SIVI AZOT BUHARINDA DONDURMANIN KOÇ SPERMATOZOON’LARININ İNCE

YAPISI ÜZERİNE ETKİSİ

Reşat Nuri AŞTI Hazım GÖKÇEN

(Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt: XXVI,No:3-4,Yıl:3-4)

Bu çalışmada sıvı azot buharında dondurulan koç spermatozonlarının ince yapısı üzerine dondurmanın etkisi elektron mikroskopta araştırıldı.

Donmuş koç spermatozoonlarının akrozomunda şişme,madde yitimi ve dış membranlarında bozulma saptandı.Donmuş spermaya ait elektron mikroskopik kesitlerde hem zarara uğramış hem de uğramamış spermatozoonlar görüldü.