ile sulandırılıp dozland ve ısısı 5 dereceye düşürüldü.Her doz grubundan spermalarla yapılan tohumlamalardan sırasıyla % 50, %38 ve %38 oranında gebelik elde edildi.