SIVI AZOT BUHARINDA DONDURMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ EVRELERİNDE KOÇ SPERMATOZOİTLERİNDEKİ AKROZOM BOZUKLUKLARININ SAPTANMASI

Hazım GÖKÇEN Reşat Nuri AŞTI

(Ankara Üniversitesi Vetetiner Fakültesi Dergisi,Cilt:XXVII, No:3-4,Yıl:1980)

Bu çalışmada,4 merinos koçunun toplam 12 ejekülatında düşük ısıda dondurma yönteminin çeşitli evrelerinde spermatozoitlerde oluşan akrozom bozukluklarının biçimleri ve oranları saptandı.

Sperma payet yöntemiyle donduruldu.Dondurmanın çeşitli evrelerinde frotiler yapılarak Giemsa ile boyandı ve ışık mikroskopta incelendi.Ayrıca motilite oranları da saptandı.

Koç spermatozoitlerindeki akrozom bozukluklarının spermaya gliserol katılmasıyla arttığı,bu bozukluklarla spermatozoit motilitesi arasında bir ilişinin bulunmadığı saptandı.