SIVI AZOTTA DONDURULAN KOÇ SPERMASININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DEÐİŞİK YÖNTEMLERLE TOHUMLAMADA KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

(Investigation on the spermatological characteristics of ram semen frozen in liquid nitrojen vapour and used for insemination with different methods)

Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan

(Türk J.Vet.Anim.Sci.24(2000)539-544,Tübitak)

Çalışmanın birinci aşamasında sperma örnekleri Tris-sitrik asit-fruktoz-yumurta sarısı ve sodyum sitrat-yumurta sarısı sulandırıcıları ile sulandırılarak sıvı azot buharında donduruldu.İkinci aşamada 120 merinos koyununa FGA içeren süngerler 14 gün uygulandı ve süngerlerin çıkarıldığı gün 500IU PMSG verilerek östrusları sinkronize edildi.Koyunlar gruplara ve alt gruplara ayrıldı.Alt grupların yarısına kızgınlığın başlangıcında Gn-Rh enjekte edildi.Tohumlamalar taze ve dondurulmuş sperma ile yapıldı.En yüksek döl verimi kızgınlığın başında ve sonunda taze sperma ile tohumlanan koyunlarda elde edildi.Gn-Rh nın önemli bir etkisi saptanamadı